Iedere gemeente beschikt over historische data ten aanzien van mobiliteit. Een ‘bak aan data’ die iedere dag groeit en waar in potentie veel waarde uit kan worden gehaald. Zou het niet mooi zijn als je real-time kunt gaan sturen op die data? Of, nog beter, kunt gaan voorspellen waar zich problemen met de doorstroming van verkeer gaan voordoen? InTraffic weet hoe je data kunt omzetten in inzichten.

“Veel gemeenten kunnen achteraf wel beredeneren waarom de doorstroming van het verkeer stokte, waar te weinig parkeerplaatsen waren en wat er misging toen er bij een treinstremming bussen werden ingezet. Ze trekken daar lessen uit voor de volgende keer. Maar het is natuurlijk veel beter als je real-time ziet dat ergens een knelpunt ontstaat zodat je direct kunt bijsturen”, zegt Martijn van Aartrijk, senior business consultant bij InTraffic. Het is zijn rol om partijen te laten zien wat ze kunnen met de data die ze al hebben en die ze iedere dag opnieuw verzamelen. “Je kunt er vaak veel meer inzichten uit halen dan je denkt. Bovendien lokt een nieuw inzicht vaak een vervolgvraag uit. Voor de gemeente Utrecht hebben we daarom bijvoorbeeld een oplossing op maat ingericht: het Mobiliteit Data Systeem, kort gezegd MDS. Het unieke van de samenwerking met de gemeente Utrecht is dat zij niet vroegen om een kant-en-klaar product, zoals bijvoorbeeld een dashboard, maar dat de gemeente op zoek was naar partners die hen op lange termijn helpen bij het ontwikkelen van een smart mobility-omgeving.”

Predictive analytics

Makkelijk is dit niet, er zijn veel technische hobbels die moeten worden genomen. Maar uiteindelijk kom je via real-time analytics op een punt waarop je kunt gaan voorspellen: predictive analytics. “Dat is de heilige graal”, zegt Martijn. “Gemeenten willen natuurlijk graag weten: wat is de impact van een wegafsluiting op de doorstroming van het verkeer en wat is de beste omleidingsroute? Moeten we de ontsluitingsweg verbreden of andere ingrepen doen als er een nieuwe woonwijk komt op een bepaalde locatie?”

“Je kunt vaak veel meer inzichten uit mobiliteitsdata halen dan je denkt. Bovendien lokt een nieuw inzicht vaak een vervolgvraag uit.”

- Martijn van Aartrijk, senior business consultant bij InTraffic

Inspiratiesessies

Om organisaties te laten zien wat er mogelijk is, gaat InTraffic graag met hen in gesprek. “We verdiepen ons in de leefwereld van de klant en laten zien op welke manier zij nieuwe inzichten kunnen opdoen uit data als het gaat om hun vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Daarmee proberen we mensen te inspireren. We zetten graag een nieuwe denkwijze in gang: ‘als we dit kunnen achterhalen uit onze mobiliteitsdata, kunnen we dan ook deze en deze vraag beantwoorden?’ Daarom organiseren we regelmatig inspiratiesessies met onze klanten. Dan gaat het echt leven in een organisatie”, weet Martijn.

Real time data analytics

InTraffic heeft een generiek platform voor mobiliteitsdata in de cloud ontwikkeld, inclusief tooling om deze data, onder meer uit Internet of Things (IoT) te analyseren, interpreteren en real-time te monitoren. Het platform maakt het mogelijk om real-time tot 2 miljard berichten per dag te verwerken en op te slaan. Martijn: “Wij zijn specialist in het ontsluiten, bij elkaar brengen en analyseren van data, zodanig dat we er nieuwe inzichten uit opdoen. Daarnaast werken we met partners die de kennis en ervaring hebben om gigantische hoeveelheden IoT-data van A naar B te krijgen. Samen met hen bepalen we welk type netwerk je voor welke doeleinden het best kunt gebruiken en waar je aan moet denken bij het versturen van grote hoeveelheden data in één keer of juist streaming data (hele kleine stukjes data die echter wel continu worden gestuurd en real-time moeten worden verwerkt).”

“Gemeenten hebben steeds meer behoefte aan beslisondersteuning vooraf en aan nog snellere analyse achteraf, zodat ze hun beleid eerder kunnen toetsen en kunnen bijsturen waar nodig.”

- Martijn van Aartrijk, senior business consultant bij InTraffic

Multidisciplinaire benadering

Martijn ziet dat de ontwikkeling die in gang is gezet in volle vaart doorgaat. “Data en algoritmes worden een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Er is steeds meer behoefte aan beslisondersteuning vooraf en aan nog snellere analyse achteraf, zodat gemeenten hun beleid eerder kunnen toetsen en kunnen bijsturen waar nodig.” Dit zal altijd een samenspel zijn tussen verschillende disciplines: verkeers- en OV-specialisten bij een gemeente of andere klant die met enkele concrete vraagstukken worstelen; business consultants die deze klantbehoefte kunnen vertalen naar de benodigde data en technologie; techneuten zoals die weten wat erbij komt kijken om data in verschillende dialecten en uit verschillende bronnen op een consistente manier samen te brengen op één platform; en data scientists zoals Chung Kit die visualisaties kunnen maken en modellen die real-time beslissingen ondersteunen.

Martijn: “In dit samenspel zorgt InTraffic ervoor dat we de technische complexiteit wegnemen bij onze klanten, zodat zij zich kunnen focussen op de vragen die ze aan de hand van data willen beantwoorden. Wij verzorgen de techniek en slaan met onze domeinkennis de brug tussen de verschillende vakgebieden die je nodig hebt om mobiliteitsvraagstukken te beantwoorden.”

Meer informatie?

Neem contact op met onze expert, Martijn van Aartrijk

Stuur een mail Maak een connectie
Martijn van Aartrijk