Anders dan de naam doet vermoeden, heeft SAFe niet direct iets te maken met veiligheid. SAFe staat voor Scaled Agile Framework en is een projectmanagement framework om agile/scrum te werken in projecten die te groot zijn voor één scrumteam. Of om meerdere projecten die met elkaar te maken hebben samen te voegen. “Door met elkaar een planning te maken voor de komende vier sprints, zorg je dat de zelfsturende teams van elkaar weten wat ze doen.”

Een scrumteam werkt met sprints. Elke sprint maken de teamleden gezamenlijk een planning voor de komende twee of drie weken. Bij SAFe werken meerdere scrumteams aan hetzelfde einddoel, in dezelfde cadans van vier synchroon lopende sprints. Elke drie maanden komen de teams samen. Dan voegen ze wat is opgeleverd samen, stemmen de hoofdplanning af en bepalen wat er de komende drie maanden gedaan wordt. Dat doel wordt binnen de aparte teams teruggebracht tot kleinere stapjes, in sprints. Agile Coach bij InTraffic Hans Heising: “Een belangrijk onderdeel in de hoofdplanning is het in kaart brengen van de onderlinge afhankelijkheden. Als het ene team volgens planning iets levert dat pas aan het eind van het project beschikbaar is maar een ander team heeft er eerder al behoefte aan, dan kan besloten worden het moment van oplevering naar voren te halen. Afstemmen, afstemmen en afstemmen. Alles met als doel om zo efficiënt mogelijk te plannen en te werken.”

Fouten sneller in kaart

Er is nog een voordeel om elke drie maanden bij elkaar te komen. Alex Dane, Projectleider en Scrum Master bij InTraffic: “Door regelmatig de opgeleverde iteraties te integreren, haal je vroegtijdig eventuele fouten eruit. Zo bouw je niet verder op gemaakte fouten maar los je ze zo vroeg mogelijk in het traject op.” Hij vergelijkt het met de traditionele manier van werken, waarin veel waterval wordt ontwikkeld. “Een jaar lang werken teams heel hard aan hun eigen onderdeel. Als alles dan samen wordt gevoegd, komen daar geheid issues uit en ben je achteraf fouten aan het repareren die misschien al op dag twee zijn gemaakt. Door SAFe samen te werken en regelmatig met elkaar af te stemmen, te integreren en te testen, lever je aan het eind gelijk een goedwerkend product op.” Hoe vaker je kunt integreren, hoe beter het is.

“Het gaat niet meer om het team maar om de gehele keten. Het grotere geheel. Dat is heel krachtig.”

- Hans Heising – Agile Coach InTraffic

Van teamwork naar ketenoriëntatie

Bij grote projecten zijn vaak meerdere partijen betrokken. Zo kan het voorkomen dat de teams bij verschillende leveranciers zitten of geografisch verspreid zijn. In de praktijk kan dit inhouden dat je op projectbasis samenwerkt met de concurrentie. “Vanuit een gezamenlijk doel stel je je kwetsbaar op. Want met het in kaart brengen van de afhankelijkheden geef je de andere partij een behoorlijke kijk in de keuken. Dit kan gevoelig liggen, maar niet voor InTraffic. Wij zijn er klaar voor”, aldus Alex. Hans beaamt dit, hij is ervan overtuigd dat SAFe de toekomstige manier van werken wordt. “Het gaat niet meer om het team maar om de gehele keten. Het grotere geheel. Dat is heel krachtig, mits de teams op gelijkwaardige basis werken.”

Motivatie

De samenwerking tussen meerdere teams werkt motiverend. Niet alleen leren de teamleden van elkaar, door regelmatig aan elkaar te laten zien wat er is ontwikkeld en dit te integreren, zie je het einddoel steeds dichterbij komen. “Elke drie maanden kom je bij elkaar en dat schept een band. Je kunt elkaar dan ook makkelijker vinden, als je tussendoor tegen een probleem aanloopt.” Hans vult zijn collega aan: “In het grote team deel je tussentijds de successen met elkaar. Dat heeft een positief effect op de onderlinge sfeer. Het is geen concurrentiestrijd maar teamwork. Je doet het samen. En dat komt uiteindelijk het eindproduct ten goede.”