Klimaatveranderingen maken aanpassingen in het beheer van oppervlaktewatersystemen en rioolwatersystemen noodzakelijk. Wateroverlast en verdroging komen steeds vaker voor door extreme weersomstandigheden. De applicatie Waterproof zorgt voor slim, realtime peilbeheer en grip op de beheers- en energiekosten.

Onbemand beheer en realtime control

De uitdagingen van de klimaatverandering gaan hand in hand met die voor kostenbesparing op het waterbeheersysteem. Onbemand beheer met alarmering en realtime control van het oppervlaktewater- en rioolsysteem gaan u daarbij helpen. De applicatie Waterproof communiceert probleemloos en realtime met PLC-bestuurde onderstations en kunstwerken zoals  gemalen, stuwen en inlaten. De communicatie verloopt via modems of realtime verbindingen zoals  ADSL of UMTS. Daardoor kunt u alle visualisaties, bedieningen en instellingen vanaf de hoofdpost uitvoeren, zonder dat iemand de locatie hoeft te bezoeken. Daarnaast kunt u veel sneller reageren op (snel) veranderde omstandigheden. Objecten die vooraf ingestelde waarden overschrijden sturen direct een sms-alarm naar de hoofdpost.

Waterproof is de krachtige applicatie voor hoofdposten in de waterketen. Efficiënt beheer en beheersing van watersystemen regelt u nu centraal en adequaat. Vanuit uw hoofdpost stuurt u direct onderstations aan. U beschikt over meer actuele data en maakt daarmee ook voor de lange termijn het waterpeilbeheer inzichtelijk. Onze lange ervaring in het domein water en onze technische expertise van automatisering en digitalisering geven u de zekerheid van een solide, betrouwbaar systeem voor waterpeilbeheer.

Wat ons onderscheidend maakt

  • Actuele en historische data raadplegen
  • Onafhankelijke system integrator
  • Grote schaalbaarheid systeem
  • Diepgaande domeinkennis van water
  • Koppelen met databases en andere applicaties
  • Kosten besparen door onbemand beheer van onderstations
  • Communicatie met alle mogelijke onderstations

De voordelen van Waterproof

Ruim 40 jaar ervaring in water hebben ons diepgaande domeinkennis opgeleverd. Waterproof is onze krachtige IT-oplossing voor realtime beheer en beheersing van oppervlaktewater- en rioolwatersystemen.

Slimme peilmeters

Op een groot aantal cruciale punten in het beheergebied de waterstand meten. Bij overschrijding van een hoog- of laag alarmgrens ontvangt de hoofdpost direct per sms een alarm.

Heldere visualisatie

In één beeld de peilstatus van een gebied en de status van onderstations zien. Selecteer objecten als polders, gemalen en meetpunten makkelijk op het scherm en navigeer eenvoudig door de applicatie.

Trending informatie

Standaardgrafieken vastleggen en per onderstation dynamische grafiekpennen en instellingen aanpassen. Gebruikers krijgen een helder, actueel en historisch overzicht in een herkenbare grafische vorm.

Scenario control

Leg scenario’s vast en laat onderstations met één druk op de knop een actie uitvoeren. Benut de capaciteit van het systeem optimaal en maak zelfs water bergen mogelijk. Koppel meteo-gegevens voor meer scenario’s.

Dynamic realtime control

Dynamic-RTC is een slimme module die vanaf de hoofdpost realtime control tussen objecten, zoals twee gemalen, regelt. Maakt interactie eenvoudig en overzichtelijk.

Alarm

Waterproof toont alarmen helder in tabelvorm, per cluster of bijvoorbeeld per gebied. Een geavanceerde doormeldmodule zorgt voor adequate opvolging.

Slimme peilmeters

Op een groot aantal cruciale punten in het beheergebied de waterstand meten. Bij overschrijding van een hoog- of laag alarmgrens ontvangt de hoofdpost direct per sms een alarm.

Heldere visualisatie

In één beeld de peilstatus van een gebied en de status van onderstations zien. Selecteer objecten als polders, gemalen en meetpunten makkelijk op het scherm en navigeer eenvoudig door de applicatie.

Trending informatie

Standaardgrafieken vastleggen en per onderstation dynamische grafiekpennen en instellingen aanpassen. Gebruikers krijgen een helder, actueel en historisch overzicht in een herkenbare grafische vorm.

Scenario control

Leg scenario’s vast en laat onderstations met één druk op de knop een actie uitvoeren. Benut de capaciteit van het systeem optimaal en maak zelfs water bergen mogelijk. Koppel meteo-gegevens voor meer scenario’s.

Dynamic realtime control

Dynamic-RTC is een slimme module die vanaf de hoofdpost realtime control tussen objecten, zoals twee gemalen, regelt. Maakt interactie eenvoudig en overzichtelijk.

Alarm

Waterproof toont alarmen helder in tabelvorm, per cluster of bijvoorbeeld per gebied. Een geavanceerde doormeldmodule zorgt voor adequate opvolging.

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan.

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan

Wil jij werken aan waterpeilbeheer?

Werken aan waterpeilbeheer en waterbeheersystemen vraagt van jou expertise, inventiviteit en doelgerichte instelling. Als lid van ons team data- en softwarespecialisten draag je direct bij aan het succes van onze klanten.

BEZOEK ONZE VACATURE WEBSITE