PeelPioneers
Project

Meedenken en mee-innoveren voor een betere wereld

  • 22 augustus 2022
  • 5 min

Tot voor kort werden sinaasappelschillen gezien als reststroom die de verbrandingsoven in ging. Tot de start van PeelPioneers in 2016. Met geld van enkele investeerders bouwden de drie oprichters een fabriek die al snel veel te klein bleek.

 

Een nieuwe investeringsronde volgde en in 2021 opende in Den Bosch de grootste schillenfabriek van Europa, die per dag een olympisch zwembad vol sinaasappelschillen kan verwerken tot hoogwaardige grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie. ICT Group verzorgde de automatisering van deze fabriek.

Partner voor totale fabrieksautomatisering

De eerste fabriek was gebouwd door één partner, vertelt één van de drie oprichters Sytze van Stempvoort. “Alles lag dus in één hand. Dat was destijds als start-up ideaal, want we hadden toen nog weinig ervaring met hoe je een fabriek bouwt en aanstuurt. Nu we echter de volgende fase in gaan, die van scale-up, zijn we vooral toekomstgericht bezig. We willen partners aan ons binden die ons langdurend kunnen helpen bij het zetten van volgende stappen.”

ICT Group is de partner voor de totale fabrieksautomatisering. “Zij wilden heel graag de opdracht hebben. Ze snappen bovendien heel goed dat een scale-up wat anders functioneert dan een bedrijf dat al jaren bestaat, dat je op meer vlakken moet meedenken dan misschien contractueel is afgesproken. Dat hebben ze ook echt waargemaakt tijdens de bouw van de fabriek.”

Zo dacht PeelPioneers bij de bouw wat te licht over het projectmanagement. “Keuzes die je in het ene deelproject maakt, hebben invloed op het andere. We hebben onderschat hoe complex dat kan worden. We konden op het ene vlak soms niet verder omdat op een ander terrein een bepaalde beslissing nog niet was gemaakt. ICT Group toonde zich daarin heel flexibel. Ze begrepen waarom dingen liepen zoals ze liepen en dachten constructief mee.”


Meeschrijven aan de PDS

Eén van de deelonderwerpen waar extra aandacht voor nodig was, was de Process Design Specification (PDS). En hoewel de software engineer van ICT Group geen verstand heeft van scheikundige processen, heeft hij wel meegedacht over hoe je een scheikundig fabrieksproces zo inricht dat je het goed kunt automatiseren. “Zijn advies was echt van grote waarde”, zegt Van Stempvoort. “We hebben plannen voor de bouw van een tweede fabriek in Spanje. Wij zullen ICT Group dan zeker vragen om in een eerder stadium mee te denken over de PDS.”

Een ander thema is het verhogen van het volwassenheidsniveau van de automatisering. Nu bestaat de fabriek uit twee delen: een open deel met relatief lage automatiseringsgraad en een gesloten deel met hogere automatiseringsgraad. Op dit moment bestaat de automatisering nog primair uit PLC/SCADA, maar in de toekomst voorziet ICT Group koppelingen met MES en ERP. Van Stempvoort: “Het is prettig dat we een partner in huis hebben die weet hoe je orders vanuit ERP automatisch de fabriek in kunt laten rollen; die begrijpt welke dashboards zinvol zijn om de productie nog beter aan te sturen en die weet wat er komt kijken om de traceability in de hele keten volledig te digitaliseren. Dat soort vraagstukken zullen we in de toekomst zeker samen nog gaan oppakken.”

Meer informatie over PeelPioniers?

Download hier de referentiecase 

Referentiecase PeelPioniers

Meer informatie?

Neem contact op met Mark van Lanen

Stuur een mail Maak een connectie
Mark van Lanen