Systeemconcept Proces Automatisering & -Informatisering

Het Waterschap Brabantse Delta heeft ICT Netherlands geselecteerd als partner voor de ontwikkeling van een nieuw waterschapsbreed systeemconcept Proces Automatisering & -Informatisering.

Overeenkomst voor de ontwikkeling van het nieuwe systeemconcept PA/PI


ROTTERDAM, 6 september 2021 – Afgelopen week hebben Waterschap Brabantse Delta (WSBD) en ICT Netherlands B.V. de overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van het nieuwe systeemconcept PA/PI van WSBD, dat komende jaren vorm moet krijgen. Waterschap Brabantse Delta zegt hierover: “Gezamenlijk met beheerpartner ICT Netherlands bouwen we aan één uniform applicatielandschap voor PA/PI binnen WSBD. Met als doel een beheersbare (controleerbare) toekomst.”

De gunning betreft nadrukkelijk een partnership tussen WSBD en ICT. Dit betekent dat ICT in samenspraak met WSBD een nieuwe waterschapsbrede standaard voor de proces automatisering ontwikkelt. Deze standaard wordt vervolgens geëffectueerd in zogenaamde building blocks, waarmee de verschillende locaties en objecten binnen het watersysteem, de waterketen en de vaarwegen worden omgebouwd.

De ombouw vindt in eerste instantie voor een enkele pilotomgeving plaats. Hiermee wordt getoetst of het systeemconcept goed aansluit op de verwachtingen van het waterschap, maar ook of ICT de rol van partner in dit omvangrijke programma naar tevredenheid invult. De uiteindelijke uitrol van de standaard naar alle locaties en objecten binnen het waterschap start na de pilotfase. Wie de afzonderlijke projecten gaan invullen wordt per project bepaald. ICT bewaakt de standaard en stuurt waar nodig bij, daarnaast nemen wij het beheer van de nieuwe objecten voor onze rekening. De verwachting is dat de algehele waterschap brede transitie naar een nieuw systeemconcept zo’n 10 tot 15 jaar in beslag zal nemen. ICT verzorgt het beheer voor de komende 15 jaar.

Ondertekening van de overeenkomst

Unieke opdracht

ICT is zeer verheugd met deze opdracht. Niet alleen is een organisatie brede implementatie uniek in het domein van de waterschappen, ook de uitdrukkelijke wens procesinformatisering te integreren in het nieuwe systeemconcept maakt deze opdracht uniek in zijn soort. “We gaan werken aan een volgende generatie van integrale procesautomatisering en procesinformatisering” zegt Gert Grimbergen, enterprise architect van ICT.

“We brengen IT in het traditionele domein van de operationele technologie. De mogelijkheden die onze partners Siemens en Kisters in dit programma bieden, zowel op het gebied van software als hardware, maken dat we met elkaar op een andere manier het beheer van het technische domein van het waterschap kunnen organiseren. Waarbij informatie- en data-analyse een belangrijke rol zullen spelen in de verdere optimalisatie en aansturing van de processen. Dat de systemen uniform ingericht moeten worden met extra aandacht voor herkenbaarheid en gebruiksvriendelijkheid maakt het extra uitdagend!”

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan.

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan