De hevige regenval en de hoge waterstanden in de Limburgse rivieren en beken heeft de afgelopen weken voor een boost gezorgd in het gebruik van de WaterstandLimburg-app. De app en bijbehorende website, die in februari werden gelanceerd, hebben inmiddels bijna 5.000 gebruikers en de app wordt nu 15% vaker gedownload dan in de periode daarvoor.

De Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei die de app door ICT Group lieten ontwikkelen, zien met name op social media dat mensen de app veelvuldig gebruiken. De beide Limburgse waterschappen zijn blij met het aantal gebruikers.

‘Hieruit blijkt dat we voorzien in een informatiebehoefte bij inwoners en ondernemers’, aldus projectleider app Waterstand Limburg Christel Verstappen (Waterschap Roer en Overmaas). De WaterstandLimburg-app is het eerste online platform in Nederland waarmee mensen eenvoudig de actuele waterstanden in Limburg kunnen checken. Erwin Krijnen, Project Manager Cloud Solutions bij ICT legt uit: ‘De app combineert de gegevens van alle meetstations in de Limburgse beken en de Maas, en geeft met vier kleurcodes aan of er sprake is van een normale toestand of (dreigende) wateroverlast.’

Nieuwe standaard

Het succes van de app is ook door andere waterschappen opgemerkt. ‘Met name het inzicht in de actuele toestand van de beken en rivieren is voor waterbeheerders van toegevoegde waarde. Het lijkt er dan ook op dat we hiermee een nieuwe standaard hebben neergezet. En dat binnen een doorlooptijd van zes maanden, daar zijn we erg trots op.’

Smartportal

ICT Group bouwde de app met Smartportal, een in eigen huis ontwikkeld cloud-based platform dat bestaande data uit verschillende systemen bij elkaar brengt om deze vervolgens geïntegreerd te kunnen presenteren.

Meer informatie?

Neem contact met ons op:

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor