Het waterdomein staat voor uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit en -schaarste, betaalbaarheid, duurzaamheid, digitalisering, cyber security, ketensamenwerking en personeelsschaarste. Om deze uitdagingen aan te gaan ondersteunt ICT Group u met geavanceerde technologieën voor intelligent waterbeheer.

Bewezen IT-oplossingen voor de digitale transformatie

Rioleringspompen, gemalen, stuwen, sluizen en bruggen worden steeds vaker automatisch bediend, waardoor het ook mogelijk is big data te verzamelen. Analyse van die gegevens geeft inzichten in  bijvoorbeeld de kansen om energie te besparen en onderhoud voorspelbaar te maken en te optimaliseren. En door weersvoorspellingen te integreren in de data-architectuur kan digitalisering een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatbestendig watersysteem. De watersector is echter nog terughoudend en vindt digitalisering complex en kostbaar. Inmiddels hebben wij ICT Group breed vele projecten met data intelligence uitgevoerd. Deze bewezen oplossingen zijn ook voor de watersector direct toe te passen. Daarmee kunt u beheer- en productieprocessen verder optimaliseren, kosten besparen, risico’s terugdringen, de waterkwaliteit verhogen en nieuwe of verbeterde dienstverlening aanbieden.

Wij leveren hiervoor alle benodigde expertise: Artificial Intelligence (AI), big data en data intelligence, Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality (MR) met onze HoloNXT oplossing. Met Digital Twins simuleren en testen we nieuwe oplossingen, waarbij we een digitaal kopie naast de werkelijkheid plaatsen om processen te visualiseren en gedrag te meten en te voorspellen. ICT Group verzorgt sinds jaar en dag de automatisering van de waterinfrastructuur in Nederland. Met onze oplossingen voor Water 4.0 kunt u met vertrouwen de stap maken naar waterbeheer binnen een digitale waterinfrastructuur.

Brochure Digitalisering waterwereld

ICT Group heeft een methode ontwikkeld waarbij er snel en eenvoudig gebruik kan worden gemaakt
van de voordelen van digitalisering. Lees het in de brochure!

ICT Brochure: Digitalisering waterwereld

De voordelen van Intelligent Waterbeheer

Ruim 40 jaar ervaring in water hebben ons diepgaande domeinkennis opgeleverd. Water 4.0  is een verzamelnaam voor  krachtige IT-oplossingen voor duurzame automatisering van processen om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te reguleren.

Monitoring op afstand

In een centrale regiekamer monitoren we of pompen, kunstwerken, stuwen en gemalen naar behoren, conform het ontwerp, functioneren. Bij afwijkingen weet de klant precies waar het aan schort en waar ingrijpen noodzakelijk is.

Beheer van apparaten

Via internet configureren en updaten we op afstand software van apparaten. Daarnaast verzamelen we operationele informatie over de apparaten, zoals draaiuren, trillingsfrequentie en temperatuur om een beeld te vormen worden van de conditie van de apparatuur.

Preventief onderhoud en asset management

Wij helpen bij de implementatie van preventief onderhoud. Servicemonteurs gaan op pad wanneer het monitoring systeem aangeeft dat specifieke apparatuur dreigt stuk te gaan. Zo beperken we het aantal incidenten, ontstaan er minder schadeposten, neemt de veiligheid toe en heeft het object een maximale levensduur.

Lager energieverbruik

Via een Smart Energy Platform monitoren we het energieverbruik van apparaten. Het platform biedt inzicht in het verbruik van specifieke installaties en kunstwerken. Slim gebruik van deze installaties verlaagt de energiekosten en CO2-uitstoot.

Monitoring op afstand

In een centrale regiekamer monitoren we of pompen, kunstwerken, stuwen en gemalen naar behoren, conform het ontwerp, functioneren. Bij afwijkingen weet de klant precies waar het aan schort en waar ingrijpen noodzakelijk is.

Beheer van apparaten

Via internet configureren en updaten we op afstand software van apparaten. Daarnaast verzamelen we operationele informatie over de apparaten, zoals draaiuren, trillingsfrequentie en temperatuur om een beeld te vormen worden van de conditie van de apparatuur.

Preventief onderhoud en asset management

Wij helpen bij de implementatie van preventief onderhoud. Servicemonteurs gaan op pad wanneer het monitoring systeem aangeeft dat specifieke apparatuur dreigt stuk te gaan. Zo beperken we het aantal incidenten, ontstaan er minder schadeposten, neemt de veiligheid toe en heeft het object een maximale levensduur.

Lager energieverbruik

Via een Smart Energy Platform monitoren we het energieverbruik van apparaten. Het platform biedt inzicht in het verbruik van specifieke installaties en kunstwerken. Slim gebruik van deze installaties verlaagt de energiekosten en CO2-uitstoot.

Meer informatie?

Neem contact op met Eric van der Laan.

Stuur een mail Maak een connectie
Eric van der Laan

Wil jij werken aan intelligent waterbeheer?

Werken aan infra en water vraagt van jou expertise, inventiviteit en doelgerichte instelling. Als lid van ons team data- en softwarespecialisten draag je direct bij aan het succes van onze klanten.

BEZOEK ONZE VACATURE WEBSITE