ICT Motar

Motar is een low-code platform, gebaseerd op een MATLAB Simulink Stateflow embedded omgeving. Wij helpen bedrijven om de kloof tussen prototype en productie te verkleinen, wat een snelle, flexibele en modelgebaseerde ontwikkeling mogelijk maakt.

Machine- en device-bouwers kampen vaak met lange doorlooptijden. Ontwikkelprocessen zijn ondoorzichtig en functioneel ontwerpers en softwareontwikkelaars hebben moeite om elkaar te begrijpen. Het gevolg is dat er vertragingen optreden en dat de time-to-market van een product in gevaar komt.

Motar speelt hierop in met een low-code platform dat het mogelijk maakt om gezamenlijk aan één grafisch en door iedereen leesbaar model te werken. Dankzij onze tooling zijn specialisten van verschillende domeinen, met en zonder programmeervaardigheden, in staat om met elkaar in hetzelfde model te werken en beter te communiceren. Met als gevolg: minder fouten en meer snelheid.

Snelle, flexibele en modelmatige ontwikkeling

Motar is gebaseerd op een MATLAB Simulink Stateflow embedded omgeving. Door het gat tussen prototype en productie in te vullen, wordt een snelle, flexibele, model-gebaseerde ontwikkeling mogelijk.

Bedrijven kunnen dus niet alleen een prototype van een model maken, maar juist ook ontwikkelde software daadwerkelijk rechtstreeks in de productieomgeving testen. Is er iets niet helemaal goed? Dan weet u dat direct en kunt u het proces bijsturen voordat u verder gaat. Dat werkt veel efficiënter, het verkort de time-to-market en zorgt voor een duidelijke kostenbesparing.

Dankzij onze diepgaande kennis van Matlab zijn we in staat om samen met u een oplossing te ontwikkelen die is afgestemd op uw productieomgeving en wensen, vooral in combinatie met bestaande systemen.

Waarom kiezen voor Motar?

  • Bewezen trackrecord
  • Kortere time-to-market
  • Kostenbesparing
  • Tussen 20% en 50% efficiencywinst
  • Naadloze transformatie van R&D naar productie
  • Meer dan 5 jaar ervaring, onder andere bij verschillende ASML units
  • Ontwikkelde software direct kunnen testen en aanpassen in alle stadia van het productieproces

Win-win situatie

Wij geloven in onze oplossing en hebben al bewezen resultaat geleverd bij diverse klanten. Daarom gaan wij ook met u graag de uitdaging aan. Samen bepalen we de mogelijke kostenbesparing en maken op basis daarvan een voorstel. Uw investering is afhankelijk van de besparing die wij met elkaar realiseren en wordt achteraf verrekend. Een win-win situatie!

Klik hier om de algemene inkoopvoorwaarden en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Motar te lezen. 

Meer informatie?

Neem contact op Koen van Wijk.

Stuur een mail Maak een connectie
Koen van Wijk