Mixed Reality: hét gereedschap voor 2021!
Project

Mixed Reality: hét gereedschap voor 2021!

Waterschap Vallei en Veluwe

  • 8 maart 2021
  • 5 minuten

ICT Group werkt op het gebied van Mixed Reality samen met Waterschap Vallei en Veluwe. We hebben een toepassing gebouwd om object georiënteerd data te presenteren op de plek waar je het nodig hebt. 

Het gerealiseerde vormt de modulaire basis voor verdere uitbreiding. De kracht zit ‘m niet in één onderdeel, maar in de som van alle mogelijkheden en in de basis die achter de applicatie schuilgaat. Deze basis wordt namelijk gevormd door het samenbrengen van informatie over een asset uit verschillende bronnen. De visualisatie daarvan op de Hololens 2 brengt alles tot leven, maar kan daarnaast ook op tablet en telefoon plaatsvinden.

Kennis op peil houden

Installaties worden steeds complexer en minder standaard, waardoor de kennis en kunde van uw personeel op peil moet blijven. Handelingen zijn niet langer vanzelfsprekend en kunnen gevaar opleveren voor mens en milieu. Problemen moeten snel opgelost worden. Ondersteuning en opleiding zijn daarbij van belang. Mixed Reality ondersteunt hierin. Niet alleen kan men samenwerken op afstand, maar men kan de installatie ook projecteren op kantoor of thuis.

Snel aan de slag

In de meeste technische beroepen is er sprake van vergrijzing en de wens om jongere medewerkers aan te trekken. Dit geldt zeker ook voor waterschappen en drinkwaterbedrijven. Met deze innovatie hebben zij niet alleen een aantrekkelijke trigger om jong personeel te werven, maar ook om hen snel te onderrichten.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, of heeft u zelf een idee dat uitgewerkt moet worden? Dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. Wij kunnen u dan laten zien, hoe de inzet van de Hololens het dagelijks werk voor uw personeel gemakkelijker kan maken.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde ligt op het vlak van kostenbesparing, risicobeperking en/of veiligheid. Onderstaand enkele aspecten:

• Minder kans op foutief handelen
• Faalkostenreductie
• Efficiënter handelen (alle relevante informatie direct op de juiste plek)
• Verhoogde veiligheid
• Verhoogd werkplezier
• Beslissingsondersteunend
• Verkorte tijd bij storingen
• As built vergelijk met ontwerp
• Projectie van ontwerp in werkelijke omgeving voorkomt missers
• Koppeling met diverse databronnen te realiseren voor sneller en beter totaalbeeld
• Visualiseren van data en interactie met de omgeving
• Snelle diagnose van problemen
• Sneller en beter inzicht in nieuwe en/of complexe installaties
• Aantrekkelijke werkgever
• Borging kennis tbv continuïteit (door vergrijzing verdwijnt kennis)
• Verkorte opleidingstijd
• Remote support (wachtdienst en extern)

Meer informatie?

Neem contact op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor