InTraffic, onderdeel van ICT Group, heeft het contract van ProRail gewonnen voor de bouw en aansluitend het beheer van een systeem voor ConfiguratieMonitoring (CoMo). Met dit systeem wordt de technische staat van publicatiemiddelen op de stations, zoals de dynamische informatieborden en omroepinstallaties, op afstand gemonitord. Op die manier kan tijdig onderhoud plaatsvinden om te voorkomen dat deze systemen uitvallen. In eerste instantie worden alleen de informatieborden en omroepinstallaties opgenomen. Uiteindelijk zal CoMo het beheer omvatten van alle ProRail Stations assets.

Teamsamenstelling bepalend

ProRail schreef een minicompetitie uit onder vier inschrijvers. ICT Group heeft deze competitie onder andere gewonnen op basis van de teamsamenstelling. Accountmanager Edwin Winterkamp zegt: “Op basis van domeinkennis heeft ProRail vier inschrijvers gekozen. ProRail heeft bij het beoordelen van de inzendingen vooral gelet op de teamsamenstelling en de manier waarop de mensen in het team samenwerken. Je kunt Scrum half/half toepassen, je kunt Scrum 100 procent volgens alle regeltjes toepassen, maar je kunt ook Scrummen vanuit de geest van het concept. In dit geval levert iedere iteratie een werkend product af. Dat lukt alleen als de teamleden op elkaar zijn ingespeeld, voor elkaar door het vuur gaan en elkaar helpen en werk overnemen als iemand ziek wordt of om andere redenen zijn deadline niet haalt.”

Investeren in samenwerking

Winterkamp ziet dat ICT-dochter InTraffic zich blijft ontwikkelen. “We zijn een lerende organisatie. Domeinkennis hadden we altijd al, technische expertise ook. Maar klanttevredenheid wordt ook voor een groot deel bepaald door de manier van samenwerken, de manier waarop je tot een bepaald resultaat komt. Daar investeren wij continue in en zetten we grote stappen. We passen onze manier van werken steeds beter aan op wat klanten verwachten. Dat is een belangrijke reden waarom we nu dit contract hebben gewonnen.”

Meer informatie?

Neem contact op met Marjolein Klasen

Stuur een mail
Marjolein Klasen