Spaarndammertunnel: met minder inspanning meer resultaat behalen
Project

Spaarndammertunnel: met minder inspanning meer resultaat behalen

  • 8 november 2018
  • 3 minuten

Dankzij de Spaarndammertunnel is Houthavens een bijzondere, autoluwe plek geworden om te wonen aan het Amsterdamse IJ. De tunnel verbindt de nieuwe woonwijk met de stad. De verbinding van de tunneltechnische installaties kwam tot stand dankzij een in eerste instantie onverwachte maar uiteindelijk succesvolle samenwerking.

Zeven eilanden in het Amsterdamse IJ. De plek die van origine werd gebruikt voor het op- en overslaan van boomstammen, is getransformeerd in een bijzondere locatie om te wonen aan het water. Alleen de naam, Houthavens, herinnert nog aan het verleden. De Spaarndammertunnel, opengesteld in februari 2018, zorgt voor een autoluwe plek om te wonen en verbinding van de nieuwe woonwijk met de Spaarndammerbuurt. De Spaarndammertunnel brengt het doorgaande verkeer ondergronds zodat er bovengronds meer ruimte is voor groen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer. De bestaande weg vormde een rijdende barrière tussen de twee wijken. Met de komst van de 800 meter lange tunnel, waarvan 470 meter overdekt, is tachtig procent van de dagelijkse 22.000 voertuigbewegingen onder de grond gebracht. Daarnaast functioneert de zuidelijke tunnelwand als waterkering. Mocht het IJ overstromen, dan is Amsterdam nog veilig.

Advies nodig

Gemeente Amsterdam gunde de complete opdracht voor de bouw van de Spaarndammertunnel aan Max Bögl. De aannemer besteedde op zijn beurt de technische installatie uit aan OSMO, een ervaren Duitse installateur. Waar beide partijen vooraf geen rekening mee hebben gehouden, is dat de wettelijke eisen rondom het ontwerp- en testproces in Nederland anders zijn dan in Duitsland. Nog vóór de start van de werkzaamheden benaderde het consortium ICT Group, om ze te adviseren en aan te vullen waar ze aan kennis tekort schoten. zowel in de bouwfase als tijdens het gebruik, complex. De verschillende tunnel- en verkeerstechnische installaties moeten in elke mogelijke situatie met elkaar communiceren; bij normaal wegverkeer, in onderhoudsmodus, bij een calamiteit en als er geëvacueerd moet worden.

“Als je maar met elkaar in gesprek blijft en samen optrekt, is het mogelijk een project als de Spaarndammertunnel op een hoger plan te tillen.”

Tijd en geld

Bij het testen adviseerde ICT Group het gebruik van het V-model, een model dat ervan uitgaat dat je pas naar de volgende fase gaat als de vorige fase is getest en goedgekeurd. Zaken die niet kloppen, komen hiermee vroegtijdig aan het licht en kunnen meteen worden aangepakt. Oorspronkelijk was de rol van ICT adviserend maar gaande het proces bleek de expertise van het ondertussen vijftien personen tellende ICT team ook van meerwaarde op gebied van ontwerpen en programmeren. Het meedenken, adviseren en initiëren van optimalisaties, zowel in de ontwerp- als de testfase, heeft het proces versneld en eenvoudiger gemaakt. Daarmee is tijd en geld gewonnen.

Positief bijverschijnsel

Over de samenwerking zijn de drie partijen unaniem tevreden. Ook de gemeente Amsterdam is zeer te spreken over het verloop van het project. Door altijd constructief met elkaar in gesprek te blijven, ook als er sprake was van verstoringen of als zaken anders liepen dan verwacht of gehoopt, is er met minder inspanning meer resultaat behaald. Een positief bijverschijnsel van een oorspronkelijk verkeerde inschatting.

Spaarndammertunnel: met minder inspanning meer resultaat behalen

Case study

Case study - Spaarndammertunnel

Meer informatie?

Neem contact op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor