Uw perfecte order is op tijd en geheel volgens de juiste klantspecificaties geleverd. Vervaardigd in een energiezuinige en grondstofefficiënte fabriek waarin processen continu worden gemonitord en bijgestuurd. Is Smart Manufacturing, want daar doel ik op, ook uw droom? Grote kans dat dit bij u vooralsnog geen werkelijkheid is. Tussen droom en werkelijkheid staan vaak nog een aantal problemen. Eén ervan kom ik in mijn werk meer dan gemiddeld tegen: gebrekkige communicatie tussen de orderplanners en de planners van de productieafdeling.

Verkeerde en te late orders

De miscommunicatie tussen productieorderplanning en de werkelijke productie werkt twee kanten op. Om te beginnen laat de informatieoverdracht van de productieorderplanning aan de productie te wensen over. De planningsafdeling levert hun in het ERP-systeem (SAP ed.) nauwkeurig voorbereide maand-, week- en dagplanningen aan naar de productievloer  Omdat een geautomatiseerde koppeling tussen het ERP-systeem en het besturingssysteem van de productieafdeling ontbreekt, gaat dit vaak met behulp van papieren orderlijsten en Excel-sheets. Helaas gaat hier nogal eens iets mis: Productie neemt orders bijvoorbeeld niet goed over in hun eigen systemen.

Daarnaast is cruciale orderinformatie bij Productie onbekend, bijvoorbeeld of het een spoedorder betreft die voorrang moet krijgen of dat de productielijn eerst gereinigd dient te worden in verband met besmetting. Kortom, men heeft niet het totale overzicht. Gevolgen van het ontbreken van deze informatie: Productie plant en start verkeerde orders en/of in de verkeerde volgorde waardoor orders niet aan de klantspecificaties voldoen en/of te laat komen.

Vrachtwagen komt voor niets

Het ontbreken van een terugkoppeling van de productievloer naar de orderplanning over de ordervoortgang, staat Smart Manufacturing eveneens in de weg. Als een order door productieproblemen bijvoorbeeld vertraging oploopt, wordt dit vaak niet of niet tijdig gemeld aan orderplanning. En als dit wel gebeurt, is het vaak te laat. Dit kan ertoe leiden dat een order niet op tijd wordt geleverd en bijvoorbeeld een vrachtwagen van de klant voor niets bij de fabriek staat te wachten.

Ook het terugmelden van werkelijk gebruikte resources (grondstoffen, mensen enz.) door Productie aan Orderplanning leidt tot problemen. Zo kan het gebeuren dat er een tekort aan grondstoffen ontstaat. Orderplanners berekenen namelijk hoeveel van een grondstof in theorie nodig is, maar dat kan in de praktijk meer zijn. Bijvoorbeeld omdat een deel van een batch is afgekeurd en opnieuw moet worden geproduceerd. Als dit niet wordt doorgegeven aan de orderplanners weten zij niet hoeveel voorraad er werkelijk aanwezig is en of er moeten worden bijbesteld. Regelmatig maak ik mee dat bedrijven tijdelijk niet kunnen produceren door een onverwacht grondstoffentekort.

Blinde fabriek leren zien

De communicatieproblemen tussen ‘kantoor’ en ‘fabriek’ leiden ertoe dat organisaties hun fabriek ‘blind’ besturen: zij hebben geen duidelijk beeld van wat er werkelijk in de fabriek gebeurt. Om in control te komen is dus zaak dit inzicht wél te krijgen. Een veel gekozen oplossing is om de orderplanning (in ERP) en de gedetailleerde productieplanning te automatiseren en te integreren in één planningsmodule. Deze module faciliteert het continue en dynamische proces van planning, productie, eventuele herplanning, productie etc. doordat het communicatie van twee kanten mogelijk maakt. Orderinformatie is dankzij zo’n systeem tijdens het hele orderproces eenduidig.

Een digitaal planbord, de visualisatie van de integrale planning, maakt die inzichtelijk. Een GANTT-chart op dit dashboard, een grafische weergave van een orderproces, toont bijvoorbeeld de voortgang en productievolgorde van een order. De planningsmodule maakt het ook mogelijk om orderscenario’s te simuleren die onder meer controleren of er voldoende resources (mensen, grondstoffen, machines e.d.) zijn. Zo kan een zo efficiënte mogelijk scheduling worden bereikt. Door grip te krijgen op uw planning en productie komt Smart Manufacturing écht binnen handbereik. ICT Group kan u hier bij helpen. Nadat we eerst uw werkprocessen in kaart brengen en de pijnpunten blootleggen, bieden we voor u relevante oplossingen aan, zoals  de hierboven genoemde oplossingen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op:

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor