Momenteel zijn er grote veranderingen gaande in de wereld om ons heen die ook onze procesautomatisering (PA) sterk beïnvloeden.

In toenemende mate maken we in de PA gebruik van IT technologie, denk maar aan Ethernet netwerken met VLAN, Ethernet voor Remote I/O, Virtuele machines, Cloud, Microsoft als Operating System voor SCADA enz. We koppelen steeds meer systemen aan elkaar en hebben vaak te maken met verschillende locaties, waardoor het beheer hiervan complexer wordt. Ook wordt er regelmatig door meer partijen aan de installaties gewerkt. Vaak leeft er dan de vraag hoe je als beheersorganisatie op efficiënte wijze de wijzigingen en de laatste stand van zaken rondom de software en hardware bijhoudt en de benodigde beschikbaarheid van de installaties kan garanderen.

Wij als ICT Group hebben ervaren dat niet alleen technische delen uit de IT goed bruikbaar zijn binnen PA, maar ook de beheers tools. In de IT wereld is het al jaren gangbaar om het beheer van de IT middelen (hardware en software) door middel van een standaard in te richten, hiervoor wordt de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) toegepast. In de praktijk blijkt dat deze ITIL aanpak ook perfect bruikbaar is voor de PA omgeving.

Traditioneel PA beheer is vooral gericht op storingen oplossen, incident management volgens ITIL. Echter, wanneer we goed PA beheer willen doen, dan dient het beheer vooral gericht te zijn op het voorkomen van storingen, problem management volgens ITIL. Hiermee stijgt de beschikbaarheid van de installaties en is men heel bewust bezig met het verbeteren van de installatie. ITIL past dus ook heel goed binnen diverse verbeterprogramma’s.

Een aantal vragen die in het kader van ITIL gesteld kunnen worden zijn de volgende:

  • Heb ik een overzicht van alle PA componenten en weet ik de lifecycle van al deze componenten?
  • Hoe Cyber Secure is mijn installatie en weet ik wie welke toegang heeft?
  • Hoeveel ruimte voor uitbreiding heb ik nog in mijn bestaande installatie?
ITIL Framework

We hebben als ICT group een ITIL scan ontwikkeld, waarmee we relatief snel een inzicht kunnen krijgen in de status van het PA beheer in een organisatie. Hiermee worden verbeterpunten direct zichtbaar en kunnen we samen met u verbeteringen realiseren met als doel: beschikbaarheid van uw installaties verhogen door pro-actief beheer.

Meer informatie?

Neem contact met ons op:

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor