magazine
Project

Schoolvoorbeeld van succesvol automatiseren

  • 16 mei 2023
  • 5 minuten

Nog voordat de technische installaties op de Blankenburgverbinding fysiek werden geïnstalleerd, was de software voor de aansturing ervan al getest én afgenomen door bouwconsortium BAAK. Het is het resultaat van een minutieuze voorbereiding door technisch automatiseerder ICT Group die spreekt van “een schoolvoorbeeld van succesvol automatiseren”.

ICT Group werkt al sinds september 2019 aan de ontwikkeling van de lokale besturingssoftware voor het aansturen van de tunneltechnische installaties op het project. “We hebben de software in samenwerking met BAAK en andere contractpartijen van BAAK ontwikkeld, getest en geïntegreerd met de bovenliggende 3B-laag (coördinerende besturing). Dat alles is inmiddels een jaar geleden opgeleverd en afgenomen door het bouwconsortium”, vertelt Pasquale Rinaldi, Programmamanager bij ICT Group. “De afgelopen periode zijn er nog wat wijzigingen doorgevoerd en hebben we de restpunten aangepakt. Binnenkort leveren we het laatste pakket op van de definitieve versie van de software en gaan we ondersteuning geven bij het inbedrijfstellen van de Hollandtunnel en later de Maasdeltatunnel.”

Integratieproblemen vooraf tackelen

De hele ontwikkeling van de automatisering is in dit project dus naar voren gehaald. “Een bewuste keuze van BAAK en ingestoken vanuit een risico mitigerende gedachtegoed. Door integratieproblemen vooraf te tackelen worden mogelijke vertragingen in de opbouwfase van beide tunnels voorkomen”, verduidelijkt Rinaldi. “De tijd is beperkt. Bij de Hollandtunnel was dat misschien niet zo’n issue, maar bij de Maasdeltatunnel is op het moment van schrijven het afzinken nog in volle gang. Daarna is er maar weinig tijd om de tunnel af te bouwen en in bedrijf te stellen tot de openstelling van de Blankenburgverbinding in 2024.”

Best for project

ICT Group beschikt over een eigen testomgeving om systemen integraal te kunnen simuleren en testen. “We zijn gewend om dit soort projecten uit te voeren en hebben de capaciteit, kennis en kunde in huis. Op alle niveaus. Niet alleen van de software, maar ook van de hardware die we aansturen”, zegt Herman Kraaij, Business Development manager Infra bij ICT Group. “We houden als systemintegrator bovendien niet vast aan één systeem, maar hebben ervaring met vele verschillende systemen, zodat we altijd een ‘best for project’ oplossing kunnen aandragen.”

Volledige lifecycle

Van oudsher heeft ICT Group veel ervaring in infrastructurele assets. “We kennen als geen ander de processen en eisen van Rijkswaterstaat ten aanzien van validatie, verificatie, testmanagement, systeemarchitectuur en cybersecurity”, zegt Kraaij. “En kunnen een bijdrage leveren aan de volledige software-lifecycle voor de infra, van schrijven van het bestek en de ontwerpfase, tot ontwikkeling, integratie en instandhouding.” Rinaldi vult aan: “Met dank aan onze serviceafdeling die na inbedrijfstelling ondersteunt bij het beheer- en incidentmanagement.” Voor de Blankenburgverbinding zijn die gesprekken nog niet gevoerd. Wordt dus mogelijk vervolgd!

Beide heren kijken met enige trots terug op de afgelopen periode. “We hebben de samenwerking met BAAK als heel prettig ervaren: transparant en met een open communicatie om gezamenlijk een goed resultaat te behalen. Het is weliswaar een hele projectspecifieke aanpak geweest, maar als je het ons vraagt, zouden we een volgend project weer zo willen aanvliegen. Het is een schoolvoorbeeld van succesvol automatiseren.”

Beste Digital Transformer

ICT Group is door MT/Sprout wederom uitgeroepen tot beste Digital Transformer in de categorie Software, Development & Platforms/Enablers-Overall. Dat blijkt uit het DX300-onderzoek, dat op initiatief van toonaangevend ondernemersplatform MT/Sprout is uitgevoerd. “Net als vorig jaar zijn we beoordeeld op de onderwerpen: samenwerking met onze klanten in digitale transformatietrajecten, expertise op het gebied van transformatie en de kwaliteit van de uitvoering van onze diensten. En wederom hebben wij in onze categorie de eerste plaats bemachtigd.

Mediabron: BAAK

Meer informatie?

Neem contact op met Herman Kraaij

Stuur een mail Maak een connectie
Herman Kraaij