Elke containerterminal een eigen automatiseringsoplossing
Project

Elke containerterminal een eigen oplossing voor automatisering

  • 5 april 2019
  • 3 minuten

In de havens van Antwerpen en Rotterdam gaat het om honderdduizenden containers per week. Een logistiek huzarenstukje, waarbij snelheid, accuratesse en veiligheid een belangrijke rol spelen.

Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) was de eerste geautomatiseerde terminal ter wereld. Vanaf begin jaren negentig van de vorige eeuw rijden hier al AGV’s (automatische gestuurde voertuigen) rond. Ondanks de hoge mate van automatisering worden er bij ECT op gebied van ict nog steeds stappen gezet. Zoals bij de optimalisatie van de scheepsplanning. De software die ICT Group in samenwerking met ECT heeft ontwikkeld, stuurt zowel het los– en laadproces aan als de administratieve handelingen. “Bij het lossen en laden van de containers moet rekening worden gehouden met de stabiliteit. Te veel gewicht aan een kant is niet goed. Voor een terminalproces is het van belang dat het aantal handelingen geminimaliseerd is. Dit betekent dat containers zo efficiënt mogelijk gestapeld worden. Het scheepsplanningspakket dat ICT Group samen met ECT ontwikkelde, houdt met al deze factoren rekening, waarbij de planners zelf nog steeds invloed op het proces kunnen uitoefenen.

Mens en machine

Bij de terminal in de haven van Antwerpen, helpt ICT Group bij het automatiseren van een deel van de werkzaamheden. Veel gebeurt daar nog handmatig; op de voertuigen zitten chauffeurs, in de kranen zitten machinisten en op kantoor zit personeel om de containers in- en uit te klaren. De lay-out van een handmatig werkende terminal is heel anders dan van een geautomatiseerde terminal. Daarbij zijn ze in de haven van Antwerpen afhankelijk van het getij. Ook dat stelt andere eisen aan de bemensing en de software die wordt ontwikkeld, zoals apps voor gebruikers, desktopapplicaties, het inrichten van servers, PLC’s en websockets.

“Hier zie je wat jouw software doet. Het wordt tastbaar, rijdt rond en dat is echt gaaf om te zien.” 

Geen standaard oplossingen

Elke containerterminal is anders, de oplossingen vragen om specifiek maatwerk. Daarnaast heb je te maken met verschillende technieken en communicatieprotocollen. Niet alleen begrijpen de engineers van ICT Group die verschillende werelden, ze bouwen erop voort en zorgen dat ze met elkaar communiceren. Ook als het gaat om applicaties van andere leveranciers. Ze kennen de processen van laden en inklaren, en staan continu in contact met de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. De kennis en ervaring van mensen blijft enorm belangrijk.

De challenge

De werkzaamheden op een containerterminal zien er eenvoudig uit maar zijn complex en uitdagend. Voor de engineers van ICT Group is dat juist de challenge. Pascal Muller is als Software Engineer gedetacheerd bij ECT en kan dit ten volle beamen. “Het is voor iedereen prachtig om te zien hoe groot en leuk het proces is maar voor ons is het nog mooier omdat wij weten welke beslissingen en ingewikkelde processen hieraan ten grondslag liggen.”

Elke containerterminal een eigen oplossing voor automatisering

Case study

Case study - Containerterminals

Meer informatie?

Neem contact op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor