infra
Project

Slim en effectief asset management

  • 18 juli 2023
  • 5 minuten

In opdracht van bouwconsortium VeenIX draagt INNOCY al vanaf de tender de verantwoordelijkheid voor het asset management bij de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Nu het project in volle gang is, pakt INNOCY diverse rollen op met als belangrijkste het gehele asset management tijdens de realisatie- en de exploitatiefase. En het inventieve advies- en ingenieursbureau doet dat op een geheel eigen wijze: voor een vaste prijs.

“Vanaf dag één zijn we door VeenIX gevraagd om mee te schrijven aan het tenderplan dat uiteindelijk tot de winnende aanbieding heeft geleid”, begint Jasper Staadegaard, business development manager bij INNOCY. “Na gunning zijn we direct begonnen met het inrichten van het asset managementbeleid, het RAMS, de maintenance engineering, storingscoördinatie, enz. Met andere woorden, we zijn het eerste aanspreekpunt voor het bouwconsortium en regievoerder richting Rijkswaterstaat om de gemaakte afspraken te bewaken.”

Uniek voorbeeld

De A9 is een uniek voorbeeld van een volledig integrale asset managementaanpak, vindt Staadegaard. “Vooral omdat we al vroeg in de tender hebben gezegd dat we het asset management willen aanvliegen met meer verantwoordelijkheid dan op uren. En wel voor een vast bedrag per maand. We zijn ons ervan bewust dat het risico’s met zich meebrengt als we buiten de scope en buiten de tijd lopen. Door integraal overzicht, optimaliseren we huidige en toekomstige onderhoudskosten en zo verlagen we de indirecte kosten voor het dagelijks onderhoud. Met deze inhoudelijke kennis van de te bouwen systemen reduceren we de totale onderhoudskosten voor het gehele project, tot 2040. Onze integrale aanpak is noodzakelijk voor de verantwoordelijkheid die we oppakken om de focus te verleggen van een goedkoop ontwerp naar voordelige lifecycle kosten. Een methode die tot op heden goed uitpakt.”

Geïntegreerd asset management

INNOCY is zowel strategisch, tactisch als operationeel verbonden aan het project en verzorgt het Strategisch Asset Management (SAM), het Maintenance Management (MM) en alle RAMS-activiteiten. “We hebben daartoe zelf een systeem ingericht dat potentieel voldoet aan de ISO 55000-certificering, ook al is het A9-project niet op deze manier gecertificeerd”, zegt Arjan Haak, vanuit INNOCY betrokken als asset manager op het project. “Vanuit het SAM houden we het areaal draaiende, zoals vastgesteld in het Strategisch Asset Management Plan. Daarbij wordt het onderhoud zo gepland dat het wegverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt en dat alle objecten in het traject goed blijven functioneren. Dit past bij de integrale asset management aanpak voor dit project. Zodra er een storing voordoet, komt het bij ons in de calamiteitendienst terecht. Vervolgens moet de storing binnen de gestelde termijn worden opgelost om boetepunten te voorkomen. Vanuit de calamiteitendienst werken we er hard aan om alle storingen zo snel mogelijk op te lossen.”

Open communicatie

Het Maintenance Management neemt voor INNOCY momenteel verreweg de meeste tijd in beslag. “Zo’n 85% van ons werk gaat op in deze discipline”, zegt Haak. “Dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Een uitdaging waarin al onze kennis van pas komt gezien het neergaande aantal uren dat we te besteden hebben in combinatie met de leeftijd van het areaal. Verder blijven we vanuit RAMS bekijken hoe we het toekomstig onderhoud kunnen bewaken. We vinden het belangrijk om open en transparant te communiceren over de problemen die we tegenkomen. En kijken altijd of de oplossing goed past bij het Maintenance Management voor de lange termijn, de doelstellingen voor het project en wat het beste is voor het bouwconsortium.”

Driehoek van asset management

De driehoek tussen SAM, RAMS en MM noemt Haak de ‘INNOCY way of asset management’. “De methodiek leent zich uitstekend voor dit soort grotere projecten om feilloos invulling te geven aan het veilig en beschikbaar houden van de weg. Waarbij we een bijna gestandaardiseerd systeem projectspecifiek maken. Dat is onze kracht hier op VeenIX en ook naar de toekomst toe.” Staadegaard concludeert: “Een succesformule die we graag in vervolgprojecten kopiëren, waarbij we gebruikmaken van eerdere ervaringen. Wij werken integraal als één team aan de projectdoelstellingen, optimale lifecycle kosten en wat goed is voor het bouwconsortium.”

Meer informatie?

Neem contact op met Jasper Staadegaard

Stuur een mail Maak een connectie
Jasper Staadegaard