Op woensdag 5 september organiseerde InTraffic de Meetup Voorspellend Onderhoud voor vervoerders. Samen met NS, GVB, RET, HTM, Keolis, Arriva en ProRail is er aan de hand van cases gekeken naar de mogelijkheden om assetmanagement te digitaliseren.

Toepassingen zoals Artificial Intelligence en Smart Sensoring maken het mogelijk om storingen te voorspellen en onderhoud efficiënter in te plannen. Het doel van de meetup was om aan de hand van diverse voorbeelden gezamenlijk te kijken naar mogelijke toepassingsgebieden binnen het ov-domein.

Toepassingen en Proof of Concept

InTraffic heeft zowel Artificial Intelligence als Smart Sensoring al toegepast binnen diverse projecten voor onder andere ProRail en de provincie Noord-Holland. Door slim om te gaan met verschillende databronnen die al bij ProRail beschikbaar zijn is InTraffic met LIM in staat om proactief alle wissels van ProRail te monitoren en storingen te voorspellen. Smart Sensoring zetten wij binnen een pilot in om een brug te monitoren voor de Provincie Noord-Holland.

De meetup bestond uit een plenair gedeelte, waarna de groep in twee groepen werd opgedeeld voor de workshops: een sessie gericht op Artificial Intelligence en een gericht op Smart Sensoring. Tijdens de workshops werden de cases en de toepassingen voor het ov besproken. De aanwezige partijen zijn enthousiast met elkaar aan de slag gegaan om tot de meest geschikte en urgentie toepassingsgebieden te komen. Van creatieve ideeën zijn we uiteindelijk tot praktische cases gekomen waarbij haalbaarheid en toegevoegde waarde belangrijke onderdelen waren.

Aan het einde van de middag zijn de uitkomsten van de cases gepresenteerd en is er een start gemaakt met de opvolging van de resultaten. Vooral de correlatie tussen infrastructuur en rollend materieel is een belangrijke case die direct veel winst kan opleveren voor kostenbesparing en met name in het voorkomen van verstoringen in de dienstregeling.

Vervolg Meetup Voorspellend Onderhoud

Een geslaagde middag met veel interessante inbreng van de aanwezige partijen. De ambitie is om met deze partijen actief aan de slag te gaan en een volgende stap te zetten richting voorspellend onderhoud. Ben je benieuwd naar de huidige ontwikkelingen en het geplande vervolg? Neem contact op met Edwin Winterkamp