rams
Project

RAMS-management

Een goede fundatie voor beheer en onderhoud begint al in het ontwerp

  • 17 mei 2023
  • 5 minuten

Een goed ontwerp van een asset is niet alleen gericht op de functionaliteit, maar houdt ook rekening met de thema’s onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid.

INNOCY heeft op de Blankenburgverbinding onder meer het RAMS – Assetmanagement voor zijn rekening genomen en samen met het team van BAAK al in het ontwerp gezorgd voor een goede fundatie van de beheer- en onderhoudsactiviteiten.

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety. “Met RAMS kijken we als het ware door een lange termijn bril en zorgen door slimme keuzes in het ontwerp voor een optimale balans in life cycle kosten, risico’s en prestaties van in dit geval de Blankenburgverbinding”, zegt Thijs van den Eerenbeemt, RAMS-engineer bij INNOCY. “Alle keuzes die in het ontwerp gemaakt worden en invloed hebben op de bedrijfszekerheid worden door middel van life cycle tooling en trade-off matrices beargumenteerd. Ontwerpers staan namelijk niet altijd stil bij risico’s die ontstaan tijdens het gebruik. Met RAMS-management maken we dat inzichtelijk om tot weloverwogen keuzes te komen die zich gedurende de exploitatiefase uitbetalen.”

Bedrijfszekerheid

INNOCY is inmiddels al 4,5 jaar actief op de Blankenburgverbinding. “Assetmanagement is een integraal onderdeel van het project”, zegt Robert van Meijgaarden, directeur van INNOCY. “Op piekmomenten waren we met een team van vijf medewerkers actief op het project die nauw contact onderhielden met het ontwerpteam om de gemaakte keuzes telkens weer te toetsen. De Blankenburgverbinding is gevat in een DBFM-contract, waarbij het consortium tekent voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het 20 jaar onderhouden van het tracé. Dat betekent dat het bouwconsortium nog tot 2044 verantwoordelijk is voor de ‘bedrijfszekerheid’ en dus gebaat is bij een goed afgewogen ontwerp. Keuzes die je nu maakt, moeten over 20 of 30 jaar ook nog steeds goed zijn.” Van den Eerenbeemt vult aan: “Aan het einde van een ontwerpfase kijken we als RAMS-team tevreden terug als we gekomen zijn tot een juiste balans van alle RAMS- en life cycle-aspecten en een goede fundatie hebben opgebouwd voor de beheer- en onderhoudsactiviteiten.”

InfraNXT

“INNOCY heeft met InfraNXT ook een uitgebreid monitoringssysteem ontwikkeld, waarmee we de objectstatus van een asset real-time monitoren”, legt van Meijgaarden uit. “Op de Blankenburgverbinding doen we dat voor de lokale besturing en wordt er een melding gegenereerd als zich een probleem voordoet met technische installaties, bijvoorbeeld een CCTV-camera of ventilators. De assetmanager zal de afweging maken om de betreffende camera of ventilator gelijk te laten inspecteren of vervangen, of wachten tot het eerstvolgende onderhoudsmoment. Mochten er toch meerdere camera’s, of een essentieel object, gefaald hebben en onderschrijden we een contractuele prestatie-eis, dan volgt een hoge prioriteitsmelding en kan men snel ingrijpen. Met behulp van InfraNXT kan de assetmanagementorganisatie acteren op data en informatie in plaats van op onderbuikgevoel. Het voorkomt het ad hoc en (veelal) onnodig afsluiten van een wegvak.”

Standaardisatie van processen

Door het generen van specifieke assetdata en daarop de juiste analyses los te laten, kunnen we assetmanagementorganisaties voorzien van de juiste beslisinformatie, resumeert Van den Eerenbeemt. “Zodat ze efficiëntere en betere keuzes maken waardoor uiteindelijk een beter resultaat gehaald wordt. Standaardisatie van die processen gaat er bovendien voor zorgen dat doorlooptijden verkort worden. Zeker met het oog op de enorme landelijke Vervangings- en renovatieopgave is dat een vereiste. Hoe meer gestandaardiseerd, hoe beter je de focus kunt leggen op die 20-30% die er echt toe doet.” Van Meijgaarden vult aan: “En vanuit INNOCY kunnen we de hele lifecycle van een asset bedienen, vanaf de tender tot de openstellingsvergunning en indien gewenst verzorgen we ook het complete assetmanagement gedurende de exploitatie.”

Mediabron: BAAK