Recent is het Nederlandse NeTEx Profiel goedgekeurd. NeTEx is een communicatiestandaard, in het profiel wordt beschreven hoe OV-partijen in Nederland op een uniforme wijze dienstregeling (planning) gegevens uitwisselen. Op basis van deze informatie kan 9292 reisadviezen geven en is DOVA in staat om reisinformatie te leveren. Nederland zet met de goedkeuring van het Nederlandse profiel een stap in de juiste richting naar harmonisatie van reisinformatie binnen Europa.

Het Nederlandse NeTEx profiel is gebaseerd op de Europese NeTEx standaard en vervangt BISON Koppelvlak 1 (dienstregeling). De nieuwe standaard biedt meer informatie en lost diverse bestaande tekortkomingen op. Op termijn gaan bus-, tram-, en metrovervoerders over naar de nieuwe standaard. Ook de drie integratoren OV9292, DOVA en OpenGeo gaan de overstap maken.

BISON

Het Nederlandse NeTEx profiel is ontwikkeld binnen het nationale platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland), een samenwerkingsverband van vervoerders, integratoren, OV-autoriteiten, reizigers en marktpartijen waaronder InTraffic. De afgelopen twee jaar heeft InTraffic onder regie van BISON en in samenwerking met andere architecten het Nederlandse NeTEx profiel uitgewerkt. Het Nederlandse profiel is als pilot door twee partijen succesvol geïmplementeerd.

Vervolgstappen

In de overige Europese landen wordt gewerkt aan een eigen nationaal profiel. Zo is in Duitsland door VDV beschreven hoe het NeTEx profiel binnen Duitsland te gebruiken is. In Europees verband is een Europees profiel vastgesteld: een minimale selectie uit de NeTEx standaard, maar de basis interoperabiliteit voor de EU-landen. Uiteraard sluit het Nederlandse profiel hier goed op aan.

De volgende stap is een Nederlands SIRI-Profiel, wat de uitwisseling van real time reisinformatiegegevens beschrijft. Op termijn zullen BISON Koppelvlakken voor actuele reisinformatie overgaan naar de Europese SIRI standaard. Het doel is om eind 2019 een eerste deel beschikbaar te hebben.

Ervaring InTraffic

InTraffic was jaren geleden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de BISON-standaard. Hierdoor werd gegarandeerd dat de reiziger altijd de juiste informatie kreeg over de reis met bus, tram en metro. Recent is InTraffic ook aangesloten bij de werkgroep die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een communicatiestandaard ontwikkeld voor MaaS. Hoewel er nog geen landelijk MaaS-systeem bestaat, ontstond wel snel het besef dat daarvoor ook een communicatiestandaard nodig was. Lees het volledige artikel over de ontwikkelde standaard voor MaaS op OVPro.nl.

Meer informatie

Het Nederlandse NeTEx Profiel (en de huidige Koppelvlakken) is te vinden op de website van BISON. De NeTEx standaard is te verkrijgen via de NEN, de bijbehorende XSD is beschikbaar op github. Voor aanvullende informatie over NeTEx zie de officiële Europese NeTEx website. NeTEx is een uitwerking van Transmodel  het Europese Referentie Data Model voor Publiek Transport.