De CO2 emissie data van alle entiteiten zijn wederom verzameld en het rapport over het eerste halfjaar (H1) van 2021 is gepubliceerd. Door de overname door NPM en alles wat daar bij kwam kijken, heeft het wel langer geduurd dan normaal. Je kunt het rapport vinden op: Intranet CO2-performance-ladder pagina

Vorig jaar is een nieuw reductieplan opgesteld voor de periode 2021-2026. Het doel is dat de CO2-uitstoot per FTE in 2026 met 79,3% zal afnemen t.o.v. het referentiejaar 2019. Dit komt neer op een gemiddelde reductie van 11% per FTE per jaar.

Voor de periode H1-2021 daalde de totale emissie per FTE van 0,83 ton tot 0,61 ton per FTE. Dit is een vermindering van 27,4% ten opzichte van H1-2020. We hebben onze totale CO2-uitstoot het eerste halfjaar met 205,71 ton verminderd wat overeenkomt met de compensatie door een bos van ongeveer 16500 bomen! Een mooi resultaat, waar natuurlijk ook de COVID-19 restricties zoals meer thuiswerken en minder woon-werkverkeer aan hebben bijgedragen.

In het reductieplan zijn voornamelijk maatregelen opgenomen m.b.t. mobiliteit, aangezien dit onderdeel voor de meeste CO2 emissie zorgt. Dit kun je duidelijk zien in de onderstaande grafiek met de emissie per scope en categorie over H1-2021.

CO2

Eén van deze maatregelen is de nieuwe leaseregeling die er opgericht is per om per 2025 alleen nog CO2 neutraal te kunnen leasen. Ten aanzien van onze gebouwen zal er nog verder gekeken worden welke maatregelen we kunnen nemen om onze CO2 emissie op dat vlak nog verder te verlagen.

Heb je nog ideeën om CO2 uitstoot te verminderen: stuur deze dan naar [email protected].