ICT levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van slimmere steden. Steden staan voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van water, energie, mobiliteit, afval en milieu. Deze uitdagingen vragen om oplossingen waarbij mensen, overheden, bedrijven, machines en zelfs producten met elkaar in verbinding staan, informatie uitwisselen en real time met elkaar communiceren.

ICT Group Aqua Connect

Omdat we onze diensten voortdurend uitbreiden om bij te dragen aan de realisatie van slimmere steden, kondigen we trots onze deelname aan het NWO Perspectief Programma “AquaConnect” aan.

AquaConnect project

AquaConnect zal oplossingen bieden voor regionale watervoorzieningsproblemen door het ontwikkelen van geïntegreerde smart water-grids. Op basis van innovatieve digitale technologieën die circulaire benaderingen mogelijk maken voor fit-for-purpose en on-demand zoetwatervoorziening van momenteel onontgonnen watervoorraden. Demonstratie van deze slimme waternetwerken zal plaatsvinden in verschillende regio’s in Nederland en gaat vergezeld van een wetenschappelijke beoordeling van de financiële, economische, juridische en politieke voorwaarden die een grootschalige implementatie van het slimme waternetwerk mogelijk maken.

 

aquaconnect

Real-time monitoring en model voorspellende controle van slimme waternetwerken

ICT heeft uitgebreide ervaring met digitale data- en softwaresystemen voor de waterindustrie en zal deze expertise delen en de ontwikkeling ondersteunen van de operationele controleoplossingen om vraag en aanbod in slimme digitale netten optimaal op elkaar af te stemmen. ICT zet zich in om het wetenschappelijk onderzoek van de TU/e op het gebied van digitale technologieën beter op elkaar aan te laten sluiten, waarbij de nadruk ligt op real-time monitoring en model voorspellende controle van slimme waternetwerken. Dit omvat:

  • (co)ontwerp van de systeembesturingsarchitectuur, gericht op grootschalige dataverbindingen en data-integratie, inclusief optimale prestaties van het monitoringsysteem voor grootschalige gebruikers;
  • (co)ontwerp van een monitoringapp en de vereiste systeemarchitectuur;
  • (co)integratie van de externe watersystemen om de daadwerkelijke bruikbaarheid van het systeem te bewijzen.

Het verbeteren van de kwaliteit en de prestaties van stedelijke diensten is niet alleen een noodzaak vanwege de voortschrijdende verstedelijking, maar gaat hand in hand met het terugdringen van middelen en kosten. ICT Group is er trots op deel uit te maken van dit project. Meer informatie over AquaConnect.

Bekijk hier de video over de samenwerking met Aquaconnect. 

More information?

Please contact:

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor