PBD
Project

Preventief Beheer Dashboard (PBD) – Monitoring & Data Analyse

  • 7 juli 2019
  • 5 minuten

Een systeem dat de hele keten monitort en data analyseert waardoor het mogelijk is voorspellingen voor de toekomst te doen op basis van gegevens uit het verleden. Dat is in een notendop waar Preventief Beheer Dashboard (PBD) voor staat. Deze big data-oplossing van InTraffic verzamelt en monitort data en logs van diverse applicaties waardoor trends zichtbaar worden en onregelmatigheden tijdig kunnen worden hersteld.

PBD is ontwikkeld in samenwerking met ProRail ten behoeve van het (preventief) beheer van treinbesturingssystemen met behulp van big data. Zo heeft ProRail onder andere meer inzicht in procesleiding, de applicatie die ervoor zorgt dat alle treinen volgens het spoorboekje rijden. Regelmatig krijgt procesleiding een nieuwe release met nieuwe functionaliteiten. Maar hoe gedragen die functionaliteiten zich in de praktijk? Kan het computersysteem de update wel aan? Als eerste stap wilde ProRail de applicatie monitoren en onregelmatigheden tijdig herstellen, om vervolgens te kunnen inschatten hoe de applicatie zich, na een release, operationeel zou gedragen. Want als je vooraf op bepaalde problemen kunt anticiperen of ze kunt uitsluiten, bespaart dat achteraf behoorlijk in de kosten.

Afwijkend gedrag

De beschikbare data van de systemen en applicaties wordt verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt vooral gekeken naar trendverschillen en afwijkingen, naar alles wat anders is dan normaal. Bijvoorbeeld het geheugengebruik van een computer. Als dit langzaam toeneemt, valt te voorspellen wanneer de computer crasht. Of bijvoorbeeld gedragsveranderingen van de applicatie, waaruit na het onderzoeken hiervan kan blijken dat er iets aangepast moet worden.

InTraffic legt, vanuit haar kennis van de ov-markt en het applicatielandschap, dwarsverbanden in de verschillende datastromen. ProRail kan op alle data haar eigen views verzinnen. Deze zijn eenvoudig in een webbased dashboard aan te klikken en uit te lezen waardoor een steeds beter inzicht ontstaat in hoe het in de praktijk functioneert.

"Ondertussen koppelen we steeds meer applicaties binnen ProRail aan PBD. Nu gaat het nog om data at rest, dat wat al is gebeurd. In de toekomst willen InTraffic en ProRail hier ook realtime data aan toevoegen, waarmee het mogelijk wordt om ook op het moment zelf te monitoren."

- Ronald van den Oudenhoven, Service Level Manager InTraffic

Groot, groter, grootst

Wil je het applicatiebeheer van procesleiding structureel verbeteren, zoals in het geval van ProRail, dan moet je er ook andere componenten bij betrekken. Zoals de applicatie die de wissels en seinen aanstuurt, of de applicatie die de treinnummers volgt. Die hebben allemaal invloed op procesleiding. Zo zijn steeds meer applicaties aan PBD gekoppeld. Van wat er op het spoor gebeurt tot wat er op kantoor speelt, van binaire blobs tot leesbare ASCII-bestanden, alle ruwe bestanden van ProRail worden nu verzameld, verwerkt, geanalyseerd en toegankelijk gemaakt via een webbased dashboard, of als verrijkte data terug geleverd aan ProRail.

Monitoren met PBD

Hoe langer het systeem draait en hoe meer data er wordt verzameld, hoe waardevoller de database wordt. Ondertussen koppelen we steeds meer applicaties binnen ProRail aan PBD. Nu gaat het nog om data at rest, dat wat al is gebeurd. In de toekomst willen InTraffic en ProRail hier ook realtime data aan toevoegen, waarmee het mogelijk wordt om ook op het moment zelf te monitoren. In de tussentijd krijgen de medewerkers van ProRail workshops om zelf meer uit PBD te halen.

Generiek systeem

PBD is generiek opgezet en bestaat uit het uitlezen van data uit losse componenten en applicaties die eraan gekoppeld kunnen worden. Dat maakt deze big data-oplossing ook geschikt voor toepassing binnen andere branches of bedrijven. De output is afhankelijk van wat je erin stopt. En daarvoor geldt: the sky is the limit.

Meer informatie?

Neem contact op met onze expert, Marjolein Klasen

Stuur een mail
Marjolein Klasen