Scrum in your organisation
Project

Scrum in uw organisatie: Een begeleide overgang naar de Agile manier van werken

  • 5 september 2018
  • 7 min

Consultants van ICT Group begeleiden organisaties op verschillende werkniveaus om ervoor te zorgen dat de aanpassing aan de nieuwe manier van werken in lijn is met de geldende normen binnen de organisatie.

Agile zijn brengt veel positieve aspecten met zich mee in het managen van (complexe) projecten: betrokkenheid, duidelijke communicatie, focus, regelmatige opleveringen, interactie met je aannemer en zelfs feedback van je (eind)gebruikers. Het toepassen van Scrum in uw onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen zal zijn ups en downs hebben; in eerste instantie zal het leren van de basis ceremonies en vervolgens zal het impact hebben op de oude manier van werken en kan het een uitdaging zijn voor lang bestaande processen.

Meerdere benaderingen

De Agile paraplu ondersteunt vele benaderingen. Oorspronkelijk begonnen met extreem programmeren (XP), is dit geëvolueerd en tegenwoordig zijn de raamwerken Scrum en Kanban dominant. Beide worden vaak gezien als een methodologie; in plaats van ze te zien als methodologie, is het essentieel om ze te zien als een raamwerk voor het managen van het (ontwikkel)proces. Beide frameworks zijn misleidend eenvoudig. Het implementeren van een van de raamwerken vereist een vernieuwde aanpak van het ontwikkelproces in lijn met de geldende standaarden. Voor de rest van dit document ligt de focus op Scrum. Afhankelijk van de kenmerken binnen de organisatie kan het Kanban framework efficiënter zijn en deze beslissing maakt deel uit van de consultancy die ICT geeft.

Wanneer teams overstappen op een Agile-omgeving heeft dit gevolgen voor de hele organisatie, van de roadmap tot projectinitiatie, waarbij niet alle business-/gebruikersvereisten aanwezig hoeven te zijn in ondertekende bloeddocumenten, tot het ontwikkelproces dat moet worden aangepast om kortere iteraties van oplevering te ondersteunen en alle (wettelijke) kwaliteitsaspecten te integreren. Ook de impact van een aangepast QMS dat de Scrum-aanpak ondersteunt, tot Post Market Surveillance waar incidenten worden geregistreerd en zeer snel (risico)beoordeeld en geprioriteerd.

"Agile werken in Scrum-teams heeft de betrokkenheid van en samenwerking tussen medewerkers enorm vergroot"

Het resultaat van Agile werken

Organisaties die al zijn overgestapt op Agile-ontwikkeling en het gevoel hebben dat hun voortdurende verbetering stagneert, zouden in wezen baat kunnen hebben bij dezelfde aanpak. De focus van de analyse zou sterker liggen op de implementatie van het op maat gemaakte Scrum-raamwerk van de bedrijven, de betrokkenheid van belanghebbenden, de afstemming tussen afdelingen en de diepgaande ontwikkelprocessen. De verbeteracties voor dergelijke organisaties zullen zich richten op het Agile-gedrag van de bedrijven om de effectiviteit van Scrum te vergroten. De training en coaching zullen parallel lopen aan de actieve ontwikkeling. Verbeteringen zullen stap voor stap worden doorgevoerd om mogelijke negatieve impact op de huidige productie te minimaliseren en de effectiviteit van deze stappen te maximaliseren. Gedurende een aantal sprints zal de ICT Scrum Coach het Scrum team en haar stakeholders ondersteunen om zichzelf op een hoger niveau van de Agile mindset te brengen; bewezen in de praktijk in hun eigen omgeving.

Rol van ICT Scrum consultants

  • Beoordeel de situatie en stel een verbeterplan voor;
  • Trainen van het gehele Scrum team en direct betrokken stakeholders;
  • Advies over gecertificeerde training met betrekking tot bepaalde teamleden;
  • Coachen bij het betrekken van verschillende niveaus van stakeholders (Sales, Marketing, Service, QA);
  • Ondersteuning bij het aanpassen van van toepassing zijnde (QA) ontwikkelprocessen (CMMI, Healthcare dedicated ISO 13485 / IEC 62304);
  • Advies over tool(chain) ondersteuning;
  • Actieve ondersteuning tijdens de daadwerkelijke transitie- of verbeterfase;
  • Nazorg ondersteuning.

Meer informatie over Scrum Consultants?

Neem contact op met Raoul Leunura

Stuur een mail Maak een connectie
Raoul Leunura