Duurzaamheidsmaatregelen werden tot voor kort vooral genomen vanuit de ideële doelstellingen van bedrijven om te besparen op energieverbruik en CO2-uitstoot. Vandaag de dag wordt duurzaamheid echter steeds meer gekoppeld aan license-to-operate vanwege de strengere wet- en regelgeving en de netcongestieproblematiek van vandaag de dag.

Aan het woord is Eric van der Laan, business developer bij ICT Group. “We zitten als leverancier van totaaloplossingen voor industriële automatisering steeds meer aan tafel bij infra-aannemers, waterschappen en assetbeheerders voor energie-optimalisatietrajecten, óók om te voorkomen dat de bedrijfsvoering in het geding komt.”

Een treffend voorbeeld waar duurzaamheid de license-to-operate raakt, is het recente bericht van een grote netbeheerder die pleit voor het uitschakelen van openbare laadpalen tussen 16:00 en 21:00 uur. Op deze piekmomenten barst het net nu al uit zijn voegen met potentiële stroomstoringen tot gevolg. “Ook voor bedrijven en assetbeheerders is het zaak om het energieverbruik te bewaken en niet te veel buiten het reguliere verbruiksprofiel te komen”, zegt Eric. “Want hoe meer je afwijkt, hoe duurder het wordt, terwijl er ook behoorlijke besparingen te realiseren zijn als je verbruik optimaliseert. Los nog van het feit dat de netbeheerder zelfs de mogelijkheid heeft om je af te sluiten. Dan komt heel je bedrijfsvoering in het geding. Met andere woorden, je duurzaamheidsbeleid krijgt een extra versnelling als je er ook een economische doelstelling aan koppelt.”

"Het maakt mensen enthousiast, want ze zien resultaat, en het brengt ze vervolgens op nieuwe ideeën."

-Eric van der Laan, Business Development Manager bij ICT Group

Optimale afstemming

ICT Group is implementatiepartner van het Optimax Energy Management System van ABB. “Het systeem biedt inzicht voor de (groot)verbruikers, in de gebruiksprofielen van apparatuur en zorgt voor een optimale afstemming zodanig dat pieken worden geminimaliseerd en de capaciteit van de aansluiting beperkt kan blijven”, legt Cuno van den Hondel van ABB uit. “Het is zelfs mogelijk om afstemming te zoeken buiten je bedrijf om zo met de netbeheerder afspraken te maken over je verbruik teneinde het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. Duurzaamheid is energie besparen waar het mogelijk is, eigen opwek zoveel als mogelijk zelf te verbruiken en het verbruik zoveel mogelijk af te stemmen op de capaciteit van het net en de beschikbare duurzame energie. Dat doet Optimax.” Eric vertaalt een en ander naar de infrasector. “In een tunnel ga je het regenwater pas uit de kelders wegpompen op het moment dat de energie zelf opgewekt wordt of op de markt het goedkoopste is. Waterschappen en gemeenten kunnen ook perfect dit soort overwegingen maken.”

De energie vingerafdruk

Optimax biedt dus concrete handvatten om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren rekening houdend met het economische aspect van marktprijzen en aansluitkosten, zegt Eric. “Dit gebeurt op basis van inzicht en monitoring, maar biedt uiteraard ook perspectief voor een verdere optimalisatie.” Het implementeren van een platform als Optimax is volgens de heren wel een ‘change proces’ dat niet enkel technisch van aard is. Begin klein en pak eerst het laaghangend fruit, luidt het devies. “Het maakt mensen enthousiast, want ze zien resultaat, en het brengt ze vervolgens op nieuwe ideeën. Zo ontstaat voortschrijdend inzicht.” merkt Eric op. Cuno vult aan: “ABB Optimax heeft een uitgebreide functionaliteit, maar om partijen een eerste ervaring op te laten doen hebben we samen met ICT Group ‘de energie vingerafdruk’ ontwikkeld. Het is een laagdrempelige propositie waarbij we tegen een beperkte vergoeding een eerste verkenning doen van een specifieke asset of een specifieke locatie. Op die manier kunnen beheerders zelf de toegevoegde waarde van het energiemanagementsysteem ervaren in een specifieke situatie om het vervolgens door te vertalen naar een bredere (duurzame) bedrijfsvoering.”

In de basis levert ABB het energiemanagementsysteem Optimax en de in-depth expertise rondom het gebruik van het platform, terwijl ICT Group – met een lange staat van dienst in het automatiseren en digitaliseren van de infrastructuur – zorgt voor de implementatie en de koppeling met de apparatuur in het veld, zodat het platform concreet gebruikt kan worden. 

Dit artikel is geschreven door Roel van Gils voor gww-bouw.nl.

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan