Gemeenten en provincies genereren ontzettend veel data met hun infrastructuur. Bijvoorbeeld uit verkeerslichten, parkeergegevens, via OV-bedrijven, et cetera. De uitdaging is om deze ruwe data om te zetten in stuurinformatie. Hiermee kun je enerzijds beleid maken en toetsen en anderzijds direct bijsturen als je ziet dat een bepaalde situatie niet goed loopt. Dat is ingewikkeld; niet alleen technisch maar vooral ook organisatorisch en vanuit het oogpunt van datacomplexiteit. Om deze complexiteit te kanaliseren heeft InTraffic de Multimodal Analytics (M2A) aanpak ontwikkeld. M2A is een mobiliteitsanalyseplatform met een bijbehorende design thinking-aanpak om mobiliteitsvraagstukken geïntegreerd en datadriven te benaderen.

stad

Whitepaper Multimodal Analytics

In dit whitepaper leest u onder andere over: 

  • Voor welke mobiliteitsuitdagingen gemeenten en provincies (komen te) staan;
  • Waarom het belangrijk is om mobiliteitsvraagstukken breed en integraal aan te vliegen;
  • Op welke manier Multimodal Analytics daarbij ondersteunt;
  • Hoe het Multimodal Analytics-platform is opgebouwd;
  • Waarom een design thinking aanpak essentieel is voor succes;
  • Wat de M2A-aanpak oplevert.
Naar de whitepaper

Meer informatie?

Neem contact op met Martijn van Aartrijk

Stuur een mail Maak een connectie
Martijn van Aartrijk