Integraal terminalmanagement op alle niveaus in de organisatie. Port Insights, Port Operations en Port Control leggen de basis voor vergaande aansturing van processen, systemen en apparatuur.

Intelligente aansturing terminalprocessen en data processing

Data is er voldoende in de terminalwereld, maar altijd versnipperd, niet uniform, niet centraal opgeslagen en niet uitwisselbaar om te kunnen bewerken, verrijken, delen en operaties mee te sturen. Onze Port Suite biedt de oplossingen om data uniform te verzamelen, te combineren en er zinvolle beslis- en sturingsinformatie uit te halen. We verkleinen de complexiteit van het IT-landschap door verschillende interne en externe systemen en databronnen op één dataplatform met elkaar te verbinden. Datagedreven beslissingen nemen de plaats in van intuïtieve keuzes. Generieke apparatuurinterfaces maken het mogelijk apparatuur van verschillende leveranciers te laten samenwerken. U bent dus onafhankelijk van uw equipmentleveranciers, vendor lock-in is verleden tijd.

Met Port Suite kiest u voor intelligente aansturing van uw terminalprocessen en data processing. Bij ICT Group koppelen we onze rijke ervaring op het gebied van engineering aan de nieuwste technologische mogelijkheden om uw terminalmanagement naar het hoogste niveau te tillen. We begeleiden u end-to-end, van de oriëntatie op uw mogelijkheden tot en met de complete implementatie en beheer. De veilige en toekomstvaste oplossingen van Port Suite leveren u meer operational efficiency, lagere kosten en hogere prestaties van uw terminal operations.

 

Kenmerken en voordelen van de Port Suite

De Port Suite bestaat uit Port Insights, Port Operations en Port Control. Bij elkaar bieden ze een complete oplossing voor toekomstvast terminalmanagement.

Port Suite

Port Insights - Business intelligence

Port Insights brengt alle relevante data voor terminalmanagement bij elkaar op één centrale locatie, zodat u datagedreven beslissingen kunt nemen. Op het datamanagement platform creëren business analisten en data scientists waarde uit actuele, betrouwbare en volledige, maar vaak onbenutte data. Binnen Port Insights verwerkt u gestructureerde data uit ERP-systemen, semigestructureerde IoT-data en ongestructureerde data van camera’s. Data- en informatiekwaliteit staan voorop. Port Insights integreert alle fasen van datamanagement - verbinden, verzamelen, opslaan, analyseren, visualiseren, delen en vernietigen - op een flexibele en schaalbare wijze.

 • Vereenvoudigd IT-datalandschap
 • Verbeterde operational efficiency
 • Geschikt voor grote hoeveelheden data van verschillende typen
 • Kosten besparen door optimalisatie van apparatuur en middelen
 • Data governance door automatisering en beheer van metadata, classificatie van gegevens en gegevenscatalogi
 • Lifecycle management van dataproducten zoals algoritmen en analysemodellen
 • Downtime minimaliseren en overbodig onderhoud van equipment vermijden

 

Port Operations - Communicatie tussen interne en externe systemen

Met Port Operations heeft u één data operations platform en centrale plaats voor communicatie tussen interne en externe systemen en dataverwerking. Vaak zijn de gegevens van een organisatie verspreid over verschillende systemen, wat al snel leidt tot complexe landschappen van databronnen, datastromen, dataopslag, dataeigendom en datagebruik. Port Operations reduceert de complexiteit door integratie van systemen in plaats van losse systemen en point-to-point verbindingen. U beschikt over één data operations platform en centrale plaats voor communicatie en dataverwerking om uit data maximale waarde te halen.

 • Volledige monitoring van alle datastromen
 • Data uitwisselen tussen elk cloud platform en on-premise systeem
 • Azure based. Low-code oplossing via Azure Logic Apps
 • Minimalisatie van verbindingen en protocollen
 • Optimalisatie van dataconversie
 • iPaaS: integration Platform as a Service
 • Communicatie met data van verschillende typen via verschillende protocollen

 

Port Control - Aansturing van mens en machine

SmartECS is onze oplossing voor al uw Port Control vraagstukken. SmartECS biedt een uniform platform voor communicatie tussen apparaten van verschillende leveranciers op basis van modulaire, open software architectuur die zeer flexibel is. Operations heeft optimale controle over de equipment en management heeft volledig inzicht in de dagelijkse operaties. U controleert de terminalactiviteiten over de verschillende systemen in het hele proces. U sluit externe systemen eenvoudig aan, zonder rekening te hoeven houden met hun set gereedschappen. Simulatieprototypes zorgen ervoor dat uw bedrijfsbehoeften leidend zijn in de inrichting.

 • Integreer alle apparatuur van verschillende leveranciers; geen vendor lock-in
 • Nieuwe apparatuur eenvoudig toevoegen zonder het bedrijfsproces te beïnvloeden
 • Verzamel, monitor en analyseer data van verschillende apparatuur en bronnen
 • Dashboard geeft realtime overzicht en prestatie-KPI’s van complete terminal
 • Digital Twin voor optimalisatie bedrijfsprocessen 
 • Ondersteunt manuele en automatische equipment
 • Werkt intuïtief en is snel te leren

Demo

Wij verzorgen vrijblijvend diverse demo’s van onze Port Suite oplossingen:

 • Port Control Digital Twin over hoe een containerterminal zich gedraagt onder verschillende gesimuleerde omstandigheden en in specifieke operationele gebeurtenissen.
 • Demo Port Control SmartECS over ons uniforme platform voor communicatie tussen apparaten op basis van modulaire, open software architectuur.
 • Demo Port Insights Performance dashboard over hoe je relevante data bij elkaar brengt op één centrale locatie en daar direct kunt analyseren.

Meer informatie?

Neem contact op met JP Broekgaarden:

Stuur een mail Maak een connectie
JP Broekgaarden