Voertuigen en infrastructuur worden steeds slimmer en vervoerders krijgen enorm veel data over hun voertuigen en de gebruikte infrastructuur. Door slim om te gaan met die data kan uitval worden voorkomen en noodzakelijk onderhoud worden voorspeld.

“Je kunt wel heel veel meten, maar je moet daarna wel weten wat je met die data kan doen. Dat is de crux”, vertelt Jillis Mani van InTraffic. Jillis Mani, Business Consultant bij InTraffic, werd geïnterviewd door OVPro over hoe slim gebruik van data voordelen oplevert voor vervoerders.

Data combineren

Zo levert het combineren van data veel nieuwe inzichten op voor vervoerders. Vervoerders krijgen nu heel veel informatie van voertuigen en infrastructuur. Door relaties te leggen tussen die data, is het mogelijk om storingen te voorkomen. “Als je weet dat een systeem normaal op een bepaalde manier werkt, kan het een indicatie zijn dat er iets aan de hand is als het systeem plotseling veel langer nodig heeft.” Om dit te kunnen doen moet je data ook snappen en toepassen, dan weet je pas wat je meet, aldus Mani.

Data delen

Ook het delen van data onder vervoerders levert nieuwe inzichten voor vervoerders. Dat kan bijvoorbeeld door vervoerdersdata van de NS uit te wisselen met data van de infrastructuur van ProRail.” Mani: “Door het maken van slimme combinaties kunnen voertuigen helpen om problemen op het spoor te detecteren en andersom. Zo kunnen bijvoorbeeld slimme sensoren in treinen meten dat er een stuk rails niet meer recht ligt of een slimme wissel melden dat het stuk is en dat er voorzichtig moet worden gereden.”

BusVision 2018

Jillis Mani geeft op 11 oktober de workshop ‘Waarom meten geen weten is’ tijdens BusVision 2018. Tijdens de workshop bespreekt Mani verschillende use-cases en kunnen bezoekers zelf ook situaties aandragen. “Dan komen we achter de juiste methodes om data combineren en data delen aan te pakken en kan bewezen worden dat het echt toegevoegde waarde heeft. “Daarvoor moeten we ervaring uitwisselen.”

Lees het volledige interview met Jillis op OVPro en bezoek de workshop van Jillis Mani op 11 oktober tijdens BusVision in Expo Houten.