In Loenen wordt de komende jaren gewerkt aan het energiesysteem van de toekomst. Voor het samenvoegen en centraal aansturen van de lokaal opgewekte energie in een community-based Virtual Power Plant (cVPP) heeft de Stichting Duurzame Projecten Loenen gekozen voor ICT Netherlands als it-partner.

“ICT heeft een goede prijs/kwaliteitverhouding. Daarnaast vonden wij de vroege uitrol van het systeem, de opleverdatum en de mogelijkheid tot het aansturen van extra apparaten buiten de originele uitvraag van meerwaarde”, licht Willem Dikker Hupkes, voorzitter van de Stichting Duurzame Projecten Loenen, de keuze voor ICT als leverancier van het systeem toe. “De afgelopen jaren investeerden bewoners en ondernemers via Loenen Energie Neutraal al voor 1,25 miljoen euro in duurzaamheidsprojecten zoals de plaatsing van zonnepanelen en isolatie. De volgende stap is om deze duurzaam opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal te benutten. Hierom zijn we in EU-verband begonnen met het cVPP project voor de realisatie van een Energie Management Systeem.”

Kennis energiedomein

Een cVPP is een model waarbij burgers die decentraal energie opwekken en verbruiken virtueel met elkaar zijn verbonden waardoor één grote energieopwekkende en verbruikende entiteit ontstaat. Eric van der Laan, Business Development Executive Energy bij ICT Group: ”Als technisch ict-bedrijf weten we wat het is om duurzame apparatuur als zonnepanelen, warmtepompen, electrische auto’s en batterijen met elkaar te verbinden. Daarnaast beschikken we over veel kennis wat betreft het energiedomein. We begrijpen het hele bestel, de context en zijn ook op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen die mogelijk voor Loenen relevant kunnen zijn. Daar houden we bij de realisatie van het project al rekening mee.”

Partners

ICT Group voert al tien jaar gelijksoortige projecten uit. “Naast de technische en organisatorische kennis hebben wij de nodige ervaring opgedaan hoe je bewoners bij het project kunt betrekken. Onze ervaring heeft gelijk al geleid tot een slimme toepassing.” Van der Laan doelt op Earn-e, een slimme gateway die vanaf de start van het project in elk huishouden wordt geïnstalleerd. “Door de bewoners inzicht te geven in hun eigen energie opwek en -verbruik, maak je ze actief betrokken.” Earn-e is ontwikkeld door Wijkie, een jong bedrijf dat stimuleert lokaal opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk lokaal te gebruiken en voor wie ICT eveneens het platform heeft ontwikkeld. “Maar zo hebben we nog veel meer partners om ons heen die we in kunnen zetten als dat voor het project van toegevoegde waarde is.”

Interreg NWE-project

De opdracht voor het realiseren van een community-based Virtual Power Plant is onderdeel van het Interreg North-West Europe-project, geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Het project voor de Stichting Duurzame Projecten Loenen heeft tot doel duurzame energie opwek zo optimaal mogelijk te benutten binnen de community. In eerste instantie gaat het om zonnecellen, warmtepompen en elektrisch vervoer. Op termijn komen hier een zonneweide en Smart Grid Ready Warmte-installaties bij. Na realisatie neemt ICT Group het project voor minimaal drie jaar in beheer. Het energieproject van de toekomst heeft betrekking op zo’n 100 huishoudens en in de toekomst mogelijk meer. Van der Laan besluit: “Wij zetten met dit project een mooie volgende stap in onze dienstverlening richting energie communities waarbij niet alleen de individuele huishoudens worden bediend, maar juist de huishoudens als groep in beschouwing worden genomen, resulterend in een virtuele energiecentrale.”

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan