Wij helpen u uw datagedreven ambities te verwezenlijken

Over de juiste informatie beschikken is essentieel om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Met de komst van Industrie 4.0 is de hoeveelheid data exponentieel gegroeid. Maar data is nog geen informatie waarmee u uw assets en productieprocessen optimaliseert, waarmee u onderhoud voorspelbaar maakt, energieverbruik terugdringt of nieuwe, innovatieve diensten introduceert. Daarvoor heeft u data intelligence nodig, om de stap naar een data-driven bedrijfsvoering succesvol te kunnen maken.

Bedrijven willen wel digitaal transformeren, maar de meeste weten niet hoe en waar te beginnen. Ons onderscheidend vermogen is dat wij als digital transformer niet alleen expertise hebben van data, industriële automatisering en digitalisering, maar ook van de domeinen waarin onze klanten actief zijn. Daardoor zijn wij in staat om de juiste data te verzamelen en te organiseren en er informatie van te maken die aansluit op de business processen en doelen van onze klanten om hún klanten beter te bedienen.

ICT Group levert consultancy, projecten, managed services en in eigen beheer ontwikkelde oplossingen. In deze dynamische wereld zijn wij de juiste partner voor digital transformation en data intelligence. Met onze domeinkennis en technologische know-how zorgen wij voor innovatieve, toekomstvaste oplossingen.

Data strategie

Wij helpen organisatie datagedreven te worden. We adviseren over de technische en operationele aspecten van de inrichting, zodat u de stap naar de digitale transformatie onderbouwd en met vertrouwen kunt maken. Ons uiteindelijke doel is dat u betere, betrouwbare en gefundeerde beslissingen kunt nemen en uw concurrentiepositie kunt versterken. Met de data strategie leggen we daarvoor de basis.

Data cloud infrastructuur en data architectuur

Steeds meer apparaten en machines zijn voorzien van sensoren die data opleveren voor de analyse van de performance van deze assets. Om data te organiseren en te verwerken naar een toegankelijk, begrijpelijk niveau heeft u een veilige data cloud infrastructuur en een data architectuur nodig. De data cloud richten wij voor u in met Microsoft Azure. (Wij zijn een belangrijke Microsoft-partner.) Dan kunnen we data uit verschillende bronsystemen combineren en bijvoorbeeld historische gegevens toevoegen om processen te optimaliseren. Zeker wanneer we IT en OT met elkaar integreren en bijvoorbeeld ook data uit ERP-systemen integreren. Dan krijgen we niet alleen zicht op de performance van assets, maar ook op hun kosten en hun rendement. Welke kosten maakt een waterschap bijvoorbeeld voor een gemaal? Wij maken dat inzichtelijk.

Data engineering

Door onze industriële achtergrond kunnen we alle beschikbare data lezen, begrijpen, omzetten en naar onze hand zetten. Dat noemen we data engineering. Met data engineering maken we de data architectuur operationeel. Als bouwers van data infrastructuren en data architecturen weten we als geen ander hoe we data op moeten slaan, organiseren, opschonen en verwerken tot begrijpelijke beslisinformatie. Voor een klant hebben we op deze wijze met IoT en de nieuwste cloud-oplossingen een oplossing gebouwd om actuele data over compressoren te gebruiken voor de betrouwbaarheid van productieprocessen en een lager energieverbruik.

Data intelligentie

Wat is de werkelijkheid? Kan data die laten zien? Bij ongestructureerde data en zonder kennis van de context is data lastig te beoordelen. Met onze expertises ontwikkelen we rekenmodellen en algoritmes die laten zien wat er in de keten gebeurt. De mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) benutten we om de verzamelde, opgeslagen data te kunnen interpreteren, verbanden te leggen en relevante beslisinformatie te produceren. Data stelt u in staat flexibel te anticiperen op veranderingen, onverwachte (storingen) en zelf geïnitieerde (innovaties). Omdat we communiceren met software én hardware, kunnen we alle databronnen bij elkaar brengen en de werkelijkheid wel waarheidsgetrouw nabootsen. Zo hebben wij een project uitgevoerd voor automatische herkenning van asfaltschade met AI. Een zelflerend model levert de klant een enorme besparing op.

Data governance

Data governance is onmisbaar om de betrouwbaarheid van data te kunnen waarborgen. U wilt wel zeker zijn dat u de juiste keuzes maakt. Wie zegt dat uw data na bewerkingen nog uw data zijn? Data gaat vaak een hele organisatie door. Vele mensen gebruiken data, voegen data toe, veranderen data of verwijderen die. Dat stelt hoge eisen aan de autorisatie van gebruikers en aan de transparantie. Kunnen we de datastromen nog volgen? Weten wie welke data waarvoor gebruikt heeft? Dit vraagt om een apart besturingsproces voor de data governance. Als onderdeel van onze dienstverlening nemen we data governance mee binnen de datastrategie. Daarmee garanderen we de kwaliteit van de data en het doel waarvoor de data bedoeld is.

Onze werkwijze 

De mogelijkheden om data in te zetten binnen uw organisatie zijn meestal enorm. Wij brengen orde in de chaos en gaan stapsgewijs te werk bij de vertaling van uw vraag.

Bewustwording

Cyber security begint met bewustwording. Preventief denken en proactief handelen legt de basis voor solide veiligheid. We hanteren ‘threat modeling’ om in een vroegtijdig stadium prioriteiten te bepalen en een plan op te stellen. We integreren security vanaf de start en door de hele software development lifecycle. We denken mee en leven ons in in wat onze klanten werkelijk bezighoudt. Dat stelt ons als een van de weinige cyber security bedrijven in staat onze klanten continu en langdurig te beschermen tegen dreigingen van buiten. Als onderdeel van de ICT Group beschikken wij over diepgaande kennis van het domein en de toepassing van IoT én OT in de bedrijfsprocessen. We beheersen de onderliggende techniek en weten hoe je de beveiliging daarvan inricht. We zijn de ‘masters in security’ die de betrouwbaarheid van uw systemen als ultieme doel hebben.

Data Intelligence

Data intelligence

Wij bieden meerwaarde door onze domeinkennis en ervaring met procesautomatisering te combineren met onze kennis van data. Collega’s binnen ICT Group die gespecialiseerd zijn in diverse markten ondersteunen onze in-house data-specialisten om data en domeinkennis aan elkaar te koppelen. Samen met alle entiteiten, van project tot service, zorgen we voor een snel, efficiënt en naadloos proces om data intelligent te worden. Via ons in-house datalake platform hebben alle specialisten inzicht in de volledige datapijplijn, wat hun expertise vergroot.

Totaaloplosser

Als toonaangevende Europese leverancier van oplossingen voor industriële automatisering en bouwer van data infrastructuren en data architecturen leggen we de basis voor de digitale transformatie. Met data intelligence verrijken we besturings- en informatiemanagementsystemen en geven we de digitale transformatie van onze klanten succesvol vorm. Onze oplossingen integreren volledig in de business van onze klanten, zodat zij hun eindklanten nog beter kunnen bedienen. Zo maken wij samen de wereld elke dag een beetje slimmer én duurzamer.

Industry & logistics 4.0

Industry & logistics 4.0

Industry 4.0 is de combinatie van OT, IT, data en IoT. Het is waar mensen en machine samenkomen. In veel bedrijven zijn OT en IT volledig gescheiden, maar in de nieuwe wereld van digitale transformatie mag dat onderscheid niet meer bestaan. Het gaat veel verder dan ‘connected’ machines of fabrieken en datagedreven aansturing van processen. Nauwe samenwerking tussen IT en OT, tussen de CIO en COO, is zelfs een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Data intelligence betekent dat we in alle lagen van productie- en distributieprocessen aanwezig moeten zijn om optimaal te kunnen profiteren van de beloftes van Industry 4.0.

Twenty Day Challenge

Wij geloven dat elke organisatie baat heeft bij een goede datastrategie en dat slim gebruik van data altijd voordeel oplevert. Maar we begrijpen ook dat u klein wilt beginnen. Daarom bieden we onze 20 Day Challenge aan. In 20 dagen bouwen we een PoV die laat zien hoe uw data cloud architectuur er uit kan zien, hoe u met data kunt omgaan en welke waarde die u kan opleveren. We gaan met elkaar aan de slag om een concreet resultaat neer te zetten waarmee u verder kunt.

Neem hiervoor contact op met onze experts. 

Dit bieden wij

Wij leveren bewezen oplossingen, kwalitatief hoogwaardige (gecertificeerde) diensten en toegewijde mensen die weten wat data intelligence toevoegt aan bedrijfsprocessen. Dat maakt ICT Group de ideale partner voor toekomstvaste oplossingen en langdurige samenwerking.

Data intelligence

Door onze veelzijdige domeinkennis kunnen we beoordelen wat proces- en besturingsdata betekent en deze vertalen naar beslisinformatie en nieuwe datamodellen.

Data-architectuur

We integreren IT- en OT-omgevingen in onze data architectuur voor meer inzicht in processen en productietijden en -kosten.

Partnerships

We onderhouden key-partnerships met alle belangrijke partners in de branche. We zijn o.a. Microsoft Gold partner, Schneider Master Alliance partner en Value Provider ABB.

CO2-prestatieladder

ICT Group is gecertificeerd level 4 van de CO2-prestatieladder. Dat betekent dat wij ook werken aan de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Data intelligence

Door onze veelzijdige domeinkennis kunnen we beoordelen wat proces- en besturingsdata betekent en deze vertalen naar beslisinformatie en nieuwe datamodellen.

Data-architectuur

We integreren IT- en OT-omgevingen in onze data architectuur voor meer inzicht in processen en productietijden en -kosten.

Partnerships

We onderhouden key-partnerships met alle belangrijke partners in de branche. We zijn o.a. Microsoft Gold partner, Schneider Master Alliance partner en Value Provider ABB.

CO2-prestatieladder

ICT Group is gecertificeerd level 4 van de CO2-prestatieladder. Dat betekent dat wij ook werken aan de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Wil je werken in Data intelligence?

Ben jij als specialist op het gebied van data intelligence op zoek naar een leuke en uitdagende functie? Binnen ICT Group hebben we diverse mogelijkheden op dit gebied.

Bezoek onze vacature website

Meer informatie?

Neem contact op met Niels Noordijk

Stuur een mail Maak een connectie
Niels Noordijk