Sinds 1 januari 2022 werken opdrachtgevers en -nemers samen om de veiligheid in de gehele infraketen te verbeteren onder de zogenoemde Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Met deze governance wordt veiligheidsbewustzijn een verplicht onderdeel in aanbestedingen en contracten.

De Veiligheidsladder, Safety Culture Ladder (SCL) is als onderdeel daarvan opgesteld om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het bewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Veiligheidsbewustzijn

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en - handelen. Met als doel het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten zoals verzuim, en schades tot gevolg. ICT Groep heeft in het eerste kwartaal van 2023 de audit succesvol doorlopen en trede 2 van de Safety Culture Ladder* behaald.

Een essentieel onderdeel van de SCL is het bewustzijn van de eigen bijdrage aan veiligheid en gezondheid in alle lagen van de organisatie. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige of ongezonde situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft daarom een brede functie. Het biedt kaders voor veilig en gezond werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid bewaak je met elkaar, in de hele keten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

scl

Veiligheid als speerpunt

Veiligheid is altijd een belangrijk speerpunt voor ICT Group in de projectenuitvoering. Het toetreden tot de Safety Culture Ladder is daarom een belangrijke stap waar we erg trots op zijn. Daarnaast blijven we eraan werken om ook de volgende trede te behalen. Zo maken we het meten van de veiligheidscultuur in de energie-, water- en infrastructuursector en mogelijk ook buiten deze sectoren inzichtelijk en meetbaar. En dat sluit perfect aan bij onze werkwijze.

*Over de Safety Culture Ladder:

  • Het is een standaard voor het objectief meten van de houding en het gedrag van een onderneming op het vlak van gezondheid en veiligheid op de werkplek.
  • De ladder is gebaseerd op vijf volwassenheidsniveaus van veiligheidscultuur. Elke trede van de ladder geeft de mate aan waarin het veiligheidsbewustzijn van een onderneming is geëvolueerd.
  • De SCL meet de veiligheid van een onderneming op zes inhoudelijke thema's: Leiderschap & betrokkenheid, Beleid & strategie, Organisatie & opdrachtnemers, Werkplek en procedures, Afwijkingen en communicatie, Audits & statistieken.
  • De ladder is geen norm voor het analyseren van het veiligheidsmanagementsysteem van een onderneming. Maar dient als groeimodel, dat de onderneming aanmoedigt om de volgende trede te bereiken en te behouden.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert, Herman Kraaij

Stuur een mail Maak een connectie
Herman Kraaij