waterzuivering
Verhaal

Proces automatisering verbeteren? Kijk eens naar de mogelijkheden van innovatieve IT

  • 26 april 2023
  • 5 minuten

In Nederland zijn verschillende organisaties betrokken bij watermanagement. Het gaat hierbij om waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, en bijvoorbeeld ook gemeentes. Deze organisaties hebben grote strategische uitdagingen die geen jaren meer kunnen wachten.

Denk aan circulariteit van afvalwater, het verhogen van het grondwaterpeil, energiebesparing bij waterzuiveringsinstallaties, gemalen en andere energie-intensieve assets. Het zijn complexe vraagstukken met veel afhankelijkheden. Gelukkig zien veel van deze organisaties ook dat datagedreven werken helpt bij het verkrijgen van meer inzicht in deze afhankelijkheden.

OT en IT zijn verschillende omgevingen

Datagedreven werken kun je beter niet overlaten aan de OT-omgeving, dat is typisch het domein van de IT. Water management is van oudsher sterk OT-gedreven. Denk maar aan de hightech waterzuiveringsinstallaties met hun complexe procesautomatisering. Die procesautomatisering, die de PLC’s voor het besturen van de pompen en kleppen en de SCADA-systemen voor het monitoren van de processen aanstuurt, kan nog intelligenter worden gemaakt met een IT-laag. En de kennis van deze IT-laag is vaak minder aanwezig in organisaties, IT die OT aanstuurt is een vak apart.

IT die de OT nog slimmer maakt

Wat verstaan we eigenlijk onder IT voor OT? Dat is divers. Het kan gaan om zware wiskundige modellen die doorrekenen hoe een afvalwaterzuivering of een pomp voor drinkwater optimaal kan worden ingesteld. Of om image recognition algoritmen die videobeelden analyseren die gemaakt zijn met drones. Zo kunnen bijvoorbeeld zwakke plekken in dijken makkelijk worden opgespoord. Denk ook aan voorspellende algoritmen die op basis van historische en actuele data kunnen aangeven hoe een pomp de verwachte hoeveelheid te verwerken water het meest energie-efficiënt verwerkt. En wat te denken van een digital twin die zichtbaar kan worden gemaakt met een HoloLens? Zet een AR-bril op en zie wat er binnen in een technische installatie precies gebeurt.

Innovatie zonder nieuwe kwetsbaarheden toe te voegen

Kortom, nieuwe technologie biedt oneindig veel mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken. Her en der zijn de waterbedrijven hier ook al volop mee aan het experimenteren. Dat is mooi. Maar er zijn ook uitdagingen, met name als het gaat kom het koppelen van de IT aan de OT, niet op de laatste plaats op het gebied van security. Ben jij benieuwd hoe je veilig gebruik kunt maken van IT in je OT-omgeving, zonder nieuwe kwetsbaarheden te introduceren? Lees dan verder op onze website.

Meer informatie?

Neem contact op met Léon Huijsdens

Stuur een mail
Léon Huijsdens