Besturingssoftware voor tunneltechnische installaties
Project

Besturingssoftware voor tunneltechnische installaties

  • 22 December 2020
  • 3 minutes

Sinds september 2019 werkt ICT Group in opdracht van BAAK aan de ontwikkeling van de lokale besturingssoftware voor een groot deel van de tunneltechnische installaties in beide tunnels van de Blankenburgverbinding. De technisch automatiseerder verwacht nog dit jaar de ontwikkeling en simulatietesten te kunnen afronden. Vervolgens is het wachten op de oplevering van beide tunnels.

Only available in Dutch.

Als technisch automatiseerder is ICT Group in verschillende markten actief, waaronder de infra. “We zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van besturingssoftware voor onder meer tunneltechnische installaties”, zegt Menno Kamminga, Business Development Manager Infra bij ICT Group. “Als een bekende relatie van BAAK zijn we gevraagd een offerte te maken voor de lokale besturing. Uit de drie inzenders kwam onze inzending als beste uit de bus.” Dat had volgens Senior Projectmanager Pasquale Rinaldi vooral te maken met het feit dat het plan en de werkwijze aansluit bij de verwachtingen van BAAK. “Zowel qua projectbeheersing, maar ook qua aanpak en testsimulaties.”

SOFTWAREGENERATOR
De lokale besturing die ICT Group heeft ontwikkeld, is straks verantwoordelijk voor de aansturing van een groot deel van de installaties in en rondom de tunnel. Denk aan installaties als de ventilatoren, vluchtdeuren, brandblusvoorzieningen, de waterafvoer, enz. “De software is ontwikkeld op basis van de technische ingangsinformatie van BAAK in het uitvoeringsontwerp”, vervolgt Rinaldi. “Onze scope omvat het ontwikkelen van de software, het testen ervan, de integratie met de 3B-laag en het ondersteunen van BAAK bij het inbedrijfstellen. Met
behulp van onze softwaregenerator genereren we op basis van de ingangsinformatie van BAAK en de technische afstemming met de leverancier van de 3B-laag, de stuurprogramma’s voor alle tunneltechnische installaties. Al die stuurprogramma’s worden vervolgens weer met elkaar verbonden aan een hoofdprogramma, dat speciaal is ontwikkeld voor beide tunnels. De twee tunnels zijn volledig van elkaar gescheiden op niveau van lokale besturing.”

De lokale besturingssoftware is bijna gereed en uitvoerig getest, ook qua integratie met de 3B-laag. “Dat laatste hebben we met behulp van integratietesten in samenwerking met Technolution uitgevoerd, de partij die de 3B laag ontwikkelt.” Qua besturing valt de complexiteit overigens mee in vergelijking met eerdere projecten die we hebben gedaan”, zegt Rinaldi. “Het gaat hier om een verbinding zonder afslagen of andere afwijkende zaken die complicerend kunnen zijn. Het blijft natuurlijk een kritische omgeving die geen fouten tolereert. Ook de samenwerking met Technolution en BAAK is dusdanig plezierig en professioneel dat het niet voelde als een uitdaging. Als de fysieke
bouwwerkzaamheden van de tunnel zover gevorderd zijn, dat de tunneltechnische installaties in bedrijf gesteld kunnen worden, komen wij weer in beeld. We zullen BAAK dan ondersteunen bij het in bedrijfstellen.”

Besturingssoftware voor tunneltechnische installaties

Case study

Case Blankenburgverbinding GWW

More information?

Please contact us

Send an email Make a connection
Kantoor Barendrecht