Digitale zorg is de afgelopen jaren in een versnelling geraakt. Personeelstekort leidt tot hogere werkdruk en zorgkosten nemen toe. Daar komt bij dat er een toenemende behoefte is om flexibel te zijn en de wens van de patiënt centraal te stellen. Door de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden kan zo de druk op de tweede lijn worden verminderd. Om toekomstbestendig te zijn, is het noodzakelijk de zorg anders in te richten. Dit geldt ook voor de verloskundige zorg. Sinds kort zet de opleiding Vroedkunde aan de AP Hogeschool Antwerpen daarom als eerste verloskundige opleiding de Sense4Baby-unit geleverd door ICT Healthcare & Technology Solutions (ICT HCTS) in om haar studenten voor te bereiden op een nieuwe manier van werken door middel van telemonitoring.

Sense4Baby telemonitoring

AP Hogeschool Antwerpen leidt studenten in drie jaar op tot verloskundige. Zij kunnen daarna kiezen voor een functie als vroedvrouw op de afdelingen verloskunde, materniteit, fertiliteit, gynaecologie of neonatologie of een zelfstandige praktijk. In deze opleiding leren zij vanaf nu ook te werken met Sense4Baby, een draagbaar en draadloos systeem voor zwangerschapsmonitoring. Het is een mobiele uitvoering van een CTG-monitor waarmee de foetale hartslag geregistreerd wordt. Dit kan de verloskundige of de zwangere vrouw thuis zelf doen. De data die hieruit voortkomt, wordt naar een beveiligd online portaal gestuurd zodat de behandelende zorgverlener de CTG-registratie real-time of op een later moment kan bekijken. Hiermee kan de hartslag van zowel het kindje als de moeder alsmede de bloeddruk en eventuele weeën-activiteit van een afstand in de gaten gehouden worden. Het product wordt in Nederland al ruim acht jaar door meer dan twintig ziekenhuizen en dertig verloskundigen praktijken ingezet.

Met de aanschaf van Sense4Baby door AP Hogeschool Antwerpen wordt geanticipeerd op een ontwikkeling die al even gaande is. Door het maken en interpreteren van CTG’s op afstand op te nemen in het onderwijspakket loopt AP Hogeschool Antwerpen voorop in het onderwijs dat zij toekomstige verloskundigen aanbiedt.

"Wij zien het als onze taak als kennisinstituut om zorgverleners goed voor te bereiden op de toekomst. Wij willen hen derhalve proactief laten kennismaken met nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de geboortezorg. Studenten moeten de kans krijgen om tijdens hun studie vertrouwd te raken en te oefenen met nieuw te implementeren medische technieken en hulpmiddelen. Het gebruik van Sense4Baby past hier perfect in. Telemonitoring draagt bij aan een evenwicht binnen de gezondheidseconomische uitgaven en de wensen van de patiënt."

Eveline Mestdagh, Opleidingshoofd Vroedkunde AP Hogeschool Antwerpen

Telemonitoring met Sense4Baby
In de Nederlandse geboortezorg geldt dat de monitoring van vrouwen met risicozwangerschappen zoals bij hoge bloeddruk, groeivertraging, PPROM, suikerziekte, etc. steeds vaker grotendeels vanuit het huis van de patiënt via telemonitoring gedaan wordt. Zij krijgen een lichtgewicht Sense4Baby-koffertje mee naar huis met daarin een transducer, toco, pulse-oximeter, opladers, riemen, gel en een smartphone/tablet met de Sense4Baby-app. De gebruiker krijgt een instructie op papier en in de vorm van een instructiefilmpje, beiden als aanvulling op de instructie die vanuit het ziekenhuis meegegeven is. Afhankelijk van de indicatie en het protocol van het ziekenhuis maken patiënten dagelijks rond het afgesproken tijdstip een CTG. Hierbij kunnen ook notities ingegeven worden, zoals wanneer pijn ervaren wordt of beweging waargenomen wordt. Ook vitale waarden, zoals temperatuur, kunnen ingegeven worden. De behandelende zorgverlener beoordeelt het CTG achteraf of bekijkt het CTG direct via de streaming-functie mee. Eenmaal per week komen de patiënten terug naar de polikliniek voor controle. Deze vorm van telemonitoring scheelt langdurige opnamen of dagelijkse ritjes naar het ziekenhuis. Hierdoor kan de zorg efficiënter ingericht worden, de zwangere in haar eigen vertrouwde omgeving blijven en op afstand dagelijks gebruik maken van de expertise van het ziekenhuis.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft de afgelopen jaren samen met drie andere ziekenhuizen gewerkt aan de HOTEL-studie: HOspital care versus TELemonitoring in high-risk pregnancy. Uit dit onderzoek is gebleken dat telemonitoring een groot voordeel oplevert voor de zwangere vrouw. Zij kan in haar eigen vertrouwde omgeving blijven en de zorg voor haar gezin voortzetten, waardoor de stress afneemt.

Meer weten over Sense4Baby?
Neem voor meer informatie contact op met: Martine Kerkhof (E: martine.kerkhof@ict.eu; T: +31 627068312) Of Eline Wennekes (E: eline.wennekes@ict.eu; T: +31 650010080)

Meer informatie?

Neem contact op!
Martine Kerkhof

Martine Kerkhof

Business Development Manager
+31627068312
Eline Wennekes

Eline Wennekes

Business Development Manager
+31 6 50010080