Project ‘BZO Community-flex’: Samenwerking leidt tot succesvolle flexibiliteit in het MKB
Project

Project ‘BZO Community-flex’: Samenwerking leidt tot succesvolle flexibiliteit in het MKB

  • 3 december 2020
  • 3 min

Met de introductie van duurzame opwek van elektriciteit met zon en wind, lopen consumptie en productie vrijwel nooit meer gelijk op. Hierdoor is op enig moment te veel of te weinig elektriciteit beschikbaar. De onbalans zorgt voor extra inzet van fossiele centrales of juist afschakeling van duurzame productie.

Met het project ‘BZO Community-flex’ heeft ICT samen met andere projectpartners onderzoek gedaan naar het gebruik van flexibiliteit in processen en apparaten bij MKB-bedrijven. De doelstelling van dit project, met een doorlooptijd van 3,5 jaar, was om op een bedrijventerrein aan te tonen dat het collectief en onderling beschikbaar stellen van aanwezige flexibiliteit in diverse processen en apparaten bij  MKB in hetzelfde geografische gebied, met behulp van slimme technologie leidt tot een betere afstemming van vraag en aanbod in elektriciteit en daarmee een geldelijk voordeel oplevert voor verschillende ketenpartijen. Door praktijkonderzoek op Bedrijventerrein Zuidoost in Groningen, konden grote hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk worden “geparkeerd”.

Meer informatie over de uitvoering en de resultaten van het project kunt u teruglezen in dit rapport: Samenvatting rapportage ‘BZO Community-flex’

Samenwerking bleek één van de benodigde factoren tot succesvolle flexibiliteit. Het project is uitgevoerd op het bedrijventerrein Zuidoost in Groningen in samenwerking met

  • Stichting New Energy Coalition (voorheen: Stichting Energy Valley)
  • Enexis Netbeheer B.V.
  • Eneco Zakelijk B.V.
  • Jules Energy B.V. (en PetaWatts B.V.)
  • ENGIE Services Nederland N.V.
  • Gemeente Groningen
  • Vereniging Bedrijven Zuidoost (voorheen: VBZO)
  • TU/e

Meer informatie?

Neem contact op met John Koot

Stuur een mail Maak een connectie
John Koot - Sales and Marketing Director - OrangeNXT