hijskraan bij bouwplaats
Verhaal

Ingang CSRD en WPM: Weet jij hoeveel CO2 je uitstoot met jouw bouwlogistiek?

  • 15 april 2024
  • 5 min

Op 1 januari 2024 ging de Corporate Sustainability Reporting Directive in, kortweg de CSRD. Deze wetgeving wordt gevolgd door de WPM, de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit, op 1 juli 2024. 

De CSRD en de WPM samen betekenen dat bouwbedrijven moeten rapporteren over de CO2-uitstoot van hun bouwlogistiek. Maar wat kun je precies doen om die administratieve last te verlagen?

De CSRD is de eerste Europese wet die van kracht is gegaan in het kader van de Green Deal van Frans Timmermans. De CSRD stelt dat grote, beursgenoteerde bedrijven moeten rapporteren over hun duurzaamheid. Niet alleen over hun eigen impact op mens, milieu en klimaat, maar ook over de impact van de gehele keten waarin ze opereren. Bedrijven moeten nu ook de milieu-, klimaat- en mensenrechtenimpact van zowel hun toeleveranciers als hun klanten in kaart brengen. In de bouw gaat het bijvoorbeeld over de emissies van toeleveranciers bij zowel de productie als het transport van bouwmaterialen. Doordat de rapportage plichtige ondernemingen informatie ophalen bij hun toeleveranciers en klanten, krijgen vrijwel alle bedrijven te maken met deze duurzaamheidsrapportages.

WPM: rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Naast de CSRD is er ook nog de WPM, de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Deze regeling gaat op 1 juli 2024 in en verplicht bedrijven met meer dan 100 werknemers om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers. Bedrijven moeten rapporteren over het totaal aantal afgelegde kilometers in een kalenderjaar, verdeeld over het soort vervoer en brandstoftype. In de bouw gaat dan om het transport van bouwmaterialen naar de bouwplaats, ofwel de bouwlogistiek.

Waarover moet de bouw rapporteren?

Beide nieuwe wetgevingen leiden ertoe dat bouwbedrijven op verschillende duurzaamheidsterreinen moeten rapporteren. Niet alleen over de mate waarin een gebouw klimaatbestendig, energiezuinig (of zelfs energieneutraal) en circulair is. Ze zullen ook de emissie-uitstoot, zoals CO2- en stikstofuitstoot, op de bouwplaats in kaart moeten brengen. Tot slot moeten ze rapporteren over de emissies tijdens het transport van bouwmaterialen.

Ook kleine bedrijven moeten rapporteren 

Velen zullen denken ‘mijn bedrijf is niet CSRD-plichtig, dus dit geldt niet voor mij’. De kans is echter groot dat je wel onderaannemer bent van een CSRD-plichtig bouwbedrijf. De hoofdaannemer zal dan bij jou informatie ophalen rondom duurzaamheid, om zo te voldoen aan de regelgeving. Dat betekent dat veel bouwbedrijven, van groot tot klein, te maken krijgen met een extra administratieve druk door de rapportageverplichting.

CO2-uitstoot tijdens transport

Om die administratiedruk te verminderen, heeft ICT Incore een tool ontwikkeld om de CO2-uitstoot van transporten in kaart te brengen. Deze functionaliteit maakt onderdeel uit van de Supply Chain Portal, een cloudapplicatie waarmee de partners in de keten hun logistieke operatie geïntegreerd kunnen aansturen. De Portal kent een planning engine (capaciteit en resources) en een workflow engine (aansturing van processen). Het plannen en afstemmen van de bouwlogistiek tussen alle ketenpartijen, zoals hoofdaannemers, onderaannemers en toeleveranciers, vindt in de Portal plaats. De Portal is al in gebruik bij verschillende bedrijven, waaronder bouwbedrijf Heijmans. 

De Portal biedt functionaliteiten zoals het bestellen en afroepen van materialen, het inplannen van leveringen, het efficiënt afhandelen van de goederenontvangst en het doorgeven van vertragingen. De verzend- en eindlocatie van transporten worden derhalve al geregistreerd in de Supply Chain Portal. Op basis van het type voertuig en type brandstof worden het aantal gereden kilometers vertaald naar de bijbehorende CO2-uitstoot.

Nauwelijks extra werk; wel compliant

Waar vrijwel alle CSRD-plichtige bedrijven zich het hoofd breken over hoe ze gaan voldoen aan hun rapportageverplichtingen, maken bouwbedrijven die de Supply Chain Portal gebruiken zich niet druk. Emissieregistratie vindt namelijk vrijwel geheel automatisch plaats, op basis van de verzend- en afleverlocatie. Je hoeft alleen nog maar in te voeren wat voor type voertuig er komt (type brandstof), zodat de Portal de gereden kilometers kan vertalen naar de CO2-uitstoot. 

Ben je benieuwd hoe dat in de praktijk werkt? Lees dan hier de casebeschrijving over Heijmans.

Meer weten over de Supply Chain Portal?

Neem contact op met onze collega Madeleine!

Stuur een mail Maak een connectie
Madeleine Kroeze