In 2015 introduceerden de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze doelen vormen een wereldwijd kompas en oproep tot actie om armoede en honger te beëindigen en gezond leven en welzijn te bevorderen. Op basis van onze strategie, waardecreatiemodel en huidige initiatieven hebben we vastgesteld hoe ICT kan bijdragen aan de realisatie van de SDG's. ICT onderschrijft alle SDG's en draagt direct bij aan de nummers 3, 8, 9, 11 en 12.
sdg 3

ICT doel

 • ICT streeft ernaar de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren via haar technologische oplossingen en maakt specialisten in de gezondheidszorg slimmer
 • Wij streven er elke dag naar slimmer te zijn om intelligente IT-oplossingen te creëren die het mogelijk maken gezondheidsdiagnoses te versnellen, de benuttingsgraad van zorgprogramma's te verhogen en de tijd die medisch specialisten nodig hebben voor administratieve taken te verminderen.

Hoe ICT bijdraagt

 • Door software te leveren die de monitoring bij risicovolle zwangerschappen verbetert
 • Door een integratie oplossing te leveren die berichten kan uitwisselen tussen verschillende autonome zorgsystemen bij een gezondheidszorgorganisatie
sdg 8

ICT doel

 • ICT streeft naar een veilige werkplek waar mensen zich betrokken en gemotiveerd voelen.
 • ICT richt zich op de ontwikkeling van haar mensen, zodat zij optimaal kunnen presteren
 • ICT stimuleert een ondernemende cultuur om haar mensen in staat te stellen innovatieve oplossingen te creëren en zo waarde te leveren aan de klanten van ICT

Hoe ICT bijdraagt 

 • Door voortdurend te investeren in opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor onze eigen ICT Academy
 • Door te investeren in een veilige en gezonde werkomgeving
 • Door inclusiviteit te bevorderen
 • Door het initiëren van en deelnemen aan innovatieprogramma's die innovatieve ideeën stimuleren, zoals CoLab en Dragons' Den
sdg 9

ICT doel

 • Wij streven ernaar elke dag slimmer te zijn door intelligente productie- en IT-oplossingen te creëren.

Hoe ICT bijdraagt 

 • Door IT-oplossingen aan te bieden die slim en duurzaam zijn, veerkrachtige cloud-oplossingen, logistieke beheersystemen voor magazijnen en containerterminals, en automatiseringsoplossingen voor productielijnen en complete fabrieken
 • Via de Raad van 20, een groep jonge professionals en disruptieve denkers die worden aangemoedigd om nieuwe innovatieve ideeën te ontwikkelen
 • Via Dragons' Den, een programma om ICT-medewerkers aan te moedigen en te stimuleren om met nieuwe innovatieve ideeën te komen
 • Via de Technology Advisory Council die ICT adviseert over toekomstige technologieën binnen haar markten
 • Door middel van een leverancierscode die ervoor zorgt dat strategische leveranciers duurzaam opereren, in lijn met ICT's strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
sdg 11

ICT doel

 • Met onze IT-oplossingen willen wij steden helpen duurzamer te worden en de kwaliteit en prestaties van stedelijke diensten verbeteren

Hoe ICT bijdraagt 

 • Door de luchtkwaliteit te verbeteren via onze IT-oplossingen die elektrische en zonne-energie mobiliteit vergemakkelijken
 • Door asset management systemen op afstand voor bijvoorbeeld rioolinstallaties en OT assets die het energieverbruik verminderen, inzicht geven in benodigd onderhoud om de uptime verhogen
 • Door controlesystemen voor waterbeheer te ontwikkelen die stations en dammen bewaken en controleren om het waterniveau te beheren
 • Door afstandsbedieningssystemen aan te bieden die bruggen en sluizen op afstand bedienen en corridors efficiënter coördineren
 • Door een smart buildings oplossing aan te bieden om duurzame en gezonde gebouwen te creëren.
 • Door de bereikbaarheid en mobiliteit rond steden en luchthavens te verbeteren door de ultieme woon-werk fietservaring (GoinGDutch)
sdg 12

ICT doel

 • Wij willen onze ecologische voetafdruk van jaar tot jaar verkleinen
 • ICT streeft naar duurzame en innovatieve oplossingen die kosten en verbruik reduceren

Hoe ICT bijdraagt 

 • Door deel te nemen aan verschillende projecten om het energieverbruik te verminderen
 • Door klanten te helpen met de elektrificatie van hun productiemachines
 • Door de bereikbaarheid en mobiliteit rond steden en luchthavens te verbeteren door de ultieme woon-werk fietservaring (goinGDutch)