Verbonden blijven in een duurzame wereld

Duurzaamheid is steeds prominenter geworden in onze dagelijkse activiteiten. ICT Group is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid en de vele rollen die zij vervult als werkgever, leverancier, klant en business partner. Een duurzame bedrijfsvoering is een integraal onderdeel van ons streven om de wereld elke dag een beetje slimmer te maken. Dit is expliciet en impliciet gekoppeld aan onze Corporate Social Responsibility-strategie en verankerd in onze Gedragscode.

ICT Group heeft de volgende speerpunten gedefinieerd om zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen strategie uit te voeren:

  • Duurzame inzetbaarheid stimuleren
  • Een hoge standaard van ethiek en zakelijke integriteit handhaven
  • Duurzame innovatie verbeteren
  • Onze ecologische voetafdruk en die van de wereld verkleinen

Drie focusgebieden

Als technologiedienstverlener willen wij innovatieve ideeën en duurzame oplossingen ontwikkelen om de wereld elke dag slimmer te maken. We onderscheiden hierbij drie focusgebieden.

Industrieën

De ecologische voetafdruk van onze klanten verkleinen en zorgen voor verantwoorde consumptie en productie op basis van innovatieve IT-oplossingen.

Publiek & Infra

Intelligente IT-oplossingen creëren die de kwaliteit van het stadsleven verhogen, zorgen voor economische groei en innovatie stimuleren.

Softwareoplossingen

Bedrijfseigen branchespecifieke software om complexe systemen slimmer te maken, zoals energiebeheersystemen, mobiliteitsoplossingen en zorgtoepassingen.

Industrieën

De ecologische voetafdruk van onze klanten verkleinen en zorgen voor verantwoorde consumptie en productie op basis van innovatieve IT-oplossingen.

Publiek & Infra

Intelligente IT-oplossingen creëren die de kwaliteit van het stadsleven verhogen, zorgen voor economische groei en innovatie stimuleren.

Softwareoplossingen

Bedrijfseigen branchespecifieke software om complexe systemen slimmer te maken, zoals energiebeheersystemen, mobiliteitsoplossingen en zorgtoepassingen.

Social responsibility, MVO, is het fundament van ons handelen

Technologie en industriële automatisering zijn onze core business. Daar zijn we goed in. Maar waarde toevoegen, én teruggeven, aan milieu, mens en maatschappij voelt niet als een verplichting. Integendeel, het is voor ons een vanzelfsprekendheid.

De uitdagingen van vandaag en morgen, urbanisatie, klimaatverandering, digitale transformatie, energietransitie, om er slechts enkele te noemen, gaan ons allemaal aan. Met elkaar zoeken we duurzame oplossingen voor onze en volgende generaties. We kijken vooruit en nemen waar mogelijk het voortouw. Hoe complex de uitdagingen ook zijn, wij pakken ze op. Lees meer over MVO/Social responsibility in ons jaarverslag van 2022.

GA NAAR Jaarverslag 2022

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG's) ingevoerd. Deze doelen vormen een wereldwijd kompas en roepen op tot actie om een einde te maken aan armoede en honger, en een gezond leven en welzijn te bevorderen. Op basis van onze strategie, waardecreatie model en huidige initiatieven hebben we in kaart gebracht hoe ICT kan bijdragen aan het realiseren van de SDG's. U leest hier meer over hoe ICT bijdraagt aan de Sustainable Development Goals.

We geven graag het goede voorbeeld en volgen nauwlettend de CO2-Prestatieladder. We hebben in 10 jaar onze CO2-uitstoot teruggebracht van 6,2 naar 1,5 ton per medewerker per jaar. Het doel is 0,8 ton in 2026.

Lees hier meer

Peter Lamers
Quality, Health, Safety and Environment manager
Peter Lamers
CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Om ons aan de belofte van een duurzame bedrijfsvoering te houden, zijn er allerlei initiatieven ontplooid die onder andere bijdragen aan een zo laag mogelijke CO2 uitstoot. Dat resulteerde onder andere in 2012 in niveau 4 van de CO2-prestatieladder.

MVO certificaten

Hieronder vindt u een overzicht van de MVO certificaten waaraan wij voldoen.

Certificaten:
Certificate ICT-GROUP BV - CO2 Prestatieladder niveau 4 2021-2024

CO2 prestatieladder documenten

CO2 footprint:
CO2 Footprint 2023 - ICT Group B.V.
CO2 Footprint 2022 - ICT Group B.V.
CO2 Footprint 2021 - ICT Group B.V.
CO2 Footprint 2020 - ICT Group N.V.
CO2 Footprint 2019 - ICT Group N.V.
CO2 Footprint 2018 - ICT Group N.V.
CO2 Footprint 2017 - ICT Group N.V.
CO2 Footprint 2016 - ICT Group N.V.
CO2 Footprint 2016 - ICT Automatisering Nederland B.V.
CO2 Footprint 2015 - ICT Automatisering Nederland B.V.

Reductieplan:
CO2 Reductionplan_2021 - 2026 - ICT Group B.V.

Voortgangsverslagen:
Progress Report 2023-YTD ICT Group B.V.
Progress Report 2023-H1 ICT Group B.V.
Progress Report 2022-YTD ICT Group B.V.
Progress Report 2022-H1 ICT Group B.V.
Progress Report 2021-YTD ICT Group B.V.
Progress Report 2021-H1 ICT Group B.V.
Progress Report 2020-YTD ICT Group N.V.
Progress Report 2020-H1 ICT Group N.V.
Progress Report 2019-YTD ICT Group N.V.
Progress Report 2019-H1 ICT Group N.V.
Progress Report 2018-YTD ICT Group N.V.
Progress Report 2018-H1 ICT Group N.V.
Progress Report 2017-YTD ICT Group N.V.
Progress Report 2017-H1 ICT Automatisering Nederland B.V.
Progress Report 2016-H2 ICT Automatisering Nederland B.V.
Progress Report 2016-H1 ICT Automatisering Nederland B.V.
Progress Report 2015-H2 ICT Automatisering Nederland B.V.
Progress Report 2015-H1 ICT Automatisering Nederland B.V.

Transparantie:
CO2 Data Management System

Ketenanalyses:
CO2 Scope-3 Chain Analysis ICT Group NV
CO2 Chain Analysis Employee Commuting
CO2 Chain Analysis Smart Supply Chain
CO2 Chain Analysis TROEF_progress
CO2 Chain Analysis TROEF_2021
CO2 Chain Analysis TURNN_2021
CO2 Chain Analysis GridFlex Heeten 2020
CO2 Chain Analysis GridFlex Heeten 2019
CO2 Chain Analysis GridFlex Heeten 2018
CO2 Chain Analysis GridFlex Heeten 2017
CO2 Chain Analysis Loading Poles (GreenFlux) 2019
CO2 Chain Analysis Loading Poles (GreenFlux) 2018
CO2 Chain Analysis Loading Poles (GreenFlux) 2017
CO2 Chain Analysis Loading Poles (GreenFlux) 2016
CO2 Chain Analysis Hosting 2017
CO2 Chain Analysis Hosting 2016

Participatie / Sectorinitiatieven:
CO2 Sector initiatives
CO2_goinGDutch_initiative
CO2 Community flex BZO initiative 2020
CO2 Community flex BZO initiative 2019
CO2 Community flex BZO initiative 2018
CO2 Community flex BZO initiative 2017
CO2 Community flex BZO initiative 2016