RailConnect en InTraffic hebben een opleiding tot treindienstleider ontwikkeld. Dit biedt spoorbeheerder ProRail de kans om ook extern mensen op te kunnen leiden. Deze maand is de eerste groep met de opleiding gestart. “Ik verwacht dat we dit jaar de eerste geslaagde treindienstleiders kunnen afleveren”, aldus directeur Philip Hupkes van RailConnect.

Spoorbeheerder ProRail kampt met een steeds verder oplopend tekort aan treindienstleiders. Afgelopen jaar startte het bedrijf met extra campagnes om mensen te werven. Maar met het aantrekken van nieuwe mensen is het probleem nog niet opgelost. De opleiding tot treindienstleider neemt namelijk al snel negen maanden in beslag. ProRail schakelde daarom RailConnect en InTraffic in om ook extern mensen op te kunnen leiden.

Opleiding treindienstleiders

Normaal gesproken leidt ProRail zelf de treindienstleiders intern op. Voor de nieuwe, externe opleiding moest een extra simulatieset worden gebouwd. Dit is een nagebouwde werkplek van een verkeersleidingspost van ProRail. “De werkplek van een treindienstleider bestaat uit acht verschillende schermen waar een tiental verschillende applicaties op draait”, legt Edwin Winterkamp van InTraffic uit.

“Aan ons de taak om de verkeersleidingspost van ProRail na te bouwen in een digitale omgeving voor opleidingsdoeleinden. Op die manier kunnen treindienstleiders in opleiding veilig leren en oefenen, maar zonder de operatie te storen.” Deze extra opleidingsset zorgt ervoor dat ProRail zelf door kan gaan met zijn eigen opleidingsprogramma zonder apparatuur te hoeven delen.

RailConnect

De opleiding zelf wordt verzorgd door RailConnect. Oprichter en eigenaar Philip Hupkes werkte zelf elf jaar bij ProRail, eerst op de treinverkeersleiding en daarna in het managementteam. Zes jaar geleden startte hij met RailConnect, een adviesbureau in het spoor dat ook opleidingen verzorgt. Op dit moment werkt RailConnect aan de opbouw van de opleiding voor treindienstleiders. Het samenstellen van de lesstof, het aantrekken van trainers en het ontwikkelen van de simulatiesoftware met InTraffic.

“We willen het systeem en de opleiding zo flexibel mogelijk inrichten. Digitaal waar mogelijk en fysiek waar nodig. Vooral nu in coronatijd willen we dat mensen zo veel mogelijk vanuit huis kunnen leren of in ieder geval niet noodzakelijkerwijs op de verkeersleidingsposten van ProRail hoeven te zijn”, aldus Hupkes. “We bieden maximale flexibiliteit met een eigen digitale verkeersleidingsomgeving.”

Vanuit huis

“We hebben inmiddels aangetoond dat dit los van het ProRail-systeem mogelijk is. Dat gebeurt vooralsnog in ons testcentrum in Amersfoort, maar straks ook grotendeels vanuit huis. Door het nog flexibeler maken van de leervormen kunnen we mensen uit het hele land opleiden. Dat scheelt ze veel reistijd. We gaan met een klas van 6 mensen beginnen. Ik verwacht dat we dit jaar 18 tot 24 kandidaten kunnen opleiden. Daarna zullen het er 30 tot 50 worden. Als de vraag groot genoeg is, kunnen het er wel honderd worden. Eén opleider kan straks
zeker vier deelnemers per klas tegelijk opleiden. De opleiding zelf is zowel virtueel als fysiek.”

InTraffic heeft de infrastructuur in het korte tijdsbestek van vijf maanden opgebouwd. Winterkamp: “De kennis om zo’n werkplek na te bouwen hebben we in huis, maar er gaat veel tijd zitten in het inventariseren wat nodig is, daarna moet het gerealiseerd worden en zoeken we de juiste leveranciers van de applicaties, de benodigde telefonie et cetera.”

Samen inkopen

“We hebben zowel voor de opleiding als infrastructuur veel gehad aan de samenwerking met ProRail”, vult Hupkes aan. “Ze delen vanuit hun eigen opleidingsinstituut alle opleidingsdocumentatie met ons. De openheid waarmee
ze te werk gaan vind ik gedurfd en knap. Ook bij de software en apparatuur helpen ze door samen in te kopen of te helpen bij het bestellen van de juiste spullen.”

De opleiding zelf wordt volgens Hupkes zo veel mogelijk afgestemd op de deelnemers. “Leren op maat betekent dat we er rekening mee houden dat iedere deelnemer leert op een andere manier. De een vindt het prettig om met behulp van boeken in de theorie te duiken en het daarna in de praktijk te brengen. Een ander wil juist zo veel mogelijk in de praktijk oefenen. Dat verschilt per leerling. Wat we in ieder geval heel belangrijk vinden is dat iedereen die treindienstleider wordt, ook ervaart hoe het er buiten op het spoor aan toe gaat. De infrastructuur
zelf zien en voelen. Zien wat het werk van een machinist inhoudt en dat van de veiligheidsmensen.”

Na een succesvolle opleiding van vier tot zes maanden zijn de treindienstleiders gecertificeerd. Daarna moeten ze nog drie maanden begeleid werken onder toezicht van een ervaren treindienstleider en dat gebeurt door ProRail zelf. Daarmee duurt het volledige opleidingstraject in totaal negen maanden.

Bron: www.spoorpro.nl