ICT Group B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel in Barendrecht (de "Vennootschap"). De Vennootschap is de houdstermaatschappij van diverse ICT Group werkmaatschappijen. De Vennootschap kwalificeert als een "structuurvennootschap" in de zin van het Burgerlijk Wetboek en past de relevante regels van het Nederlandse vennootschapsrecht toe.

Raad van Bestuur

De vennootschap heeft een tweelaagse bestuursstructuur, bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap die bestaat uit de volgende drie leden: Karim Henkens, Chief Executive Officer, Bart de Jong, Chief Financial Officer en Roy Jansen, Chief Operational Officer.

 • Karim Henkens - Chief Executive Officer

  Karim Henkens

  Chief Executive Officer

  Karim Henkens heeft een uitgebreide staat van dienst in de IT wereld, zowel nationaal als internationaal, en is een energieke en betrokken leider. Voorheen was hij werkzaam bij IT-dienstverlener Cegeka als algemeen directeur voor de noordelijke regio van de groep. Daarvoor bekleedde hij bij Centric diverse functies waaronder de positie van CEO.  Vanaf 1 september 2022 is Karim verantwoordelijk voor de verdere versteviging van ICT Group’s marktpositie in Nederland en Noord-Europa.

 • Bart de Jong

  Bart de Jong

  Chief Financial Officer (CFO)

  Bart de Jong is vanaf 1 september 2023 aangesteld als CFO van ICT Group. Voorheen was hij CFO van Cyclomedia Technology BV en bekleedde hij leidinggevende financiële functies bij onder andere KPN, USG People en Ordina. Bart de Jong is een zeer ervaren en allround CFO.

 • Roy Jansen

  Roy Jansen

  Chief Operational Officer (COO)

  Roy Jansen (1966) startte na zijn studie Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek zijn loopbaan als ingenieur op het gebied van Industriële Automatisering. In 1994 trad hij in dienst bij Ordina en kreeg de functie van Director Embedded IT. In januari 2008 trad Roy Jansen in dienst bij de ICT groep als Divisie Directeur en rondde hij zijn MBA studie af. In 2018 werd hij benoemd tot COO van ICT Group en in oktober 2021 trad hij toe tot de statutaire directie.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op en het adviseren van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, bestaande uit de activiteiten van de groepsmaatschappijen. Het toezicht van de Raad van Commissarissen omvat onder andere de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de algemene strategie van de vennootschap en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaggevingsprocessen, de naleving van wet- en regelgeving en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende vijf leden: Theo J. van der Raadt (voorzitter), Koen Beeckmans, Bart Coopmans, Jan-Jaap Bongers en Dr. Wim Bijnens. 

 • Theo van der Raadt

  Theo van der Raadt

  Voorzitter van de Raad van Commissarissen

  Theo van der Raadt

  Voorzitter van de Raad van Commissarissen

 • Koen Beeckmans

  Koen Beeckmans

  Lid van de Raad van Commissarissen

  Koen Beeckmans, Lid van de Raad van Commissarissen

 • Bart Coopmans

  Bart Coopmans

  Managing Director, NPM Capital

  Bart Coopmans trad in september 2007 in dienst bij NPM Capital. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij Unilever en was hij Principal bij The Boston Consulting Group. Bart heeft een MSc in Economie van de Universiteit van Tilburg.

 • Jan-Jaap Bongers

  Jan-Jaap Bongers

  Fund Manager, Teslin Capital Management

  Jan-Jaap Bongers (1980) is sinds 2015 in dienst bij Teslin. Daarvoor was hij werkzaam bij ING Bank, de laatste jaren als Director Structured Acquisition Finance Mid Corporates, waar hij verantwoordelijk was voor het inrichten en beheren van financieringen voor private-equitytransacties.

 • Wim Bijnens

  Dr. Wim Bijnens

  Business Philosopher

  Met meer dan 25 jaar ervaring als ondernemer en bestuurder in technologie en media, combineert Wim Bijnens, als Doctor in de Wetenschappen, diepgaande kennis met een creatieve benadering. Zijn focus ligt op duurzame innovatie en het versnellen van technologiebedrijven, altijd met een visie op een inclusieve samenleving waar technologie dient als katalysator voor positieve verandering.

Group Steering Committee

De Raad van Bestuur werkt nauw samen met en wordt ondersteund bij het besturen van de groep door de leden van de Group Steering Committee (GSC). De GSC bestaat uit de landendirecteuren, divisiedirecteuren en stafdirecteuren.

 • Denis van Nunen - Managing Director Nordics

  Denis van Nunen

  Managing Director Nordics

  Denis van Nunen heeft een uitgebreide staat van dienst in de internationale IT-wereld. Hij bekleedde eerder functies met een Scandinavische of wereldwijde focus bij IFS, Centric en Cegeka. Denis woont sinds 1994 in Zweden en is vanaf 1 maart 2023 verantwoordelijk voor de verdere versterking van ICT Group’s marktpositie in de Nordics.

 • Jaco Bruinaars

  Jaco Bruinaars

  Financial Director

  Jaco Bruinaars is werkzaam als Financial Director bij ICT Group.

  Jaco Bruinaars | LinkedIn

 • Roel de Backer

  Roel de Backer

  Director Industrial Automation Division

  Roel de Backer startte in 2015 bij ICT Group als business unit manager water en infra. Sinds 2019 is hij verantwoordelijk voor de divisie industrial automation. In zijn eerdere loopbaan vervulde hij diverse management en sales rollen bij Ordina, Altran en Strukton zowel in de publieke als private markt.

  Roel de Backer | LinkedIn

 • Todor Marinov

  Todor Marinov

  CEO Strypes Bulgarije

  Todor Marinov is sinds 2010 werkzaam bij Strypes. Hij groeide mee met het bedrijf en nam verschillende management- en leidinggevende rollen op zich. Sinds 2017 leidt hij Strypes Bulgarije in de rol van CEO. Sinds 2019 is hij verantwoordelijk voor de Nearshoring activiteiten binnen de ICT Groep.

  Todor Marinov | LinkedIn

 • Carla Stuifzand

  Carla Stuifzand

  Marketing & Communications Director

  Carla Stuifzand is sinds 2016 werkzaam als marketing & communications director bij ICT Group. Daarvoor bekleedde zij functies als marketing director bij Cegeka en Simac en General Manager bij Allied Data Technologies.

  Carla Stuifzand | LinkedIn

 • Ellen Te Kloeze

  Ellen Te Kloeze

  HR Director

  Ellen te Kloeze werkt sinds 1999 bij ICT Group in verschillende HR-rollen. Daarvoor heeft zij gewerkt bij KPN in een aantal commerciële en managementrollen. Mensen en hun professionele ontwikkeling staan centraal bij ICT Group en dat is precies wat Ellen drijft.

  Ellen te Kloeze | LinkedIn

 • Eeuwke Wielinga

  Eeuwke Wielinga

  Cluster Director R&D Engineering

  Eeuwke Wielinga is als Cluster Director R&D Engineering werkzaam bij ICT Group.

  Eeuwke Wielinga | LinkedIn