Zwangere voor CTG niet altijd naar ziekenhuis

Zorg op de juiste plek. Dat wil het Elkerliek ziekenhuis graag. In dat kader loopt er momenteel een project voor zwangere vrouwen. Zwangeren die ongerust zijn omdat ze weinig leven voelen in hun buik, moesten tot voor kort naar het ziekenhuis. Verloskundigen van vijf praktijken uit de regio zijn inmiddels geschoold én in het bezit van de noodzakelijke apparatuur om dat veel dichter bij huis te doen.

Volgens mij beweegt de baby minder. Misschien is er niks aan de hand, waarschijnlijk zelfs, maar toch. Even bellen met de verloskundige. “Bij verminderd leven, zoals we dat noemen, stuurden we de zwangere altijd direct door naar het ziekenhuis”, zegt Lenneke van Oorschot van de Verloskundige Groepspraktijk Helmond. “Het kán een indicatie zijn dat er iets niet goed is, dus dan neem je geen risico. In de praktijk is er in meer dan negentig procent van de gevallen gelukkig niks aan de hand, maar die ongerustheid wil je toch wel graag wegnemen.”


In het ziekenhuis komt de zwangere vrouw terecht op de verloskamers. Daar wordt een CTG, een cardiotocogram, gemaakt. Met twee banden om de buik wordt dan via sensoren de hartslag van het ongeboren kind gemeten en wordt eventuele activiteit van de baarmoeder waargenomen. Een dergelijk onderzoek duurt minimaal dertig minuten. “Het is natuurlijk niet fijn als je daarvoor onverwacht naar het ziekenhuis moet”, zegt Hilde Perdok, afdelingsmanager van het Centrum voor Geboorte en Gezin van het Elkerliek. “Dat maakt mensen extra ongerust en bovendien is het soms lastig in te plannen in het drukke programma. Zeker als er een bevalling tussendoor komt.”

JIJWIJ

In de Peelregio wordt al sinds 2017 nauw samengewerkt door alle partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg. Verloskundigenpraktijken, gynaecologen en verloskundigen in het ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties maken samen afspraken over hoe deze zorg in de regio het beste georganiseerd kan worden. Deze organisatie, JIJWIJ, is een van de eerste Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO) in ons land. “De lijntjes zijn heel kort”, zegt Hilde Perdok. “Daarom hebben we elkaar in dit project ook zo snel gevonden.”
Binnen JIJWIJ leefde al langer de behoefte om het maken van een CTG op een andere manier te organiseren. Lenneke van Oorschot: “Het Elkerliek had al twee mobiele CTG-apparaten die ze meegaven aan mensen, zodat die thuis een CTG konden maken. Vanuit het ziekenhuis kon dan een verloskundige via een verbinding meekijken. Dat was voor ons een extra trigger om te kijken of we een eigen pilot konden organiseren.”

Intensieve opleiding

Die pilot startte in het voorjaar nadat eind 2018 de eerste voorbereidingen al werden getroffen. “Alle verloskundigen hebben een training gevolgd bij de Academie Verloskunde in Maastricht”, vertelt Lenneke. “Dat was een intensieve opleiding met een examen waarvoor gelukkig iedereen geslaagd is. Ondertussen moest er ook gekeken worden naar welke apparaten het beste konden worden aangeschaft. We hebben gekozen voor de firma waarmee het Elkerliek al goede resultaten had geboekt en zo staan er sinds 1 mei kleine, mobiele Sense4Baby CTG-apparatuur, bij de verloskundigen.”

Als een zwangere vrouw zich nu meldt met het gevoel van verminderd leven, kan ze meteen terecht bij haar eigen verloskundige. Hilde Perdok: “Die verloskundige deelt twee keer per dag de gemeten gegevens met een klinisch verloskundige in het ziekenhuis. Bij twijfel kan de verloskundige vanuit de praktijk direct contact opnemen met het ziekenhuis. Van daaruit kan dan live worden meegekeken. Als het nodig blijkt kan de zwangere toch direct naar het ziekenhuis worden gestuurd.”

Veilig en zo dichtbij mogelijk

De eerste ervaringen zijn alleen maar positief. Zwangere vrouwen vinden het fijn dat ze snel terecht kunnen bij hun eigen praktijk en dat ze niet naar het ziekenhuis hoeven, de verloskundigen in de eerste lijn zien de uitbreiding van hun werk als uitdagend en verdiepend en de druk op de ziekenhuiszorg wordt verminderd. De pilot loopt nog ongeveer een jaar door. En dan? “We moeten de zorg continu evalueren en dan beoordelen of uitbreiding van zorg dicht bij de zwangere wenselijk is”, zeggen Hilde Perdok en Lenneke van Oorschot. “Op dit moment loopt het in ieder geval heel goed. Gelukkig weten we elkaar in deze regio heel goed te vinden en hebben we met JIJWIJ een goed georganiseerd IGO.

Lees het volledig artikel in het vakblad Nataal.

Meer informatie?

Neem contact op met Eline Wennekes of Martine Kerkhof
Martine Kerkhof

Martine Kerkhof

Business Development Manager
+31627068312