Uitwisseling medische gegevens en data

Informatienetwerken in de zorg en netwerken voor uitwisseling van medische gegevens, waaronder pathologische netwerken, vragen om gespecialiseerde software. De expertise die wij hebben op het gebied van communicatiestandaarden in de zorg, compliance en de omgang met data en privacy en vergaande kennis van security is hierbij onmisbaar. Bijvoorbeeld om data van bevolkingsonderzoeken en kankeronderzoeken (PALGA) en opgeslagen rapporten veilig toegankelijk te maken voor betrokken labs. Historie van gegevens is hierbij essentieel voor diagnostiek en voor datasets voor wetenschappelijke toepassingen. Wij ontwikkelen software voor zowel nationale als regionale netwerken. Als software solution provider zorgen wij ervoor dat onze oplossingen altijd voldoen aan de hoogste eisen voor informatiebeveiliging en privacy die voor de zorg gelden.

Meer informatie?

Neem dan contact op met onze experts
Wicher Harmsen

Wicher Harmsen

Business Development Executive
Jorg Wissink

Jorg Wissink

Business Consultant
+31 (0)627087377