ICT Group B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel in Rotterdam (de "Vennootschap"). De Vennootschap is de houdstermaatschappij van diverse ICT Group werkmaatschappijen. De Vennootschap kwalificeert als een "structuurvennootschap" in de zin van het Burgerlijk Wetboek en past de relevante regels van het Nederlandse vennootschapsrecht toe.

Raad van Bestuur

De vennootschap heeft een tweelaagse bestuursstructuur, bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Vanaf oktober 2021 is NPM Investments XI B.V. bestuurder van de Vennootschap. Het bestuur van die vennootschap bestaat uit de volgende drie leden: Jos Blejie, Chief Executive Officer, Jan Willem Wienbelt, Chief Financial Officer en Roy Jansen, Chief Operational Officer.

 • Jos Blejie

  Jos H. Blejie

  Chief Executive Officer (CEO)

  Na zijn opleiding aan de Rijksaccountantsdienst begon Jos Blejie (1959) zijn loopbaan bij Price Waterhouse. Hij vervolgde zijn loopbaan bij EDS, IBM voordat hij in 2000 bij ATOS in dienst trad.  Binnen zeven jaar groeide hij door naar de functie van Executive Vice President Service Line Managed Services Benelux. Vervolgens bekleedde hij functies als Executive Vice President Sales and Marketing Benelux en meest recentelijk als Executive Vice President, Head of Siemens Global Partnership, lid van het Executive Committee. In december 2013 trad Jos Blejie in dienst bij ICT Group als CEO.

 • Jan Willem Wienbelt

  Jan Willem Wienbelt

  Chief Financial Officer (CFO)

  Jan Willem Wienbelt (1964) begon na zijn studie Bedrijfseconomie en zijn Nederlandse dienstplicht in het leger bij de Nederlandse Spoorwegen (NS). Vervolgens werkte hij bij Stork en Achmea. In 1999 trad hij in dienst bij ICT solution provider CTAC als Chief Financial Officer. Vanaf 2005 werd hij tevens statutair directeur en lid van de Raad van Bestuur van CTAC. In augustus 2013 trad Jan Willem Wienbelt in dienst bij ICT Group als CFO.

 • Roy Jansen

  Chief Operating Officer (COO)

  Roy Jansen (1966) startte na zijn studie Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek zijn loopbaan als ingenieur op het gebied van Industriële Automatisering. In 1994 trad hij in dienst bij Ordina en kreeg de functie van Director Embedded IT. In januari 2008 trad Roy Jansen in dienst bij de ICT groep als Divisie Directeur en rondde hij zijn MBA studie af. In 2018 werd hij benoemd tot COO van ICT Group en in oktober 2021 trad hij toe tot de statutaire directie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op en het adviseren van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, bestaande uit de activiteiten van de groepsmaatschappijen. Het toezicht van de Raad van Commissarissen omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de algemene strategie van de vennootschap en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaggevingsprocessen, de naleving van wet- en regelgeving en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende vijf leden: Theo J. van der Raadt (voorzitter), Koen Beeckmans, Bart Coopmans, Jan-Jaap Bongers en Gerrit Oosterhof.

 • Theo van der Raadt

  Theo van der Raadt

  Voorzitter van de Raad van Commissarissen

  Theo van der Raadt

  Voorzitter van de Raad van Commissarissen van ICT Group B.V.

 • Koen Beeckmans

  Koen Beeckmans

  Lid van de Raad van Commissarissen

  Koen Beeckmans is Lid van de Raad van Commissarissen van ICT Group B.V.

 • Bart Coopmans

  Bart Coopmans

  Managing Director, NPM Capital

  Bart Coopmans trad in september 2007 in dienst bij NPM Capital. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij Unilever en was hij Principal bij The Boston Consulting Group. Bart heeft een MSc in Economie van de Universiteit van Tilburg.

 • Gerrit Oosterhof

  Gerrit Oosterhof

  Lid van de Raad van Commissarissen

  Gerrit Oosterhof is Lid van de Raad van Commissarissen van ICT Group B.V.

 • Jan-Jaap Bongers

  Jan-Jaap Bongers

  Fund Manager, Teslin Capital Management

  Jan-Jaap Bongers (1980) is sinds 2015 in dienst bij Teslin. Daarvoor was hij werkzaam bij ING Bank, de laatste jaren als Director Structured Acquisition Finance Mid Corporates, waar hij verantwoordelijk was voor het inrichten en beheren van financieringen voor private-equitytransacties.

Group Steering Committee

De Raad van Bestuur werkt nauw samen met en wordt ondersteund bij het besturen van de groep door de leden van de Group Steering Committee (GSC). De GSC bestaat uit de landendirecteuren, divisiedirecteuren en stafdirecteuren.

 • Sam Aston

  Sam Aston

  CEO Additude Sweden

  Sam Aston trad in 2014 als bestuurslid toe tot Additude. In 2015 startte hij een dochteronderneming binnen de groep en in 2017 werd hij de CEO van Additude. Additude werd in 2019 overgenomen door ICT Group. Sam heeft meer dan 20 jaar ervaring als CEO.

  Sam Aston | LinkedIn 

 • Jaco Bruinaars

  Jaco Bruinaars

  Financial Director

  Jaco Bruinaars is werkzaam als Financial Director bij ICT Group.

  Jaco Bruinaars | LinkedIn

 • Roel de Backer

  Roel de Backer

  Director Industrial Automation Division

  Roel de Backer startte in 2015 bij ICT Group als business unit manager water en infra. Sinds 2019 is hij verantwoordelijk voor de divisie industrial automation. In zijn eerdere loopbaan vervulde hij diverse management en sales rollen bij Ordina, Altran en Strukton zowel in de publieke als private markt.

  Roel de Backer | LinkedIn

 • Bert van Elburg

  Bert van Elburg

  Director Infra & Mobility Division

  Bert van Elburg is verantwoordelijk voor onze klanten op het gebied van vitale publieke infrastructuur. Hij is in 2017 in dienst getreden bij ICT Group, Daarvoor was hij werkzaam bij Intraffic, Altran, Imtech en Ordina in diverse directie en management functies.

  Bert van Elburg | LinkedIn
   

 • Todor Marinov

  Todor Marinov

  CEO Strypes Bulgarije

  Todor Marinov is sinds 2010 werkzaam bij Strypes. Hij groeide mee met het bedrijf en nam verschillende management- en leidinggevende rollen op zich. Sinds 2017 leidt hij Strypes Bulgarije in de rol van CEO. Sinds 2019 is hij verantwoordelijk voor de Nearshoring activiteiten binnen de ICT Groep.

  Todor Marinov | LinkedIn

 • Carla Stuifzand

  Carla Stuifzand

  Marketing & Communications Director

  Carla Stuifzand is sinds 2016 werkzaam als marketing & communications director bij ICT Group. Daarvoor bekleedde zij functies als marketing director bij Cegeka en Simac en General Manager bij Allied Data Technologies.

  Carla Stuifzand | LinkedIn

 • Ellen Te Kloeze

  Ellen Te Kloeze

  HR Director

  Ellen te Kloeze werkt sinds 1999 bij ICT Group in verschillende HR-rollen. Daarvoor heeft zij gewerkt bij KPN in een aantal commerciële en managementrollen. Mensen en hun professionele ontwikkeling staan centraal bij ICT Group en dat is precies wat Ellen drijft.

  Ellen te Kloeze | LinkedIn

 • Harm Uittien

  Harm Uittien

  General Counsel & Company Secretary

  Harm Uittien is sinds 2019 werkzaam als general council and company secretary bij ICT Group. Daarvoor was hij werkzaam als zelfstandig jurist, in house counsel en advocaat, o.a. bij Van Doorne waar hij jarenlang partner was in de Corporate/M&A praktijkgroep.

  Harm Uittien | LinkedIn

 • Eeuwke Wielinga

  Eeuwke Wielinga

  Cluster Director R&D Engineering

  Eeuwke Wielinga is als Cluster Director R&D Engineering werkzaam bij ICT Group.

  Eeuwke Wielinga | LinkedIn