MDS
Project

Mobiliteit Data Systeem (MDS)

  • 29 september 2022
  • 3 minuten

De afdeling Mobiliteitsonderzoek van de gemeente Utrecht vergaart veel data van verschillende bronnen: verkeerslichten, detectielussen, camera’s, sensoren. Tientallen partijen leveren data aan, in verschillende formaten. De gemeente Utrecht was op zoek naar een platform om allerlei mobiliteitsvragen mee te beantwoorden.

Denk aan kruispuntberekeningen om de verkeerslichten af te stellen, variantenstudies van infraprojecten en herinrichtingsprojecten en het monitoren van de hoeveelheid mobiliteit. InTraffic heeft dit platform samen met KPN en de gemeente Utrecht via een design thinking-aanpak gerealiseerd.

Het resultaat: een flexibel platform voor het beantwoorden van mobiliteitsvraagstukken

KPN heeft een robuuste infrastructuur voor datadeling ontwikkeld: de Data Services Hub (DSH). Dit is een platform dat real-time data uit vele verschillende bronnen centraal ontsluit. InTraffic heeft bovenop de KPN DSH een oplossing gebouwd om mobiliteitsvragen te beantwoorden: het Multimodal Analytics (M2A)-platform. Dit is een omgeving waarmee data uit verschillende bronnen kan worden omgezet naar een geïntegreerd datamodel, zodat je verschillende bronnen kunt samenvoegen en met elkaar kunt integreren. Het M2A-platform bevat daarnaast standaardalgoritmes en dashboards voor mobiliteitsvraagstukken. Voor de gemeente Utrecht is met dit schaalbare platform een oplossing op maat ingericht: het Mobiliteit Data Systeem (MDS).

Bijdrage InTraffic

Het MDS-platform is een doorontwikkeling van het M2A smart mobility platform van InTraffic. Het M2A is een ultiem schaalbaar platform waar je onbeperkt veel databronnen van verschillende partijen op kunt ontsluiten. In theorie zelfs van alle Nederlandse gemeenten en alle partijen die op een of andere manier data verzamelen voor die gemeenten.

InTraffic zet die data om naar informatie en haalt daar met algoritmen inzichten uit. Daarbij komt veel domeinkennis kijken. Zonder de context te kennen is het namelijk onmogelijk de data te interpreteren. Maar als je daarentegen de context goed begrijpt, is het zelfs mogelijk om zaken die we niet direct meten toch uit de data te halen. Op basis van deze diepgaande domeinkennis en technische expertise heeft InTraffic een platform ontwikkeld dat om kan gaan met een diversiteit aan datavraagstukken.

Partnership

Het unieke van de samenwerking met de gemeente Utrecht is dat zij niet vroegen om een kant-en-klaar product, zoals een dashboard. Maar dat de gemeente op zoek was naar partners die hen op lange termijn helpen bij het ontwikkelen van een dataplatform voor smart mobility. De uitdagingen op het gebied van de mobiliteitsdata in de stad Utrecht waren nog veel complexer dan bij aanvang gedacht, maar inzicht krijgen in deze complexiteit is juist iets wat past bij de design thinking-aanpak. De combinatie van de datakennis die KPN heeft en de technische domeinkennis van InTraffic konden we platform leveren wat schaalbaar is en in potentie ook andere smart city vraagstukken aankan.

Meer informatie?

Neem contact op met onze expert

Stuur een mail Maak een connectie
logo