Voor het project KPN Buurtbatterij heeft ICT Group een Energie Management Systeem geleverd. Het volledig geautomatiseerde systeem stuurt de 100% recyclebare batterijen van Nilar aan. KPN heeft door het gehele land batterijen om stroomonderbrekingen op te vangen, maar met de komst van groene stroom bieden deze batterijen ook een maatschappelijk doel. Zo kan er stroom opgeslagen worden bij (te) veel wind- en zonnestroom en kan er groene stroom geleverd worden bij een tekort. Dankzij deze oplossing wordt de buurt niet geconfronteerd met nadelige gevolgen van congestie.

Zonnepanelen op dak

Op basis van voorspelde energie-onbalansprijzen van Dexter stuurt het Energie Management Systeem de duurzame, veilige, milieuvriendelijke en 100% recyclebare batterijen aan.

Het laden en ontladen van de batterijen gaat via een 240 kW Energyhub van Ferroamp die rechtstreeks wordt aangestuurd door de geplaatste Energy Gateway van ICT Group. Voor de aansturing van deze Gateway heeft ICT een slim energie-onbalans algoritme ontwikkeld die op basis van de actuele batterijstatus en onbalans-energieprijs beslissingen neemt voor het laden en ontladen van de batterijen. De batterijinstallatie is geleverd door Inductecc Renewable Solutions en door Engie Electroproject op locatie geïnstalleerd in een 20ft container.

Met het implementeren van de KPN buurtbatterij wordt er gewerkt aan een toekomstbestendige en maatschappelijk verantwoorde oplossing voor het in de toekomst vervangen van de reeds operationele noodvoorzieningen in verschillende datacenters verspreid over Nederland. Mede hierdoor zetten we gezamenlijk een nieuwe stap op het gebied van de energietransitie.

EnergyNXT

Het geleverde energie management systeem voor de KPN Buurtbatterij is het eigen geavanceerde IoT-platform van ICT Group: energyNXT. Het platform legt connecties met devices in het veld (batterijen, zonnepanelen, sensoren, meters, etc.) om vervolgens de data te collecteren, valideren, interpreteren, combineren, optimaliseren en presenteren tot informatie die binnen de eerder genoemde energievraagstukken kunnen worden gebruikt. Zo worden bedrijfsbreed energiebesparingen gerealiseerd en maatregelen genomen die tot significante en meetbare CO2 reductie leiden. Het platform stemt vraag en aanbod van energie dermate op elkaar af dat overbelasting van het netwerk en de bestaande connecties wordt voorkomen. Het gaat hier om het bieden van inzicht, energie optimalisatie voor eindgebruikers en het managen van gedeelde assets.

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan