We kennen de business van onze klanten. Deze onderscheidende kwaliteit geeft ons opnieuw de titel Best Digital Transformer van het jaar.

Roel de Backer is directeur Industrie en Infra van ICT Group. Hij is bijzonder trots op de (her)verkiezing van ICT Group tot Best Digital Transformer of the Year in de categorie Software, Development & Platforms/Enablers-Overall. Wat betekent digitale transformatie voor ICT Group en haar klanten?

"Dat marktontwikkelingen sneller gaan dan ooit tevoren is misschien een understatement, maar het is wel waar. Tussen de eerste industriële revolutie (18e eeuw), de tweede technologische revolutie (19e eeuw) en de derde digitale revolutie (20e eeuw) zat telkens ongeveer 100 jaar. De vierde revolutie kwam veel sneller (begin 21e eeuw) en de vijfde is al onderweg: de stap naar volledig geautomatiseerde processen die hun eigen intelligente beslissingen nemen op basis van gegevens die ze zelf verzamelen.

Het belangrijkste voor onze klanten is wat dit betekent voor hun bedrijf en voor de wereld waarin ze opereren. Het is onze rol om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen met als doel de bedrijfscontinuïteit en operational excellence te verbeteren. Deze verkiezing laat heel duidelijk zien dat we technologisch voorop lopen, maar ook dat we de business van onze klanten kennen en begrijpen. We hebben diepgaande kennis van alles wat er op de werkvloer gebeurt, welke industriële processen nodig zijn en hoe de verschillende soorten apparatuur moeten worden aangestuurd."

"Deze verkiezing laat heel duidelijk zien dat we technologisch voorop lopen, maar ook dat we de business van onze klanten kennen en begrijpen."

Roel de Backer, Directeur Industrie en Infra

Broedplaats voor digitale transformatie

"Digitale transformatie speelt een enorme rol in dit domein, maar ik wil benadrukken dat het geen doel op zich is. In feite hebben we het over industrieel levenscyclusbeheer. Wat belangrijk is, zijn de inzichten waarmee we zowel op korte als op lange termijn processen kunnen optimaliseren, productkwaliteit kunnen verbeteren en kostenefficiëntie kunnen realiseren. 

We beschikken nu niet alleen over de juiste gegevens, onze datawetenschappers en bedrijfsanalisten kunnen de gegevens ook vertalen naar relevante inzichten. Bijvoorbeeld om het energieverbruik te verminderen of afvalstromen te reduceren. Nog niet alle (grote) bedrijven zijn hier klaar voor, soms is het investeringsklimaat nog wat behoudend, maar je ziet wel dat er goed over wordt nagedacht. Ik verwacht wel dat dit proces zal versnellen.

We willen op dit gebied een voorlopersrol spelen en met onze klanten meedenken. De best practices die we nu al ontwikkelen zijn de voedingsbodem voor de digitale transformatie in de komende vijf jaar."

"Dat de marktontwikkelingen sneller gaan dan ooit tevoren is misschien een understatement, maar het is wel waar."

Roel de Backer
Directeur Industrie en Infra
Roel de Backer

De brug tussen het klantdomein en technologie

"Vergelijk het met de elektrische auto. Tien jaar geleden was Tesla de enige speler, de pionier, maar nu zie je de grote automerken sterk terugkomen, waardoor Tesla's voorsprong kleiner wordt. Tien jaar geleden 'droomden' we ook van een autonome fabriek. Nu wordt het werkelijkheid, en er is een snelle toename in het gebruik van MES voor industriële automatisering en WMS voor magazijnen.

Bovendien neemt de druk op efficiëntie enorm toe, mede door de krapte op de arbeidsmarkt en de vraag naar duurzame producten. En daarom is het belangrijk dat we de klantdomeinen in sectoren als industrie en infra zo goed kennen.

Om succesvol te zijn, moeten we midden in de operationele processen van onze klanten staan, en dat is precies waar we staan. Het spreekt voor zich dat cyberveiligheid ook een grote rol speelt. De beveiliging van OT-activa is complex en verstrekkend omdat vrijwel elke sensor is verbonden met het internet, waardoor het een potentiële toegangspoort is voor cyberaanvallen. Onze cyberbeveiligingsafdeling is trots op haar op ervaring gebaseerde knowhow op dit gebied, terwijl veel IT-partijen deze kennis ontberen.

De prijs is een bewijs van succesvolle gezamenlijke ontwikkeling

"Digitale transformatie, 4.0, 5.0, of hoe je het ook wilt noemen, het is een snel opkomende ontwikkeling en wij zijn direct betrokken bij de realisatie ervan. Klanten stellen steeds hogere eisen, projecten worden steeds complexer en afhankelijkheden en kwetsbaarheden nemen toe. Tegelijkertijd zijn de technologische mogelijkheden enorm en hebben we een oneindige hoeveelheid gegevens tot onze beschikking. Onze expertgroepen voor industriële gegevens werken nauw samen met klanten en partners. Gezamenlijke ontwikkeling is cruciaal omdat we van elkaar moeten leren en moeten samenwerken. Daarom zie ik de benoeming tot Best Digital Transformer of the Year als een gezamenlijk succes voor iedereen binnen ICT Group, maar ook voor onze klanten en partners. We blijven innoveren, investeren in kennis en nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zo creëren we elke dag een betere, slimmere en duurzamere wereld."

Meer informatie?

Neem contact op met Roel de Backer

Stuur een mail
Roel de Backer