Recent is ICT Group als vijfde implementatiepartner toegetreden tot de iSHARE-community. Wij willen als toonaangevende softwareprovider met een sterke footprint in de logistieke sector, onze klanten met iSHARE extra toegevoegde waarde leveren.

Door het ondertekenen van de overeenkomst zijn wij onderdeel geworden van de groep implementatiepartners die bedrijven helpt om veilig data te delen. ICT Group is geen onbekende voor iSHARE. Al in 2017 droegen wij als co-creatiepartner bij aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel.

iSHARE past volgens ICT Group uitstekend bij de veranderende digitale werkelijkheid: “Wij zien een toenemende behoefte bij onze klanten, voornamelijk in de logistieke keten, om data op een veilige manier te kunnen delen met klanten en andere (on)bekende partijen. In de huidige digitale werkelijkheid is er een groeiende behoefte om met diverse partijen data te delen. Voorwaarde is wel dat dit op een veilige en vertrouwde manier gebeurt.”

ICT Group iSHARE Implementatie- partner

Als ICT Group hanteren wij de aanpak: ‘Keep It Simple’. Hierbij helpen wij (onze) klanten met:

  1. Het ophalen van data/informatie bij bekende en/of onbekende partijen die gebruikmaken van de iSHARE-afspraken.
  2. Het delen van eigen data/informatie met bekende en/of onbekende partijen die gebruikmaken van de iSHARE-afspraken.
  3. Het controleren van autorisaties in een iSHARE Autorisatieregister.
  4. Het toetreden tot het iSHARE-netwerk.

Door het gebruik van iSHARE kan ICT Group, op basis van een Agile/Scrum aanpak/service met korte Sprints, instaan voor advies en realisatie om veilig data te delen.

Ga voor meer informatie over iSHARE naar de website.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor