Hoe krijg ik IT en OT op één lijn? In 4 stappen naar een succesvolle samenwerking
Project

Hoe krijg ik IT en OT op één lijn? In 4 stappen naar een succesvolle samenwerking

  • 20 september 2019
  • 3 minuten

Door groeiende internationale concurrentie, druk op marges en veranderingen in de keten ervaren veel maakbedrijven de druk om nog efficiënter te werken. Veel efficiëntieverbetering zit verscholen in een betere samenwerking tussen Information Technology (IT) en Operational Technology (OT).

Twee gescheiden werelden

IT is het kindje van de business, waarin alles draait om financiële data. OT is de motor van de werkvloer, waar bijna obsessief gestuurd wordt op productiviteit. Twee gescheiden werelden die ineens samen moeten werken om hun organisatie toekomstbestendig te maken. Deze samenwerking gaat niet altijd zonder slag of stoot. Wat kan je hieraan doen? In dit blog bespreken we vier belangrijke stappen waarmee je beide afdelingen op één lijn krijgt:

  1. Begrijp de verschillen tussen IT & OT
  2. Benoem de voordelen van samenwerken
  3. Start klein
  4. Werk samen met concurrenten

1. Begrijp de verschillen tussen IT & OT

Een betere samenwerking tussen OT en IT begint met het erkennen van de verschillen. Door deze verschillen te benoemen en te bespreken ontdek je waar je dezelfde doelstellingen deelt of juist tegengestelde belangen hebt. Deze verschillen zijn in categorieën te onderscheiden:

 

  Information Technology Operational Technology
Technische mismatch 

Gebrek aan universele standaard tussen systemen

· Time-sharing OS

· IT-gerelateerde databronnen

· Interne variabelen belangrijk

· Real-time

· Technische databronnen

· Veel invloed van externe variabelen

Culturele verschillen 

Verschillende taakprofielen zorgen voor kloof

 

· Achtergrond in commercie of informatica

· commercieel georiënteerde blik

· Industriële specialisten

· Geschoold in engineering met minder focus op IT

· Productie georiënteerde blik.

Ownership and Governance 

IT en OT hebben andere ownership

· CIO ownerschip

· Governance op IT strategie en platforms

· COO ownership,

· Geen centrale governance op OT strategie (verdeelde verantwoordelijkheid)

 

 2. Benoem de voordelen van samenwerken

De volgende stap naar een succesvolle samenwerking is een focus op de voordelen. Begin met de vraag ‘waarom doen we dit?’ voordat je in ‘hoe doen we dit?’ duiktIn de kern gaat het hier om het verbeteren van de concurrentiepositie. We zien dat internationale concurrenten de markt betreden met gelijksoortige producten tegen lagere prijzen. Op de korte termijn zal je kosten moeten verlagen om hierin mee te kunnen. Kijken we langer vooruit dan zal je moeten investeren in nieuwe, innovatieve producten waarmee je deze concurrentie voor blijft.

Van kostenbesparing naar connected factory

Het ultieme doel is het creëren van een connected factory waarin alle assets en systemen met elkaar verbonden zijn. De data en inzichten die deze verbinding oplevert zijn de basis voor nieuwe en innovatieve business-modellen die jouw organisatie écht toekomstbestendig maken.

Benefits and drivers

Benefits & drivers

Zoomen we hier verder op in dan zien we vier voordelen ontstaan van een nauwere samenwerking tussen IT en OT:

 

Kostenreductie: door dezelfde technologie en standaarden te hanteren voor IT en OT ontstaat snel synergie die kosten reduceert.
Risicoverlaging: cyberaanvallen van buitenaf of strenge interne governance beïnvloeden een organisatie als geheel. Door deze issues vanuit IT en OT samen te lijf te gaan groeit de slagkracht rondom digitale beveiliging.
Verbeterde performance: door IT en OT te integreren wordt het eenvoudiger om nieuwe producten toe te voegen aan de bestaande operatie, hetgeen verspilling voorkomt en de time-to-market verkort.
Verhoogde flexibiliteit: Samenwerking verhoogt de transparantie rondom kosten en kostenstructuren, waardoor men kansen om efficiency te verhogen sneller spot. Bovendien is flexibiliteit cruciaal voor snel inspelen op marktveranderingen.

 3. Begin klein

Nu je weet wie er waarom moeten samenwerken staan we voor de vraag: hoe? Ons advies hierin is simpel: begin klein. Duik eens samen, offline, een dag in de data die jullie nu al verzamelen. Spot samen een kleinschalig proces dat je kan verbeteren en ga aan de slag. Ontwikkel een pragmatisch plan van aanpak en toon continu aan wat de impact van het innovatieproces is. Leg vanuit IT altijd de nadruk op de winst voor de operatie: “door IoT toe te passen binnen dit proces gaan we verbeteren op deze KPI.”

Externe hulp als aanjager van innovatie

Via deze aanpak ontstaat vertrouwen; de voedingsbodem voor een geslaagde digitale transformatie. IT en OT komen in een meewerkende modus die nodig is om écht te verbeteren. Om deze modus aan te jagen stellen veel organisaties innovatie-experts van buitenaf aan, die onbevooroordeeld de banden tussen afdelingen aanhalen

4. Samen sta je sterker

Mocht je het nog niet doorhebben: om als maakbedrijf succesvol te blijven heb je een nieuwe mindset nodig. Een mindset waarin je van waardeketen verschuift naar een waardenetwerk. Waar je voorheen grote successen kon boeken als schakel in de waardeketen, ben je nu sterk afhankelijk van leveranciers, logistiek dienstverleners en misschien zelf concurrenten.

SaaS als ultieme samenwerking

Een mooi voorbeeld van deze nieuwe mindset is de verschuiving van maatwerk naar SaaS. Traditioneel zijn bijna alle digitale processen in maakbedrijven maatwerk; ‘want onze processen zijn toch uniek?’ Een betere beschouwing leert dat veel organisaties tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Dit voedt de groei van software-as-a-service, waarbij dezelfde oplossingen in licentievorm door meerdere organisaties afgenomen worden. Loopt een gebruiker tegen een specifieke ‘first-of-a-kind’ uitdaging aan dan wordt de ontwikkelde oplossing daarna voor alle gebruikers beschikbaar.

Tegen dit model is soms weerstand. ‘Waarom zou je anderen verder helpen’ is de kritiek. Wij denken hier anders over. In een markt die in rap tempo globaliseert heb je elkaar nodig om echt een vuist te maken. De veranderingen in de huidige markt gaan zo snel dat je altijd achter de feiten aanloopt als je voor alle uitdagingen maatwerksystemen laat ontwikkelen.

Hoe kan OrangeNXT helpen?

Bij OrangeNXT staat een verbeterde samenwerking tussen IT en OT bovenaan onze actielijst voor maakbedrijven. Dit start met een IT/OT assessment waarin we de nullijn bepalen; hoe staat de samenwerking er nu voor? Vanuit deze basis gaan we verder. Bijvoorbeeld met de 20 day challenge, waarin we in twintig dagen samen een echte business case uitwerken tot een werkende IT-oplossing. Vanuit hier ontwikkelen we samen met Microsoft en de klant verder aan krachtige oplossingen die we als repeatable solution in de markt zetten. Dit deden we eerder succesvol voor:

Ampelmann – Remote monitoring.
Hytech Support – Hytech Service Cloud.
BAM Infra Nederland B.V. – Digital Assetmanagement.

Hoe krijg ik IT en OT op één lijn? In 4 stappen naar een succesvolle samenwerking

Case study

Case Orange NXT

Meer informatie?

Neem contact op met Leendert Mijnders

Stuur een mail Maak een connectie
Leendert Mijnders