Machine Vision is geen plug & play
Project

Machine Vision is geen plug & play

  • 25 november 2021
  • 3 minuten

Automatische kwaliteitsinspectie met Machine Vision verlaagt de kosten van productiebedrijven en verhoogt de kwaliteit. Fred Grootentraast, LabVIEW-specialist bij ICT Group legt uit hoe je Machine Vision effectief implementeert.

Hoeveel frisdrankflesjes?

Om concurrerend te blijven is kostenbesparing en kwaliteitsverbetering noodzakelijk voor bedrijven. Dat kan door de kwaliteitsinspectie van producten door computers te laten doen. Machine Vision (MV) maakt automatische inspectie mogelijk door digitale beelden (gemaakt met videocamera’s) van producten naar een computer te sturen, die de beelden controleert op de vereiste specificaties. Zo kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of er voldoende frisdrankflesjes in een krat zitten, of kan worden nagegaan of de vorm en maat van een bougie juist zijn. Omdat computers hiermee minder fouten maken dan mensen, stijgt de kwaliteit en dalen de kosten. Steeds meer industrieën zoals automotive, food & non-food processing en landbouw maken daarom gebruik van Machine Vision.

Goed beeld vereist goede camera

Hoewel MV al sinds de jaren 80 bestaat, is het implementeren van de technologie geen kwestie van plug & play. Machine Vision is een samengesteld product van camera’s (hardware) en beeldanalysesoftware. Zo kan beeldanalyse alleen worden gedaan als er goed beeld is. En daarvoor zijn de juiste cameralenzen, verlichting en filters (bijvoorbeeld een roodfilter die rode tekst op een etiket kan waarnemen) nodig. Factoren die het beeld beïnvloeden zoals buitenlicht, reflectie van andere objecten en de afstand tot het product, bepalen welke hardware geschikt is. Een voorstudie, die de doelen van de klant en omstandigheden in kaart brengt, is nodig om de juiste keuze te maken.

Machine Vision

Complexe software op maat

Nadat de camera een goed beeld heeft gemaakt kunnen productfouten worden opgespoord met beeldherkenningen analysesoftware. Dat is complexer dan het lijkt, want de computer moet eerst het product (neem weer het krat met frisdrankflesjes) op het beeld leren herkennen om überhaupt een afwijking, (er ontbreekt een flesje) te kunnen waarnemen. Voor het programmeren van deze software wordt gebruik gemaakt van Vision-bibliotheken, (standaard softwaremodules waaraan je alleen op details nog hoeft te sleutelen). Toch blijft software-implementatie maatwerk; de wensen en omstandigheden zijn bij elke klant net weer anders. Machine Vision valt of staat dus met de implementatie van de juiste hardware en software. Dat vraagt om specialistische kennis van beide disciplines. Bij ICT Group beschikken we over die kennis en we kunnen het hele hard- en softwarepakket implementeren. Dat doen we op grond van de klantvraag en een gedegen onderzoek ter plaatse. De resultaten kunnen desgewenst worden geverifieerd met een testopstelling. Integratie met andere software is voor ons als software integrator vanzelfsprekend.

Meer informatie?

Neem contact op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor