Efficiënte testprocessen door gebruik slim instrument
Project

Efficiënte testprocessen door gebruik slim instrument

BAAK

  • 12 december 2020
  • 5 minuten

Bij tunnelprojecten vergen het opstellen van testprotocollen en het testen van soft- en hardware veel tijd en energie. 

Door slim gebruik te maken van kennis en ervaringen bij eerdere projecten is veel winst te behalen. Het wiel hoeft niet elke keer opnieuw te worden uitgevonden en de betrokken engineers kunnen zich concentreren op de twintig procent van het ontwerp dat afwijkt van andere projecten.  

Nederland krijgt er een nieuw stukje snelweg bij. Bouwcombinatie BAAK werkt aan de Blankenburgverbinding, een snelweg van ongeveer vier kilometer lang tussen de A20 en de A15. Onderdeel van deze weg – de A24 – zijn de Hollandtunnel, een landtunnel onder de Aalkeetpolder, en de Maasdeltatunnel, een afzinktunnel onder het Scheur, een deel van de Nieuwe Waterweg. Voor het ontwikkelen van de lokale besturing van deze twee tunnels heeft BAAK de ICT Group ingeschakeld.

Pasquale Rinaldi van ICT Netherlands B.V.: “We ontwerpen en bouwen de software in acht stappen conform het softwareontwikkelplan van BAAK. Per stap ontwikkelen we telkens een paar delen – denk aan de aansturing van de ventilatoren of de vluchtdeuren – die we testen voordat we ze aan de al goedgekeurde delen toevoegen. Bij al deze stappen maken we gebruik van het instrument Transwarp.”

Denkkracht

De geestelijk vader van Transwarp is Arjan Neef van Innocy. Neef: “De laatste jaren ben ik steeds meer de testwereld ingerold. Eerst begeleidde ik puur het testproces, maar later kwamen daar ook de verificatie- en validatieprocessen bij. Al gauw had ik het gevoel dat bij elk project een groot deel van de werkzaamheden hetzelfde is. Waarom zou je dan iedere keer weer alles opnieuw uitdenken en opschrijven? Als ongeveer tachtig procent van de werkzaamheden weleens eerder is gedaan, kun je de kennis die daarbij is opgedaan beter hergebruiken en je denkkracht richten op de twintig procent die projectspecifiek is. Dat was voor mij de aanleiding om in mijn vrije tijd Transwarp te ontwikkelen.”

‘Als ongeveer tachtig procent van de werkzaamheden weleens eerder is gedaan, kun je de kennis die daarbij is opgedaan beter hergebruiken.’

“Transwarp is een combinatie van een database en een softwaretool”, licht Neef toe. “De ervaringen en kennis die ik bij eerdere projecten heb opgedaan, heb ik geordend in een database. Het gaat daarbij om een standaard set van sjablonen voor het opstellen van testprotocollen, lijsten met ontwerpeisen op basis van de LTS en bevindingen die tijdens het testen aan het licht kunnen komen. Door de informatie van verschillende projecten naast elkaar te leggen, heb ik gedestilleerd wat generiek is en wat projectspecifiek. Deze informatie is erg handig. Als je bijvoorbeeld weet wat in de testfase bij andere projecten heikele punten waren, kun je die kennis meenemen bij het inrichten van je testontwerp voor een nieuw project. Via handige hulpprogramma’s kan deze informatie allemaal eenvoudig worden ingelezen.”

“Aan de hand van de informatie in de database kan de software van Transwarp onder meer geautomatiseerd het generieke deel van testprotocollen opstellen. Zelf kun je daar vervolgens handmatig de projectspecifieke teststappen aan toevoegen. Een van de andere opties is om de ontwerpeisen in te lezen, evenals je verificatieplan waarin je aangeeft hoe je wilt aantonen dat je aan de eisen voldoet. Als je vervolgens de teststappen hebt doorlopen, kun je Transwarp de testresultaten naast de eisen laten leggen en een rapport laten genereren. Met dat rapport kun je niet alleen zelf controleren of je voldoet aan alle eisen en de LTS, maar kun je dat ook aan je opdrachtgever laten zien.”

Automatisch testen

“Arjan heeft een tijdje meegewerkt aan het project Blankenburgverbinding als adviseur voor de validatie en verificatie. Hij heeft ons toen voorgesteld om Transwarp toe te passen”, vertelt Rinaldi. “Dat vonden we goed en daarna heeft hij ons ook wegwijs gemaakt. Uiteindelijk hebben wij het instrument vooral gebruikt voor de verificatieplannen en de rapportage richting BAAK en Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben we Transwarp gebruikt om de zogeheten coördinerende besturing – die ‘opdrachten’ geeft aan de lokale besturing – te simuleren. Ook hebben we het instrument gebruikt voor het geautomatiseerd testen van stuurprogramma’s.”

Rinaldi vervolgt: “Als we een stuk software hebben ontwikkeld voor de aansturing van bijvoorbeeld de vluchtdeur, dan doen we altijd eerst handmatige testen met één vluchtdeur. Dat doen we om gevoel te krijgen bij de manier waarop het systeem zich gedraagt. Als we weten dat de software voor die ene vluchtdeur werkt, schrijven we vervolgens een testscript in Transwarp. Met dit script test Transwarp vervolgens automatisch alle vluchtdeuren. En het mooie is, als er ergens een wijziging is, kun je de test met een druk op de knop herhalen om te zien of alles nog steeds goed werkt.”

Minder fouten

Over het werken met Transwarp is Rinaldi enthousiast. “Voorheen deden we veel handmatig en met Excel-lijsten. Daardoor was de kans op fouten altijd aanwezig. Het geautomatiseerd inlezen en genereren van documenten vermindert die kans enorm en vergroot de kwaliteit. Bovendien is het veel efficiënter en ben je minder tijd kwijt aan administratieve en repeterende handelingen. Kortom, Transwarp helpt ons om de processen rond verificatie en validatie te verbeteren.“

Ook Yorrick Vissers van BAAK is positief: “Natuurlijk zijn er allerlei andere instrumenten beschikbaar, maar die richten zich slechts op een klein onderdeel, zoals automatisch testen. Het mooie van Transwarp is dat het alle processen ondersteunt omdat alles in één instrument is ingebouwd. Overigens maakt het ons niet uit met welk instrument onze opdrachtnemer werkt. Voor ons zijn de kwaliteit van de geleverde producten en het proces hoe ze tot stand zijn gekomen belangrijk. In deze fase geven beide ons het vertrouwen dat het eindresultaat straks goed is.”

Meer informatie?

Neem contact op

Stuur een mail Maak een connectie
ICT Group Kantoor