Hoe kunnen onze watersystemen de steeds extremere weersomstandigheden het hoofd bieden?
Project

Hoe kunnen onze watersystemen de steeds extremere weersomstandig-heden het hoofd bieden?

  • 8 March 2021
  • 3 minutes

Nederland heeft de afgelopen jaren zowel te kampen gehad met hoosbuien als met extreme droogte. De bestaande infrastructuur en processen zijn hier vaak niet op ingericht. Hoe kan bestaande infrastructuur worden ingezet om wateroverlast en droogte tegen te gaan, bij voorkeur met zo laag mogelijke kosten?

Only available in Dutch.

Een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) met real-time optimalisatie (RTO) voldoet aan de opkomende behoefte om slim te kunnen sturen om zodoende klimaatbestendiger te worden met de veranderende weersomstandigheden als extreme warmte, droogte of regenval. Hiermee krijgen beheerders een oplossing waarmee ze op een intuïtieve en nauwkeurige manier het watersysteem of de waterketen kunnen optimaliseren. 

Oplossingen voor een toekomstbestendig watersysteem

WISKIIn de Nederlandse markt is vanouds WISKI het meest bekende product. WISKI is een beheersysteem voor watersysteemdata wat de nadruk legt op een heldere en toekomstbestendige structurering, validatie, en het toegankelijk maken van meetdata en voorspellingsdata, waaronder niet alleen peilen en debieten, maar ook waterkwaliteits- en ecologische data. Lees meer

Digital twin: Datastromen uit Delft-FEWS, WISKI, data historians, real-time procesdata, satellietdata (bijvoorbeeld bodemvocht), en meteovoorspellingen worden gecombineerd met gedetailleerde simulatiemodellen zoals SOBEK, D-Hydro, HEC-HMS e.a. om tot de best mogelijke real-time weergave van het watersysteem te komen. Lees meer

Real-time optimalisatie (RTO): KISTERS RTO is een product wat op basis van bestaande simulatiemodellen zoals SOBEK, D-Hydro, HEC-RAS, e.a., aangevuld met metingen en weersvoorspellingen de optimale sturingsstrategie bepaald. Het woord “optimaal” duidt hier op een strategie die de best mogelijke aansluiting biedt op de sturingsdoelen zoals die in samenspraak met de klant worden gedefinieerd. Voor een watersystemen gelden er vaak meerdere, soms tegenstrijdige, operationele doelstellingen, die door RTO in de gewenste volgorde worden afgewikkeld en/of worden afgewogen. Dit kan synergiën opleveren. Zo is bijvoorbeeld uit een studie voor HDSR gebleken dat onderwaterdrainage in combinatie met real-time optimalisatie van inlaten, stuwen, en gemalen in een polder uitzakking van de grondwaterstand tegen kan gaan, een reductie in piekwaterstanden van grofweg 50% bij hevige neerslag, en een energiekostenbesparing van grofweg 20% op kan leveren. Kijk hier voor meer informatie.

Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS): De Digital Twin biedt samen met RTO aangevuld met het KISTERS Water Portal een BOS. Het Water Portal biedt een hoogwaardig intuïtief informatieplatform dat de gebruikers rechtstreeks naar het verleden, heden en toekomstige situatie van het watersysteem leidt. Kijk hier voor meer informatie.

Autonoom anticiperend watersysteem: Een robuuste real-time koppeling tussen de technische automatisering van het watersysteem en KISTERS RTO en/of BOS biedt de mogelijkheid om een watersysteem autonoom te laten reageren en anticiperen op hoosbuien en droogte. Op dit moment wordt als onderdeel van slim sturen steeds meer gemeten en meer infrastructurele objecten worden omgebouwd van handmatig naar automatisch om zodoende sneller, continue (24×7) en meer autonoom te gaan sturen. Dit vergt een integraal ontwerp, uitvoering en beheer van de real-time besturing en real-time optimalisatie waar ICT Group en KISTERS met de samenwerking optimaal invulling aan kan geven.

Maak kennis met de mogelijkheden

Op 15 april organiseert ICT Group een webinar over adaptief waterbeheer door slim sturen. Tijdens het webinar komen een aantal onderwerpen aan bod:

  • Wat is een digital twin van een oppervlaktewatersysteem? 
  • Wat is real-time optimalisatie, en hoe verhoudt het zich tot dynamisch peilbeheer en slim malen?
  • Identificatie en ordening van sturings- en optimalisatiedoelen
  • Demonstratie van KISTERS Real-Time Optimalisatie in het KISTERS Water Portal voor real-time control en beslisondersteuning

De doelgroep voor deze Webinar zijn de volgende betrokkenen bij een Waterschap en/of Rijkswaterstaat:

  • Hydrologen
  • Peilbeheerders
  • Duurzaamheid- en energieconsultants

Voor meer informatie of aanmelden: Webinar: Adaptief waterbeheer door slim sturen 15 april 2021.

Demo

Een individuele demonstratie van real-time optimalisatie of het Water Portal met vrij te configureren standaard water oplossingen of andere aanvullende informatie. Neem voor deze of andere vragen contact op met:

Arjen van Dam, Consultant Water en techniek, ICT Netherlands – Water & Infra
Tel: 088 908 2000, Mob: 06 270 87 375, E-Mail: [email protected]

of

Jorn Baayen, Solutions Architect / Optimization Expert, KISTERS Nederland
Tel: 033 201 5888, Mob: 0613319925, E-Mail: [email protected]  

More information?

Please contact us

Send an email Make a connection
Kantoor Barendrecht