Op 11 juli vond de ondertekening plaats van het contract tussen Waterschap Vallei en Veluwe en ICT Group (ICT) voor het innovatieve project SCADA-automatisering.

De opdracht betreft de standaardisatie van de SCADA systemen van het Waterschap voor 16 Rioolwater-zuiveringsinstallaties (RWZI’s), 87 rioolgemalen en diverse koppelingen met ca. 18 verschillende externe gegevensbronnen op basis van een geheel nieuwe en vooruitstrevende SCADA filosofie: iedere gebruiker krijgt op meerdere devices in verschillende lay-outs op het juiste moment de meest relevante informatie.

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft door middel van een Best Value Aanbesteding gezocht naar een partij die beschikt over de benodigde aantoonbare expertise om de ‘SCADA standaardisatie’ te leveren. Voorwaarde was dat de projectdoelstellingen zouden worden behaald binnen budget en planning en dat de overeengekomen kwaliteit zou worden geleverd binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden. ICT kwam als beste uit de bus, aangezien zij in de afgelopen jaren bij een groot aantal waterschappen verantwoordelijk is geweest voor de succesvolle oplevering van diverse standaardisatie projecten. Daarnaast was van belang dat ICT als gecertificeerde Wonderware partner beschikt over een groot aantal gecertificeerde Wonderware professionals.

Voor het ontwerp van de user interface wordt gebruikt gemaakt van een User Experience Design (UX-design). Dit is een analyse- ontwerpmethode waarin de ervaring van de gebruiker centraal staat en waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende directe en indirecte gebruikers van het systeem: in dit geval 19 verschillende groepen. Het UX-design biedt een optimale gebruikerstevredenheid door de eisen en wensen van de gebruiker te combineren met de technische mogelijkheden. Om de geëiste functionaliteit beschikbaar te krijgen, wordt gebruik gemaakt van standaard software. Het huidige Wonderware System Platform© wordt opnieuw ingericht, zodat OMI (Operations Management Interface) goed tot zijn recht komt. Wonderware Benelux heeft in het voortraject een adviserende rol gespeeld en zal ook in het project nauw betrokken worden. Het resultaat wordt een “state of the art” SCADA-systeem, waarbij niet alleen de vernieuwende mogelijkheden van OMI worden toegepast, maar ook proeven worden gedaan met Augmented- en Virtual Reality.

De voorbereiding, selectie en concretisering zijn inmiddels afgerond zodat gestart kan worden met de uitvoering.  Opleverdatum is eind 2022. Deze opdracht is de bekroning op het voorbereidende werk dat de afgelopen maanden door  Waterschap Vallei en Veluwe en ICT Group is verricht.

Waterschap vallei en veluwe

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor